Odyssée: Dīmī́trīs N. Marōnítīs (1929-2016) as translator

All (28 documents)

Homī́rou 'Odýsseia
Homī́rou 'Odýsseia Rapsōdía a [prṓtī]
Homī́rou 'Odýsseia Rapsōdía v [deúterī]
Homī́rou 'Odýsseia Rapsōdía g [trítī]
Homī́rou 'Odýsseia Rapsōdía d [tétartī]
Homī́rou 'Odýsseia Rapsōdía i ['énatī]
Homī́rou 'Odýsseia Rapsōdía m [dōdékatī]
Homī́rou 'Odýsseia Rapsōdía n [dékatī trítī]
Homī́rou 'Odýsseia
Homī́rou 'Odýsseia Rapsōdía e [pémptī]
Homī́rou 'Odýsseia Rapsōdía z [héktī]
Homī́rou 'Odýsseia Rapsōdía ī [hévdomī]
Homī́rou 'Odýsseia Rapsōdía th ['ógdoī]
Homī́rou 'Odýsseia Rapsōdía k [dékatī]
Homī́rou 'Odýsseia Rapsōdía l [hendékatī]
Homī́rou 'Odýsseia Rapsōdía p [dékatī héktī]
Homī́rou 'Odýsseia Rapsōdía r [dékatī hevdómī]
Homī́rou 'Odýsseia Rapsōdía t [dékatī 'énatī ]
Homī́rou 'Odýsseia Rapsōdía ō ['eikostī̀ tétartī]
Homī́rou 'Odýsseia
Homī́rou 'Odýsseia Rapsōdía s [dékatī 'ógdoī]
Homī́rou 'Odýsseia Rapsōdía ps ['eikostī̀ trítī]
Homī́rou 'Odýsseia Rapsōdía x [dékatī tétartī]
Homī́rou 'Odýsseia Rapsōdía o [dékatī pémptī]
Homī́rou 'Odýsseia Rapsōdía y [ei̓kostī́]
Homī́rou 'Odýsseia Rapsōdía f [ei̓kostī̀̀ prṓtī]
Homī́rou 'Odýsseia Rapsōdía ch [ei̓kostī̀̀ deúterī]
Omī́́rou Odýsseia