Ofer Levin foundation for Israeli art

Country :Israël
Language :hébreu
Creation :2...
Note :
Fondation consacrée à la publication des livres sur l'art israélien
Variants of the name :Ḳeren Ofer Levin le-omanut yiśreʼelit (hébreu)
Levin Foundation (anglais)
Qeren ʿOper Lewiyn lʾomanwt yiśrʾeliyt (hébreu)
See more

Occupations

Éditeur scientifique2 documents

 • Berliyn-Yrwšalayim

  ʾomanwt haʿaliyyah miGermanyah, maʾamariym wršiymwt

  Mahadwrah šniyyah. - מהדורה שנייה
  Material description : 594 עמודים
  Abstract : הספר "ברלין ירושלים : אמנות העליה מגרמניה" הוא הראשון מתוך טרילוגיה, שכרכיה הבאים יהיו "פאריז - תל אביב" ו"ניו יורק - תל אביב", שלשה ספרים המבקשים להתמקד בשלושה הדיאלוגים האמנותיים הגדולים שניהלה האמנות הישראלית לדורותיה עם האמנות המערבית. הספר הנוכחי מתמקד באמני העליה החמישית, 1939-1933, ומשימתו ללכוד את רוח התרבות הגרמנית החזותית (בין שתי מלחמות העולם) בגלגולה היהודי-ארצישראלי. מכאן ההתפרשות על פני מדיומים חזותיים שונים שמעבר לציור-פיסול - המדיומים של קרמיקה, גרפיקה, טופוגרפיה, ובאורח לאקוני יותר - הצילום והארכיטקטורה. מכאן גן הבחירה להתייחס בספר גם לאמנים שלא נולדו בגרמניה, אך אמנים שלמדו אמנות בברלין, בדרזדן, מינכן וכו'. כאן קלטו אמני "ברלין-ירושלים" את מגמות האקפרסיוניזם, הבהוהאוס, הנויה-זאכלישקייט (האובייקטיביות החדשה) לצד שרידי האימפרסיוניזם או היוגנדשטיל (זרם הנעורים). כאן קלטו את זיקת האמנים לחברה, את האידיאה של האוטופיה החברתית (על צביונה המטאפיזי האפוקליפטי), כמו גם את הביקוש אחר תכנים ספרותיים. ‬ ‫ ככלל, האמנים העולים מגרמניה שיתפו פעולה עם ה"ספרותי", בין כמעצבי ומאיירי ספרים ובין כמטמיעי מסרים סמליים, מוסריים ואידאיים ביצירתם החזותית: מחאה נגד מלחמות, דמונולוגיה, היסטוריוסופיה וכו'. הרובד ההיסטוריוסופי הוא שקשר את האמנים הנדונים ליהדות ולהיסטוריה היהודית.: חלקם גויסו לשירות אמנותי של התנועה הציונית, חלקם ביטאו ביצירתם את שקיעת יהדות מזרח-אירופה ואת אבדנה המאוחר יותר בשואה. מכאן, שרוח היסטוריוסופית יהודית טראגית מרחפת ביצירות של רבים מעולי גרמניה. ניתנת האמת להיאמר: האמנות הארצישראלית דחתה ברובה את הערכים הללו וגזרה "מלחמת תרבות", שהגלתה את רוב אמני הספר הנוכחי לחיפה, לקיבוצים ובעיקר - לירושלים. וכך, נכון לעכשיו, מעולם לא הוצגה תערוכה הבוחנת את תרומתה האמנותית המקפת של העלייה מגרמניה. בהתאם, זכויתיה וזכרה של תרומה זו הולכים ודוהים מהזיכרון התרבותי הישראלי. ספר זה הוא אפוא "ספר זכרון" ורקוויאם לפרק דחוי. בה בעת, לא פחות משהוא רקוויאם, הספר הוא הומאז' גדול למרחב תרבותי שלם, שהותיר חותם בל-יימחה בתרבות הישראלית. -- כריכה אחורית
  Edition : [Tel ʾAbiyb] : Bayit lʾomanwt yiśrʾeliyt baʾAqademiyt Tel-ʾAbiyb-Yapw : Qeren ʿWper Lewiyn lʾomanwt yiśrʾeliyt = Ofer Levin foundation for Israeli art , cop. 2015. - [Tel ʾAbiyb] : Bayit lʾomanwt yiśrʾeliyt baʾAqademiyt Tel-ʾAbiyb-Yapw : Qeren ʿWper Lewiyn lʾomanwt yiśrʾeliyt = Ofer Levin foundation for Israeli art , cop. 2015 : בית לאמנות ישראלית באקדמית תל-אביב-יפו : קרן עופר לוין לאמנות ישראלית , 2015
  Éditeur scientifique : Bayit lʾomanwt yiśrʾeliyt baʾAqademiyt Tel-ʾAbiyb-Yapw, Alva Halutz
  Auteur du texte : Gideon Ofrat
  Autre : Doron Livne
  Graphiste : Magen Halutz
  Photographe : Ran Erde, Elad Sarig

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45053143g]
 • Nyw Ywrq - Tel ʾAbiyb

  haqešer haʾameriyqaʾiy šel haʾomanwt hayiśrʿeliyt, maʾamariym wršiymwt

  Material description : 498 עמודים
  Abstract : "ניו יורק תל-אביב הוא השלישי בסדרת הטרילוגיה, שראשיתה בברלין-ירושלים והמשכה בפאריז- תל אביב, שלושה ספרים המבקשים להציג בפרוטרוט אחר הקשרים הענפים שקיימו אמני ישראל לדורותיהם עם שלושה ממרכזי האמנות הגדולים במערב. הכרך הנוכחי בוחן את ריבוי הפנים ביחסי האמנות הישראלית והאמנות האמריקאית המודרנית. בהסתמך על תהליכי האמריקניזציה של האמנות והתרבות בישראל של המחצית השנייה של שנות ה-60 (כולל עיון בתחומי העיצוב, השירה, המחזמר וההפנינג), פרקי הספר סורקים את המפנה האמנותי המקומי מזיקת פאריז לזיקת ניו יורק, ששיאו באימוץ מגמות ה"פופ ארט" והמינימליזם. התעצמות הברית הפוליטית והצבאית של ישראל עם ארה"ב, יבוא תוכניות טלוויזיה אמריקאיות, מוצרים אמריקאיים, עיתונאות אמריקניסטית וכו' - ניצבים כולם ברקע המפנה האמנותי הנדון. אלא שהספר חושף זיקות מוקדמות יותר ל"אסכולת ניו-יורק" שראשיתן עוד בשנות ה-40, בה במידה שמרחיב אל זיקות מאוחרות יותר בהקשרי האמנות המושגית, הצילום, מגמת ההתחזות ועוד. מעבר לשאלת הדו-שיח עם צורות ותכנים של המודרנה הניו יורקית. ‬ ‫ ניו-יורק - תל-אביב סוקר את יצירתם של אמנים שהיגרו לישראל ו/או שהיגרו מישראל לאמריקה, במרכזם אלה שחברו ל"מושבה" ישראלית בניו יורק, זו שפעילותה גובתה על ידי גלרי ישראלית/ניו יורקית, תיאורטיקן ניו יורקי ועוד. בתור שכזה, הספר מביאנו עד ימינו אלה ועד לגילויים "אמריקאיים" החורגים מתחומי היצירה האמנותית אל תחומי האוצרות, מוסדות התמיכה ויחסה של יהדות אמריקה לאמנות הישראלית. ניו יורק-תל אביב הוא ספר על תל אביב השואפת למנהטן ועל החברה הישראלית שהטמיעה בתוכה את החלום האמריקאי." - כריכה אחורית.
  Edition : [Tel ʾAbiyb] : Bayit lʾomanwt yiśrʾeliyt baʾAqademiyt Tel-ʾAbiyb-Yapw : Qeren ʿWper Lewiyn lʾomanwt yiśrʾeliyt = Ofer Levin foundation for Israeli art , cop. 2016. - [Tel ʾAbiyb] : Bayit lʾomanwt yiśrʾeliyt baʾAqademiyt Tel-ʾAbiyb-Yapw : Qeren ʿWper Lewiyn lʾomanwt yiśrʾeliyt = Ofer Levin foundation for Israeli art , cop. 2016 : בית לאמנות ישראלית באקדמית תל-אביב-יפו : קרן עופר לוין לאמנות ישראלית , 2016
  Éditeur scientifique : Bayit lʾomanwt yiśrʾeliyt baʾAqademiyt Tel-ʾAbiyb-Yapw, Alva Halutz
  Auteur du texte : Gideon Ofrat
  Autre : Avraham Hay, Doron Livne
  Graphiste : Magen Halutz
  Photographe : Ran Erde, Elad Sarig

  [catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45086310d]

Pages in data.bnf.fr

Related authors

This page in data.bnf.fr lab

Sources and references

Sources

Variants of the name

 • Ḳeren Ofer Levin le-omanut yiśreʼelit (hébreu)
 • Levin Foundation (anglais)
 • Qeren ʿOper Lewiyn lʾomanwt yiśrʾeliyt (hébreu)
 • Qeren ʿWper Lewiyn lʾomanwt yiśrʾeliyt (hébreu)
 • קרן עופר לוין לאמנות ישראלית (hébreu)
 • קרן עפר לוין לאמנות ישראלית (hébreu)