Hôǹg Hạnh Trâǹ

Country : Viet Nam
Language : vietnamien
Gender : masculin
Note :
Sociologue
Variants of the name : Trâǹ Hôǹg Hạnh
Trâǹ Hôǹg Hạnh

Activities of Hôǹg Hạnh Trâǹ (2 resources in data.bnf.fr)

Textual works (2)

Phát triển bền vững văn hóa tộc người trong quá trình hội nhập ở vùng Đông Bắc
Dân tộc Cơ Lao ở Việt Nam

See also