Balthasar Huydecoper (1695-1778)

Country : Pays-Bas avant 1830
Language : néerlandais; flamand
Gender : masculin
Birth : Amsterdam, Pays-Bas, 10-04-1695
Death : Amsterdam, Pays-Bas, 23-09-1778
Note :
A aussi écrit en latin et traduit du latin et du français en néerlandais
Dramaturge, homme de lettres et linguiste
Variants of the name : Balthazar Huydecoper (1695-1778)
Balthasar Huydekooper (1695-1778)
Balthazar Huydekooper (1695-1778)
ISNI : ISNI 0000 0000 6310 166X

Activities of Balthasar Huydecoper (1695-1778) (20)

Auteur du texte (15)

Achilles, treurspel
Proeve van taal- en dichtkunde... 3de [-4de] deel
Gedichten van Balthazar Huydecoper
Proeve van taal- en dichtkunde in vrymoedige aanmerkingen op Vondels vertaalde herscheppeningen van Ovidius... 2de uitgave...
Proeve van taal- en dichtkunde in vrymoedige aanmerkingen op Vondels vertaalde Herscheppingen van Ovidius, voorgesteld door B. Huydecoper, tweede uitgave door F. Van Lelyveld, met byvoegsels en vermeerderingen van den schryver, en eenige aanteekeningen van den uitgever
Arzases, of't Edelmoedig verraad, treurspel
Achilles, treurspel... [Door B. Huydecoper.]
Arzases, of't Edelmoedig verraad, treurspel
Proeve van taal- en dichtkunde in vrijmoedige aanmerkingen of Vondels vertaalde Herscheppingen van Ovidius, voorgesteld door B. Huydecoper...
Achilles, treurspel... [Door B. Huydecoper.]
Arzases, of't Edelmoedig verraad, treurspel
Corneille verdedigd, behelzende een dichtkundig onderzoek van het byvereichtsel van Thezeus en Dirce in het treurspel van "Edipus" van den heer P. Corneille, benevens een onderzoek en wederlegging van verscheidene beschuldigingen tegen dat zelfde spel opgemaakt door den heer Arouet de Voltaire en anderen, hier komen by eenige byzondere aanmerkingen, zo over de poëzy, als de nederduitsche taal en rymtrant, door B. Huydecoper
Achilles, treurspel... [Door B. Huydecoper.]
De Triompheerende stand-vastigheid, of Verydelde wraakzucht, treurspel, door B. H. [Huydecoper]
Pio... viro D° Cornelio de Bruin... apud Amesfordienses ministro, cum... Elizabetham Van Oosten domum duceret. [Signé : Balthazar Huydecoper.]

Éditeur scientifique (2)

Rijmkronijk van Melis Stoke, met historie-oudheid-en taalkundige aanmerkingen door Balthazar Huydecoper. 1te (-IIIte) deel
Brieven. [Redevoeringen.] Van P. C. Hooft,... [Uytgegeven door B. Huydecoper.]

See also (6)