Pieter Goos (1615-1675)

Image from Gallica about Pieter Goos (1615-1675)
Country : Pays-Bas
Language : néerlandais; flamand
Gender : masculin
Birth : 1615
Death : 1675
Commercial activities : Éditeur, Distributeur
Note :
Cartographe. - Graveur de cartes géographiques et éditeur de gravures à Amsterdam. - Fils d'Abraham Goos et frère d'Hendrik
ISNI : ISNI 0000 0000 7696 7665

Activities of Pieter Goos (1615-1675) (69)

Cartographe (22)

The discovery of Australia ... By George Collingridge ...
[Cartes hydrographiques des côtes de la Guinée et des Indes orientales]
Pas Kaarte van de Zuyd-west-Kust van Africa, van Cabo Negro tot beosten Cabo de Bona Esperança, nüwlyks besgreven...
Pascaerte van 't Westelycke Deel van Oost Indien, van Cabo de Bona Esperanca, tot C. Comorin
Paskaart van Brasil van Rio de los Amazones, tot Rio de la Plata
Pascaerte vande zuyd-zee tussche California, en ilhas de Ladrones
Paskaarte van de Zuyd-vest-kust van Africa, van Cabo Negro tot beoosten Cabo de Bona Esperança
West Indische PasKaert... vertonend (behalven Europaes zuydelyste) alle de Zeekusten van Africa en America, begrepen in't Octroy by de H. M. H. Staten generael der vereenichde Nedenl. verleent aende generale West Indische Compagnie, mits gaders die van Peru en Chili inde groote Zuyd. Zee...
Pascaart van de Noort Zee
Pascaerte Vande Zuyd-Zee tussche California, en Ilhas de Ladrones
Pascaerte Vande Zuyd-Zee tussche California, en Ilhas de Ladrones
Pas caerte van Nieu Nederlandt en de Engelsche Virginies Van Cabo Cod tot Cabo Canrick
Pascaerte van Nova Hispania, Chili, Peru, en Guatimala
Pascaerte van Westindien De Vaste Kusten En de Eylanden
Pascaerte van't Eylandt Lemnos...
Pascaerte vande Golfo oste Strate van Constantinopolen
Caarte Voor een gedeelte der Canarise Eylanden als Canaria, Tenerifa, Forteventura, etc
Oost Indien. Wassende-Graade Paskaart vertoonende nevens het Oostelyckste van Africa meede de Zeekusten van Asia van C. de Bona Esperansa tot Eso boven Iapan
I. de S. Iuan de Puerto Rico, [16..]
Oost Indien. Wassende-Graade Paskaart vertoonende nevens het Oostelyckste van Africa meede de Zeekusten van Asia van C. de Bona Esperansa tot Eso boven Iapan
Oost Indien
Pascaert van de Vlaemsche Eylanden

Marchand (22)

Pascaerte van Terra Nova Nova Francia Nieuw Engeland En de Groote Revier van Canada
De cust van Westindien van C. Honduras, tot C. Serra
De Cust van Westindien van La Desconoseida tot C. Escondido
Generaele kaert van West Indien vande linie Aequinoctiael tot benoorde Terra Neuf
Oost Indien
Pascaerte van de Caribes eylanden van't eylant Granadillos, tot't eylant Anguilla
Pascaerte van de eylanden Cuba en Jamaica en de andere eylanden daer ontrent gelegen
Pascaerte vande noord cust van Cuba streckende van Bahia de Mantancas tot Bahia Honda
Pascaerte van de noordcust van Spagnola tusschen de bay van Mansaniella tot de reede van 't eylandt'Tortugas
Pascaerte van de west cust van Spagnola tusschen Cabo St Nicolaes, en ilha de Vaca
Caerte vande Cust van Florida tot de Verginis Streckende van Cabo de Canaveral tot Baya de la Madalena
Pascaerte van Nieu Nederland Streckende vande Noordt Revier tot Hendrick Christiaens Eÿlandt
De Cust van Westindien tuschen Rio Demerary,en'Rio d'Oronoque
Pascaerte van't canael de Bahama en de eylanden gelegen benoorden Cuba
Pascaerte van't eylant S. Juan de Puerto Rico en de andere reflerende Caribes eylanden van Anguilla tot Spagnola
'Pascaerte van 't eylant Spagnola en alle deandere eylanden daer aen gelegen
Paskaerte vande cust van Westindien van R. Desaguadera tot C. de Honduras
Paskaert vande Cust van Westindien tuschen Rio Soronama en Rio Demerary
West-Indische paskaert waer in de graden der breedde over weder zyden vande middelyn wassende so vergrooten dat die geproportioniert syn tegen hunne nevenstaende graden der lengde, vertonende behalve Europae's zuydelijoste, alle de Zeekusten van Africa en America begrepen in't octroy bij de H.M.H. staten generael der vereenichde Nederl, verleemt aende generale West Indische compagnie
De Zee-Atlas ofte water-wereld, waer in vertoont werden alle de Zee-Kusten van het bekende des aerd-bodems [...]
Pascaerte vande zuyd-zee tussche California, en ilhas de Ladrones
Wassende graade paskaart vertonende alle de Zeekusten van Europa, de geheele middelandsche Zee, als cock ten Noordwesten, en Noordoosten soo veer als ons tot noch toe bekent is geteeckent

Auteur du texte (8)

The Burning Fen. First part
Pas-Caart van Guinea en de custen daer aen gelegen van Cabo Verde tot Cabo de Bona Esperanca. Duytsche mylen 15 in een graadt 150
Nieuwe Werelt Kaert uyt gegeven...
Paskaerte vande Archipelagusche Zee
Pascaerte van de Levant ofte de Zeecusten van Aegypten, Soria...
Pascaerte vertoonende Hoemen Tusschen Itenedos en Natolia...
Paskaarte vertonende alle de Zekusten van Europa...
Paascarte van de Oost-Zee, van't eylandt Rugen oste Bornholm tot aen Wyborg. Duytsche mylen 15 in een graat 40

Éditeur commercial (6)

Paskaerte zynde oosterdeel van Oost Indien, met alle de eylanden daer ontrendt geleengen van C. Comorin tot aen Japan
Caerte vande Cust Van Florida tot de Verginis Streckende van Cabo de Canaveral tot Baya de la Madalena
Pascaerte vande Virginies Van Baya de la Madelena tot de Zuydt Revier
West Indische Paskaert
West-Indische Paskaert... vertonende behalve Europaes zu... delijeste alle de zeekusten van Africa en America, begrepen in't octroy bij de H. M. H. Staten generael der vereenichde Nederl. verleent aende generale West Indische Compagnie. Mitsgaders die van Peru en Chili inde groole Zuyd-zee
West Indische Paskaert... vertonende behalv en Europaes zuydelijeste, alle de zeekusten van Africa en America...

Graveur (3)

Orbis terrarum typus de integro multis in locis emen datus
Orbis terrarum typus de integro multis in locis emen datus
Konigsberg

Auteur adapté (3)

Oost Indien. Wassende-graade Paskaart, vertoonende nevens het oostelyckste van Africa meede de Zeekusten van Asia, van C. de Bona Esperanca tot Eso, boven Japan.
[Carte manuscrite des îles de la Trinité, Ste Marguerite et de la côte voisine]
Océan Indien. - Pieter Goos,.... - [3]

Cartographe du modèle (2)

Carte de l'Océan Oriental ou Mers des Indes, dressée au Depost des Cartes, Plans et Journaux de la Marine
Carte de l'Ocean Oriental ou Mers des Indes dressée au Depost des Cartes, Plans et Journaux de la Marine comparée avec la carte Hollandoise de Pietergoos et la carte Angloise de Thornton

Imprimeur-libraire (1)

Le premier tome de la tourbe ardante illuminant toute la région des Indes occidentales

Illustrateur (1)

[Recueil. Oeuvre de Peter Goos]

Libraire-marchand d'estampes (1)

[Deux cartes sur la même feuille :] [1] De Cuft van Barbaryen van out Mamora tot C. Blanco

Documents about Pieter Goos (1615-1675) (3)

See also (5)