Pesnâ o Pavlike Morozove Ferenc Szabó (1902-1969)

  Main title : Pesnâ o Pavlike Morozove (russe)
  Date : 1934
  Note :
  Sur un texte de Sergej Vladimirovič Mihalkov

  Editions of "Pesnâ o Pavlike Morozove" (1)

  Partitions (1)

  Pesnâ o Pavlike Morozove

  Authors linked with "Pesnâ o Pavlike Morozove" (2)

  Ancien possesseur (1)

  See also (2)