Buda (Texas, États-Unis)

Geographic area : Texas (États-Unis, Amérique)

Documents about Buda (Texas, États-Unis) (2 resources in data.bnf.fr)

Maps (2)

Buda, Tex.
Buda, Tex.

Related to this place (62 resources in data.bnf.fr)

Published in Buda (Texas, États-Unis) (13)

A magyar szent Korona orszagainak Magyarország, Erdély, Horrest. Eotország él a Katonai [...]... tervozte de rajzelta Skreszeu[...] Adolf
Béla király névtelen jegyzojének idejekora és hitelessége
Magyar népdalok...
Berzsenyi Dániel Összes művei
Cuspinianus János beszéde Budának 's véle Magyar országnak ezer öt száz negyven egyedik esztendőben lett romlása emlékezetére és harmad századára
Szlavóniáról mint Magyarországnak alkatmányos részéről
Szent László királynak és viselt dolgainak históriája
Naponként-való jegyzései az 1792dik esztendőben felséges Ferentz magyar, és cseh országi király által, szabad királyi várossába Budára Pünkösd havának 20dik napjára rendelt, 's ugyan ott azon esztendőben szent-Iván havának 26dik napján bé-fejezett. Magyar ország gyűlésének...
Diarium comitiorum regni Hungariae, a serenissimo, ac potentissimo Hungariae, et Bohemiae rege Francisco in liberam regiamque, ac metropolitanam civitatem Budensem in diem 20mam mensis maii anni 1792. indictorum, ibidemque die 26ta junii anni ejusdem conclusorum...
Gyapai Márton, feleseg-féltö gyáva lélek, Mulatságos játék három felvonásban. Simai Kristóf,...
Naponként-való jegyzései az 1790dik esztendőben felséges IIdik Leopold tsászár, és magyar országi király által, szabad királyi várossába Budára, szent Jakab havának 6dik napjára rendelt, 's szent András havának 3dik napjára Posony királyi várossába által-tétetett, 's ugyan ott, következő 1791dik esztendőben, böjt-más havának 13dik napján bé-fejezett Magyar ország gyűlésének...
Diarium comitiorum regni Hungariae, ab augustissimo Romanorum imperatore, et Hungariae rege Leopoldo secundo in liberam regiamque ac metropolitanam civitatem Budensem, in diem 6tam junii anni 1790 indictorum, ac die 3tia novembris in liberam regiamque civitatem posoniensem translatorum, ibidemque die 13tia [sic] martii anni 1791 conclusorum...
Chronica Hungarorum...

Recorded in Buda (Texas, États-Unis) (3)

The art of obscurity
The art of obscurity
Bottom of the world

Authors linked to Buda (Texas, États-Unis) as cartographer (1)

See also