U Zazu

Language : corse
Title : U Zazu : ghjuchemu è cumunichemu... in lingua nustrale !
Creation date : 2011
End of publication : 2012
Periodicity : Mensuel
Issue numbers : Nu 1 (ghjugnu di u 2011) - nu 10 (nuvembre/dicembre di u 2012)
Notes : Magazine de mots fléchés en langue corse
Publication place : Bastelicaccia (Corse-du-Sud, France)
ISSN : 2117-105X
Variants : U Zazu

Authors linked to this periodic (1)

See also (1)

Share the page

Data downloading