1918-1945

Topic : 1918-1945
Source file : RAMEAU
Field : Littératures

related to this theme (1)

Documents on this topic (19)

Livres (19)

Chciałbym przekrzyczeć kurtynę żelazną
Kto ja
Procesy autoidentyfikacji na obszarze kultur środkowoeuropejskich po roku 1918
Słowo, obraz, dźwięk
Bibliografia zwartych i ulotnych druków konspiracyjnych wydanych na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką z latach 1939-1945
Autoteliczność- referencyjność- niewyrażalność
Teatr wołyński im. Juliusza Słowackiego 1930-1939
The myth of war in British and Polish poetry, 1939-1945
La maschera e la marionetta nel teatro italiano negli anni 1918-1930
Dramat a teatr polski dwudziestolecia mie̜dzywojennego
W cieniu "Herostratesa"
Skamandryci
Dramaturgia polska 1918-1939
Dramat i teatr modernistyczny I
Ostatnia wileńska plejada
Poezja pierwszej wojny
The Poetic avant-garde in Poland, 1918-1939
Poeci dwudziestolecia miȩdzywojennego
Pieśń niepodległa

Authors linked with this theme (21)

See also (1)