1839-1923

Topic : 1839-1923
Source file : RAMEAU
Field : Littératures

related to this theme (1 resources in data.bnf.fr)

Documents on this topic (32 resources in data.bnf.fr)

Books (32)

Hayatın dinamiklerinden yazınsal metne
Servet-i Fünûn'dan Cumhuriyet'e Türk edebiyatında manzum hikâye
Tanzimat fikri ve edebiyat
Millî edebiyat dönemi Türk şiirinde benlik algısı ve kimlik kurgusu
İkinci Meşrutiyet devrinde tenkit
1839-1928 yılları arasında basılmış Türkçe şiir kitapları bibliyografyası
Türk edebiyatında çocuk
Milli edebiyata doğru
Fahriye Abla'dan Çanakkaleli Melahat'a
Türk edebiyatında Dergâh mecmuası
Türk romanında aşk
II. Meşrutiyetten Cumhuriyete İzmir'de tiyatro
Orhan Kemal'in romanlarında modernleşme, birey ve gündelik hayat
II. Meşrutiyet tiyatrosu
Türk edebiyatında manzum poetikalar
Osmanlı romanlarının imkânları üzerine
Türk tiyatrosunda Kurtuluş savaşı
Türk romanının oluşumu
Türk romanında dinler ve inançlar
Türk romanında Kurtuluş savaşı
II. Meşrutiyette tiyatro edebiyatı tarihi
Türkischsprachige Liebeslyrik in griechisch-osmanischen Liedanthologien des 19. Jahrhunderts
Türk romanında aydın problemi
Tanzimatta tiyatro edebiyatı tarihi
Eski harfli çocuk dergileri
Türkçe'de batı şiiri
Meşrutiyet romanında yapı ve tema
Beş hececiler
Babalar ve oğullar
Türk tiyatro edebiyatı tarihi I
Batılılaşma açısından Servet-i Fünun romanı
"Osmanlı tiyatrosu"

Authors linked with this theme (31 resources in data.bnf.fr)

See also