Eesti kirjandusmuuseum. Tartu, Estonie

Country : Estonie
Language : estonien
Creation : 1909
Website : http://www.kirmus.ee
Address : Vanemuise 42, 50002, Tartu.
Note :
Le musée de la littérature estonienne, fait office d'archives nationales pour la littérature et le folklore estoniens. Il comprend la bibliothèque des archives (Arhiivraamatukogu), les archives du folklore estonien (Eesti Rahvaluule Arhiiv), les archives de l'histoire culturelle estonienne (Eesti Kultuurilooline Arhiiv), le département d'ethnomusicologie (Etnomusikoloogia osakond), le département du folklore (Folkloristika osakond) et le département bibliographique de la bibliothèque des archives (Arhiivraamatukogu bibliograafiaosakond).De 1946 à 1997 le musée a fait partie de l'Académie des Sciences. Depuis 1997, il est sous tutelle du ministère de l'Éducation. De 1953 à 1990, il s'appela : F. R. Kreutzwald nim. Kirjandusmuuseum (avec la variante ENSV T A F. R. Kreutzwald nim. Kirjandusmuuseum)
Variants of the name : EKM
ELM
ENSV T A F. R. Kreutzwald nim. Kirjandusmuuseum. Tartu, URSS
Estnisches Literaturmuseum. Tartu, Estonie
Estonian literary museum. Tartu, Estonie
F. R. Kreutzwald nim. Kirjandusmuuseum. Tartu, URSS
Tartu Kirjandusmuuseum

Activities of Eesti kirjandusmuuseum. Tartu, Estonie (46)

Éditeur scientifique (35)

War matters
Scala naturae
Loomisuja lood
Kas sa Tammsaaret oled lugenud?
Nullindate erinumber
Endis-eesti elu-olu V
Tõlkeloo erinumber
Marie Underi Euroopa-reisid
Metsast leitud kirik
Studies in Estonian folkloristics and ethnology
Marie Under
Nalja teha, naine võtta...
Põlvamaa radadel
Eesti kirjanduslugu
Mälestusi aastaist 1939-1944 Pärnus
Kirjad üle mere
Kirjanduslik päevik
Eesti rahva elulood
Muutuste mehhanismid eesti kirjanduses ja kirjandusteaduses
Me tulime tagasi
Minu koolipõlve Tallinn 1916-1922
Teosed
Kirjad Eesti kirjanike kooperatiivile
Tartu - minu ülikoolilinn 1922-1926
Eluloolisi märkmeid II
Friedrich Robert Faehlmanni käsikirjad Eesti Kirjandusmuuseumis
Akadeemia kirjades
August Gailiti kirjad Friedebert Tuglasele ajavahemikust 1917-1926
Ei oska rääkimise moodi kõnelda
Eluloosi märkmeid I
Viimane päevik
Oskar Lutsu päivikud aastaist 1915-1916 (I) ja 1917-1919 (II)
Siin Siberi maa peal kasvanud
Otto Wilhelm Masingu kirjad Johann Heinrich Rosenplänterile 1814-1832
Eesti pseudonüümide leksikon 1

Producteur de fonds d'archives (4)

Täiskui
Mälestused VI
Otsekui hirv kisendab...
Kirjad romaanist

Auteur ou responsable intellectuel (2)

Luule
Mureliku suuga

Illustrateur de l'exemplaire (1)

Tõed ja tõdemused

See also (2)