Mårten Triewald (1691-1747)

Country : Suède
Language : suédois
Gender : masculin
Birth : Stockholm, 18-11-1691
Death : Stockholm, 08-08-1747
Note :
Ingénieur et physicien
Variant of the name : Mårten Triewaldt (1691-1747)
ISNI : ISNI 0000 0000 7846 5423

Activities of Mårten Triewald (1691-1747) (7)

Auteur du texte (7)

The art of living under water
Mårten Triewald's Short description of the atmospheric engine, published at Stockholm, 1734. Translated from the Swedish [by Are Waerland] with foreword [by Carl Sahlin], introduction [by Rhys Jenkins] and notes [by Are Waerland]
Mårten Triewalds Tal om ämne och orsaker til metallernes och mineraliernes födo, tiltagande och mognande växt i jorden, hållit för Kongl. vetensk. Academien... år 1740 den 9. januarii... 2 : a gången...
Konsten at lefwa under watn, eller en kort beskrifning om de påfunder, machiner och redskap hwarpä Dykeri-och Bärgnings-Societetens privilegier åro grundade... af Mårten Triewald. Den 2 : a oplagan
Plägning til Konsten at lefwa under watn, eller en kort beskrifning om de påfunder, machiner och redskaper som Norra Dykeri- och Bergnings- Societeten sedan det anstålte profwet under 1731 års riksdag... af Mårten Triewald,...
Nödig tractat om bij, deras natur, egenskaper, skiötzel och nytta... jemte beskrifning på en ny inråttning af bijstockar hwar medelst man kan hindra och förekomma deras swärmande... af Mårten Triewald,...
Von allem dem was zur Kenntniss der Steinkohlen gereichet

See also (4)