Isaak Tirion (17..-1769)

Image from Gallica about Isaak Tirion (17..-1769)
Country : Pays-Bas
Language : néerlandais; flamand
Gender : masculin
Birth : 17..
Death : 1769
Commercial activities : Éditeur, Distributeur
Note :
Cartographe hollandais
ISNI : ISNI 0000 0004 4937 2753

Activities of Isaak Tirion (17..-1769) (112)

Auteur du texte (39)

Nieuwe Kaart van't Keizerryk Japan na de Nieuste ont dekkingen uitgegeven te Amsterdam door Isaak Tirion
Amsterdams oudste staat on byzondere vergrootingen, door zevenderlei Stippen en Streepen afgedeelt. Tc Amsterdam
Nieuwe Kaart der platte Grond van de Stad Parys en derzelver Voorsteden. Na het Origineel
Kaart van de Papaosche Eilanden
Nieuwe Grondtekening der Stad Goes. Uitgegeven te Amsterdam
Nieuwe grondtekening der stad Veere
Nieuwe Grondtekening der stad Veere
Nieuwe Grondtekening der Stad Vlessingen. Uitgegeven te Amsterdam
Nieuwe Grondtekening van Middelburg
Nieuwe grondteking van Zierikzee
Nieuwe Zierikzee
Alkmaar
Deventer
Grond teekening der Stad Doornik
Grondtekening der Stad Amsterdam
Nieuwe Grond-tekening der Stad Brielle
Nieuwe Grondtekening der Stad Vlissingen
Nieuwe Grondtekening van de Stad Woerden
Nieuwe Grond-tekening van het Fort Hellevoetsluis
Nieuwe Grondtekening van Middelburg
Nieuwe Grondtekening der Stad Oudewater
Nieuwe Grondtekening der Stadt Oudewater
Grondtekening van de Stad Geertruidenberg
Grondtekening van de Stad Geertruidenberg. de Amsterdam
Beknopte Atlas van... steden van Europa... Nederlanden en eenige kolonien
Grondtckening van S'Gravenhage
Grondtckening van's Gravenhage to Amst.
Grond tekening der Stad Heusden
Grondtekening van's Gravenhage
Nieuwe Grond-tckening van het Fort Hellevoetsluis te Amsterdam
Grondtekening der Stadt Schiedam
Grondtekening des Stad Schoonhoven
Grondtekening der Stad Amsterdam mitgegeven'
Verklaaring der Talletters in de nevenstaande grondtekening der Stad Ryssel
Nieuwe Grondtekening der stad Vlissingen
Oldenzael
Plan van de Stad Paramaribo
Te Amsterdam by
Zwol

Cartographe (36)

Kaart van de Aller-Heliligen Baay waar aan de Hoofdstad legt van Brazil
Kaart van het Onderkoningschap van Peru, zig uitstrekkende over Chili, Paraguay en andere Spaansche Landen: als ook van Brazil en verdere Bezittingen van Portugal in Zuid-Amerika
Kaart van het Westelyk Gedeelte van Nieuw Mexico en van California
Grondvlakte van Nieuw Orleans, de Hoofdstad van Louisiana
Kaart van geheel Guajana of de Wilden-kust, en die der Spaansche Westindien, op het Noord-end van Zuid Amerika
Landkaart van de Volkplantingen Suriname en Berbice
Land-kaart van het Eiland en de Volkplanting van Cayenne aan de Kust van Zuid-Amerika
Nieuwe kaart der platte Grond van de Stad Parys en derzelver Voorsteden ...
Nieuwe Kaart Van het Westelykste Deel Der Weereld, dienende tot aanwyzing an de Scheepstogten der Nederlanderne Naar West Indie
Kaart van de Papoasche eilanden
Nieuwe Grondtekening der Stad Veere. Uitgegeven te Amsterdam
Nieuwe Kaart Van het Oostelykste Deel der Weereld, dienende tot Aanwyzing van de Scheepstogten der Nederlanderen Naar Oostindië
Platte Grond der Stad Tholen gemeten
Algemeene kaart van de WestIndische Eilanden
Kaart van de Landengte van Panama
Kaart van geheel Guajana of de Wilden-Kust, en die der Spaansche WestIndiën, op het Noord-end van Zuïd-Amerika
Kaart van geheel Guajana of de Wilden-Kust, en die der Spaansche WestIndiën, op het Noord-end van Zuïd-Amerika
Kaart van geheel Guajana of de Wilden-Kust, en die der Spaansche WestIndiën, op het Noord-end van Zuïd-Amerika
Landkaart van de volkplantingen Suriname en Berbice
Landkaart van de volkplantingen Suriname en Berbice
Landkaart van de volkplantingen Suriname en Berbice
Landkaart van de volkplantingen Suriname en Berbice
Land-kaart van het eiland en de volkplanting van Cayenne aan de kust van Zuid-Amerika
Land-kaart van het eiland en de volkplanting van Cayenne aan de kust van Zuid-Amerika
Land-kaart van het eiland en de volkplanting van Cayenne aan de kust van Zuid-Amerika
Grondvlakte van Nieuw-Orleans de Hoofdstad van Louisiana
Nieuwe Kaart van America
Nieuwe Kaart van't Ryk van Persie
Nieuwe Kaart van't Ryk van Persie
Nieuwe kaart van Canaan en de omleggende landen, ten tyde der aardsvaders Abraham, Isaak en Jacob
Nieuwe kaart van de verspreiding der volkeren
Nieuwe kaart van Tartarie
Grondteekening der stad Zutphen
Nieuwe kaart van de reizen der Israeliten uit Egipte naa Kanaan
Carte de la Martinique
Grond teekening der Stad Doornik...

Marchand (23)

Kaarte dér eilanden Noordbeveland, Wolphartadyk en oostbeveland op ordre van syne Doorluchtigfe hoogheid W.C.H. Friso, Prince Van Oranje en Nassau etc., etc., etc. meetkundig opgenonen 1751
Kaarte der eilanden Noordbeveland, Wolphartsdyk en Ooostbeveland ...
Kaarte van Schouwen en Duiveland ...
Kaart van de Papoasche eilanden
Kaart van het eiland Walcheren ...
Kaart van het eiland Zuidbeveland ...
Nieuwe kaart van het eiland van Tholen ...
Nieuwe kaart van het zuid westelykste deel van Holland ...
Grond tekening van's Gravenhage
Nauwkeurige kaart van de Haarlemmer of Leidsemeer ...
Nieuwe kaart van het Hoogheemraadschap van Rynland, als mede van Amstelland ...
Grondtekening der stad Edam
Grondtekening der stad Medenblik
Grondtekening der stad Purmerende
Grondtekening der stad Schoonhoven
Nieuwe grondtekening der stad Hoorn
Dordrecht
Grond tekening der stad Delft
Leiden
Nieuwe kaart van't kwartier Nymegen
Alkmaar
Grond-tekening van de stad Sluis in Vlaanderen
Nieuwekaart van Schieland en Krimper Waard

Éditeur commercial (10)

Nieuwe Kaart Van het Westelykste Deel der Weereld, dienende tot aanwyzing van de Scheepstogten der Nerderlanderen Naar Westindie, Volgens de Laatste Ontdekkingen
Platte Grond der Stad Tholen
Grondtekening der Stad Medenblik
Grondtekening der Stad Monnikendam verbeterd
Grondtekening der Stad Purmerende
Grondtekening der Stad Schiedam
Nieuwe Grondtekening der Stad Hoorn
Grondtekening der Stad Rotterdam
Leiden
Nieuwe Kaart van de Sundasche Eilanden als Borneo, Sumatra on Groot Java...

Imprimeur-libraire (2)

Nieuwe Kaart der platte Grond van de Stad Parys en derzelver Voorsteden. Met aanwyzing van de Kwartieren, Staaten, Markten, Pleinen, Paleizen, Abtyden, Kerken, Kloosters en andere voornaame Gebouwen. Na het Origineel van M. de la Grive
Leiden

Auteur adapté (1)

Carte de la Martinique

Auteur présumé du texte (1)

Grondteekening der stad Arnhem

See also (5)