Johannis Loots (1665-1726)

Image from Gallica about Johannis Loots (1665-1726)
Country : Pays-Bas
Language : néerlandais; flamand
Gender : masculin
Birth : 1665
Death : 1726
Commercial activities : Éditeur, Distributeur
Note :
Éditeur à Amsterdam, "Nieuwebrugsteeg in de Jonge Lootsman"
ISNI : ISNI 0000 0001 0896 6078

Activities of Johannis Loots (1665-1726) (48)

Auteur du texte (18)

Nieuwe Curieuse Verbeeterde gelyk Graadige Paskaart Van de geheele Noord Zee...
Nieuwe Curieuse Verbeeterde gelyk Graadige Paskaart van de geheele Noord Zee, strekkende van de Hoofden tot Drontem als mede de Oost Cust van England en Schotland, en de Eylanden van Hitland. war in naawkeurig werd aangetoond de loop der Stroomen en alle Droogtens en Dieptens, etc.... 60 Duytsche Mylen 15 in een Graad [=Om. 296 ; 1 : 1 500 000 environ]. Aan de Wel-Edle. Hr. de Heer Christophel Midtagen, .... J. Loots
Nieuwe Verbeterden Wassenden Gradigen Paskaart van Noord Zee Stuckende van Texel tot de Hoofden en vorders de Englanden en Schotsen Kust tot Hitland, Als meden den Kust van Noorwegen van ter Neus tot Drontem. Nouvelle Carte Reduite de la Mer du Nord... A New and large Mercator's Chart containing the North Seas...
Wassende gradige Paskaart van Portugaal van C. de Finisterre tot C. S. Finsente...
Pas-Kaart in't Groot besteck van't Liedt van Stockholm, beginnende van Landsort tot veer verby Stockholm
Pas-Kaart in't Groot besteck van't Liedt van Stockholm, beginnende van Landsort tot veer verby Stockholm
Pascaart van de Noort-Zee van Texel tot de Hoofden en vorders de Engelsche en Schotsche kust tot Hitlandt, als mede van Bergen in Noorwegen tot in de Belt, Schaager-rak de Sond, ende kust van Jut-lant, door Claas de Vries, Geometra
Pas-Kaart van't Schager-rak begrypende Bocht van Anslo en de Kust van Fredrikshal tot Landscron
Pas Kaart in't Groot besteck van't Liedt- van Stockholm, beginnende van Landsort tot veer verby Stockholm
Pas-Kaart over een Gedeelte van de Oost-Zee beginnende van de Eylanden Oesel, Dago en Kimito tot aan't Eynde van Schanz-ter-Nyen.
Paskaart vant'Oost ent'westlyker deel van Straat met de voornaamste Havens...
Het ooster deel van t'Canaal tussen Engeland en Vranckryck...
Nieuwe Pascaert van Westindien de vaste Kusten en de Eylanden
Het westerdeel vant Canaal tussen Engeland en Vranckrick...
A new encreasing compass map of the coming into the Channel or the Heads as also the coming into the river of London, extending from Hastings to Hawich...
Niewe Wassende gradige Paskaart van Guinea en Angola als meede le C. de Bonna Esperanca. ..
Niew Pas Kaart van t'westelyckste deel Jes Middelantsche Zee met de voornaamste Havens.. .
Paskaart der Custen van Granada en Murcca, van C. Malaga tot Alicante ende Custen van Barbaryen...

Marchand (12)

Pas-kaart van een gedeelte van Zee-land en Meklenborg met de eylanden tussen beyden
Paskaart van t'Oost ent'Westelyker deel van de Straat met de Voornaamste Havens alles Gelegt op syn behorlyke Breete...
Nieuwe Wassende Gradige Pas-kaart van de Zee-kust van Holland strekkende van Texel tot de Maas met Haar Droogtens en Dieptens
Nieuwe Wassende Gradige Pas-kaart van Zeeland en een gedeelte van de zee-kust van Vlanderen, Strekkende van de Maas tot Nieuport, in zigbegrypende alle de Zee-Gaaten van Zeeland met Haar Droogtens en Dieptens
Pas-Kaert over een Gedeelte van de Oost-zee begrypende de Sond, de Cust van Pomeren, van Rostok tot verby Liba en een gedeelte van Oeland en voorts van Calmar tot Halmstad
Pascaart van de Noort-Zee van Texel tot de Hoofden en vorders de Engelsche en Schotsche kust tot Hitlandt, als mede van Bergen in Noorwegen tot in de Belt, Schaager-rak de Sond, ende kust van Jut-lant
Pas-kaart in't groot besteck van't Liedt van Stockholm, beginnende van Landsort tot veer verby Stockholm
Pas-Kaart over een gedeelte van de Oost-Zee beginnende van Bezuyden Calmar tot aan Nortelge als mede de Eylanden van Oland en Gotland
Pas-Kaart van't Schager-rak begrypende Bocht van Anslo en de Kust van Fredrikshal tot Landscron
Generale Pas-Kaart van de Oost-Zee, streckende van de Kust van Iutlandt-Ter Nues in Noorwegen, vorders schager-rak belt, sond, tot Schansterny, Ingermanlandt
Pas-Kaart over een Gedeelte van de Oost-Zee beginnende van de Eylanden Oesel, Dago en Kimito tot aan't Eynde van Schanz-ter-Nyen.
Nieuwe wassende, gradige pas-kaart van de geheele Swarte Zee strekkende van Asaff tot Constantinopolen met aanwysing van meest alle de Havens rivieren en de foortressen ofte sterktens, die aan de Zee kust gevonden werden nyt de Naukuerigste onder vinding te zamen gestelt

Autre (8)

Nieuwe Paskaart van Brasil strekkende van Soraname tot Rio de la Plata neevens enige van de voornaamste Havens in't Groot
De l'ile de Wight à Bridport. A new gradually encreasing compass map of a park [of] the sea coasts of England... from the westside of Wight to Bridport...
Pas-Kaert over een Gedeelte van de Oost-zee begrypende de Sond, de Cust van Pomeren, van Rostok tot verby Liba en een gedeelte van Oeland en voorts van Calmar tot Halmstad
Pas-Kaart over een gedeelte van de Oost-Zee beginnende van Bezuyden Calmar tot aan Nortelge als mede de Eylanden van Oland en Gotland
Pas-Kaart over een Gedeelte van de Oost-Zee beginnende van Elsnabbe tot verby Geste, als mede een gedeelte van de Finschescheeren tot verby Abo
Pas-Kaart in't Groot besteck van't Liedt van Stockholm, beginnende van Landsort tot veer verby Stockholm
A new increasing compass map of part of the East coast of England extending from Harwich to Thornham...
A new encreasing compass map of part of the East coast of England extending from Eckles to Flambarough Head...

Cartographe (5)

Nieuwe Paskaart van Brasil stekkende van Soraname tot Rio de la Plata
Nieuxe gelyk Grandige Pafkaat van een Gedeelte der AFRICAANSE KUST, Ftrekkende van CAAP BAYADOR TOT CAAP VERGA
Bocht van Vrankryk
Bocht van Vrankryk
Nieuwe gelyk graadige Paskaart van een Gedeelte der Africaanse kust van de Linie Equinoctiaal tot aan Caap de Goede Hoop

Éditeur commercial (3)

Pas-Kaart over een Gedeelte van de Oost-Zee beginnende van Elsnabbe tot verby Geste, als mede een gedeelte van de Finschescheeren tot verby Abo
Pas-Kaart over oen gedeelte van de Oost-Zee beginende verby Sevenbergen tot verby Hapsal, begrijpen mede de Eylanden Oesel, Dago en een Gedeelte van Gottland
Niewe Paskaart van de Bay van Cadix en de Straat Gibraltar...

Graveur (1)

West Indische PasKaert... vertonend (behalven Europaes zuydelyste) alle de Zeekusten van Africa en America, begrepen in't Octroy by de H. M. H. Staten generael der vereenichde Nedenl. verleent aende generale West Indische Compagnie, mits gaders die van Peru en Chili inde groote Zuyd. Zee...

Directeur de publication (1)

Paskaart van de Zeeuse, Vlaemse en Engelse kuste

See also (4)