Guillaume IV (stathouder de Hollande, 1711-1751)

Image from Gallica about Guillaume IV (stathouder de Hollande, 1711-1751)
Country : Pays-Bas
Language : néerlandais; flamand
Gender : masculin
Birth : 1711
Death : 1751
Note :
Prince d'Orange-Nassau (1711-1751). - Stathouder héréditaire des Provinces-Unies (1747-1751)
Variants of the name : Guillaume Orange-Nassau (prince d', 1711-1751)
Guillaume de Nassau (1711-1751)
Willem Karel Hendrik Friso IV (stathouder de Hollande, 1711-1751) (néerlandais; flamand)
ISNI : ISNI 0000 0004 5304 0292

Activities of Guillaume IV (stathouder de Hollande, 1711-1751) (2)

Dédicataire (2)

Aan zijne doorluchtigste Hoogheit Willem Karel Hendrik Friso, Prinse van Oranje en Nassau, ... Erfstadhouden en Kapitein Generaal van Friesland ; nevens de edel Mogende Heeren Gedeputeerde Staten dezer Provintie... word deze uitbeelding der Heerlijkheit Friesland... nevens d'afteckening van Oud Friesland, in zijne gansche uitstrekking, met allen schuldigen eerbied opgedraagen van zijne Hoogheits... octmoedigen... dienaar François Halma
Caart Van d'Indische Zee van Cabo de goede Hoop tot Canton eerbiedig opgedragen door zyne Allerdoorlugtigste Hoogheids

Documents about Guillaume IV (stathouder de Hollande, 1711-1751) (40)

Livres (38)

Welkomst aan zyne Doorluchtige Hoogheid, den Heere Willem Carel Henrik Friso, Prinse van Oranje en Nassau
Aen Nederland, by de Verkiezinge van den Doorluchtigsten Vorst en Heere, Willem Karel Hendrik Friso, Prince van Oranje en Nassou
De Extraordinaire Vreugde-Zang gedaan in de Portugeeze Joode Kerk, alhier op vrydagh den 5 May 1747. Ter Gelegentheid der Verkiezing van den Allerdoorlugtigsten Vorst en Heer Willem Carel Hendrik Friso ; Prins van Oranje en Nassauw
De volgende 126 Letters Toegeëigend aan Zyne Doorlugtigste Hoogheyd, Willem Karel Hendrik Friso, Prins van Oranye en Nassauw
Gewenschte Toejuichginge, over de Verheffinge van zyn Doorluchte Hoogheid, den Heere Willem Karel Hendrik Friso, Prince van Oranje en Nassau
Groete, aan Haare Koninglyke Hoogheid Anna Kroon-Princesse van Groot-Brittanje, ter Gelegendheid der Verkiezinge van Zyne Doorlugtige Hoogheid Willem Karel Hendrik Friso, Door Gods Genade, Prinse van Oranje en Furst tot Nassauw
Groete, aan Haare Koninglyke Hoogheid Anna, Kroon-Princesse van Groot-Brittanje, ter Gelegendheid der Verkiezinge van zyne Doorlugtige Hoogheid Willem Karel Hendrik Friso, Prinse van Oranje en Nassau
Vreugde-Galm over de Verkiezinge van zyn Doorlugtige Hoogheid, den Heere Willem Carel Hendrik Friso, Prince van Oranje en Nassau
Aan den Heere Willem Karel Hendrik Friso, Prinse van Oranje en Nassau
Lier-zang op de Tegenwoordige Tyds-Gelegenheid, ende Verheffing van zyn Hoogheid den Heere Prinse Van Oranje
Lier-zang, ter Verheffinge van zyne Hoogheid Willem Carel Hendrik Friso, Prince van Oranje en Nassou
Lier-zang, ter Verkiezinge van zyne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prinse van Oranje en Nassau
Lofdicht, op zyn Doorlugtige Hoogheid, den Heere Willem Karel Hendrik Friso, Prince van Oranje en Nassau
Nederland zonder Hulp dog Hersteld door 't Verkiesen van den Doorluchtige Heer, den Heere Willem Karel Hendrick Friso, Prince van Oranje en Nassau
Op de Buytensporigheden, gepleegt in de Vreugdebedryven, wegens de Verkiezinge van zyn Hoogheid, den Prince van Oranje, Vorst van Nassou
Op de lang gewenshte Verkiezing van zyne Doorluchtige Hoogheid den Heere Willem Karel Hendrik Friso, Prince van Oranje en Nassau
Op de Verheffinge van zyne Doorluchtige Hoogheid, Willem Carel Henrik Friso, Prince van Oranje en Nassau
Op de Verheffing van zyn Doorlugtige Hoogheid, den Heere Willem Karel Hendrik Friso, Prinse van Oranje en Nassou
Op de Verheffing van zyne Doorluchtige Hoogheid den Heere Prinse Willem Karel Henrik Friso, Prinse van Oranje ; Furst tot Nassauw
Op de Verheffing van zyn Hoogheyd den Heere Prince van Orangie, Willem Karel Hendrik Friso
Op de Verkiesinge van zyn Hoogheid, den Prince van Oranje, Vorst van Nassou
Op de Verkiesinge van Zyn Hoogheid, den Prince van Oranje, Vorst van Nassou
Op de Verkiezinge van zyne Doorluchte Hoogheid, den Heere Willem Carel Hendrik Friso, Prinse van Oranje en Nassau
Op de Verkiezinge van zyne Hoogheid, den Heere Wilhem Carel Hendrik Friso, Prinse van Oranjen en Nassau
Segenwensch aan zyn Allerdoorlugtigste Hoogheyd Willem Carel Henrik Friso, Prince van Orange en Nassau
Ter Aankomste van zyne Doorlugtige Hoogheid, Willem Karel Hendrik Friso, door Gods Genade, Prinse van Oranje en Furst te Nassau, Stadhouder
Ter Blyde Inkomst van zyne Doorluchtige Hoogheid den Heere Willem Carel Henrik Friso, Prince van Oranje en Nassau
Ter Eeren van zyne Hoogheit, den Heere Prince van Oranje en Nassauw
Ter verheffinge van zyne doorluchtige Hoogheid den Heere Willem Karel Hendrik Friso, Prinse van Oranje en Nassau
Ter Verheffinge van zyne Doorluchtige Hoogheid, Willem Karel Henrik Friso, Prinse van Oranje en Nassau
Ter Verheffinge van zyne Doorluchtige Hoogheit den Heere Willem Karel Hendrik Friso, Prinse van Oranje en Nassau
Ter Verheffinge van zyne Doorlugtige Hoogheid den Heere Willem Karel Henrik Friso, Prinse van Oranje en Nassau
Ter Verkiesing van zyn Doorlugtige Hoogheyt den Heere Willem Carel Hendrick Friso, Prince van Ornaje en Nassau
Ter Verkiezinge van zyne Doorluchtige Hoogheid, den Heere Willem Karel Hendrik Friso, Prince van Oranje en Nassau
Verhaal der Vreugde-Bedryven, In meest alle Hollandsche Steden, inzonderheid Amsterdam en Utregt, Ter Gelegendheid der Verkiezing van den Allerdoorlugtigste Vorst en Heer Willem Carel Henrik Friso, Prins van Oranje en Nassau
Vervolg van 't Verhaal, der Vreugde-Bedryven, in Amsterdam, Voorgevallen by de aankomst van Zyne Doorluchtige Hoogheid den Heere Willem Carel Henrik Friso, Prins van Oranje en Nassau
Het Echte en Origineele Liedje Wilhelmus van Nassouwe
[Recueil de poésies en hommage à Guillaume IV, prince d'Orange-Nassau, à l'occasion de sa nomination au titre de stadhouder en 1747]

Images (2)

Armoiries de Guillaume IV d'Orange-Nassau
Uitbeeldinge der Heerlijkheit Friesland, zoo in't algemeen als in haare zo bijzonders Grietenijen

See also (6)