Rī́́́gas Gkólfīs (1886-1958)

Country : Grèce
Language : grec moderne (après 1453)
Gender : masculin
Birth : Missolonghi (Grèce), 21-01-1886
Death : Athènes, 01-01-1958
Note :
Poète
Variants of the name : Ρήγας Γκόλφης (1886-1958) (grec moderne (après 1453))
Rígas Gkólfis (1886-1958) (grec moderne (après 1453))
Rígas Gólfis (1886-1958) (grec moderne (après 1453))
ISNI : ISNI 0000 0001 2121 8584

Activities of Rī́́́gas Gkólfīs (1886-1958) (1)

Auteur du texte (1)

Poiī́́́́mata

See also (5)