Mạnh Thát (19..-....)

Country :Viet Nam
Language :vietnamien
Gender :masculin
Note :
Moine bouddhiste
Variants of the name :Lê Mạnh Thát
Lê Mạnh Thát
ISNI :ISNI 0000 0000 5075 7627

Occupations

Traducteur3 documents

 • Nghiên cứu Thiền Uyển tập anh

  Material description : 1 vol. (918 p.)
  Note : Note : Contient le texte en caractères chinois
  Edition : Tp. Hô Chi Minh : Nhà xuât́ ba̕n Phương Đông , 2005

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409266387]
 • Toàn tập

  Material description : 585 p.
  Note : Note : Contient le texte en caractère chinois
  Edition : Tp. Hô Chi Minh : Nhà xuất́ ba̕n Thành phô ́ , 2000
  Auteur du texte : Nhân Tông Trâǹ (1258-1308)

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39001475v]
 • Tôn̉g tập văn học Phật giáo Việt Nam

  Material description : 3 vol. (921, 844, 912 p.)
  Note : Note : Contient le texte en caractères chinois
  Edition : Tp. Hô Chi Minh : Nhà xuât́ ba̕n Thành phô ́ , 2001-2002

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39282053p]

Auteur du texte1 document

 • Lịch sư ̉ Phật giáo Việt Nam tập 2

  từ Lý Nam Đế (544) đến Lý Thái Tông (1054)

  Material description : 1 vol. (797 p.)
  Note : Note : Notes bibliogr.. - Contient le texte en chinois classique
  Edition : Tp. Hồ Chí Minh : nxb Thành phố , 2001

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb413763403]

Pages in data.bnf.fr

Related authors

This page in data.bnf.fr lab

Sources and references

Sources

 • Documents by this author : Toàn tập Trâǹ Nhân Tông / Lê Mạnh Thát, 2000
 • Ouvrages de reference : CORC (2003-05-21)
 • Catalogues de la BnF : BnF Service vietnamien

Variants of the name

 • Lê Mạnh Thát
 • Lê Mạnh Thát

Closely matched pages