Zbornik Matice srpske za književnost i jezik

Language : serbe
Title : Zbornik Matice srpske za književnost i jezik
Creation date : 1954
Periodicity : Semestriel
Issue numbers : 1953, knj. 1- -
Contributors : Упоредни наслов од св. 1 (2014) на енгл. језику : "Matica Srpska Journal of Literature and Language" ; Главни и одговорни уредници: од бр. 1 (1979) Драгиша Живковић; од бр. 1 (1995) Томислав Бекић; од бр. 1 (1999) Јован Делић Штампарије: од 1961/1962. Минерва, Суботица ; од 1966. Будућност, Нови Сад; од 1969. Дневник, Нови Сад ; од 1970. Будућност, Нови Сад ; од 1989. Просвета, Нови Сад ; од 1992. Графо-офсет, Нови Сад; од 1995. Графо-офсет, Сремска Каменица; од 1998. DUPLEX, Нови Сад; од 1999. Идеал, Нови Сад; од 2000. Прометеј, Нови Сад; од 2004. Српска књига, Рума ; од 2008. Прометеј, Нови Сад; од 2010. Алфа граф, Петроварадин; од 2012. Будућност, Нови Сад; од 2013. Сајнос, Нови Сад Излази: oд бр. 2 (1965) два путa годишње; од бр. 1 (1973) три путa годишње ; Резимеи на светским језицима
Publication place : Novi Sad (Voïvodine, Serbie)
Variants : Matica Srpska Journal of Literature and Language (anglais)
Zb. Matice srp. književ. jez.
Zbornik Matice srpske za književnost i jezik (serbe)
Зборник Матице српске за књижевност и језик (serbe)

See also (1)

Share the page

Data downloading