Jan Kochanowski (1530-1584) - Textual works of this author

All (64 documents)

Driada Zamechska
Le jeu des échecs
La vie qu'il faut choisir
Fraszki
Psałterz Dawidów część 5 with Jan Kochanowski (1530-1584) as Translator
Dworzanki czyli książeczka epigramatów
Poezje
Dzieła wszystkie Wprowadzenie wydawnicze do edycji...
Psałterz Dawidów 1 with Jan Kochanowski (1530-1584) as Translator
List Jana Kochanowskiego do Stanisława Fogelwedera. - oprac. Jerzy Woronczak. - [1]
Psałterz Dawidów 1 with Jan Kochanowski (1530-1584) as Translator
Z łacińska śpiewa Słowian Muza
Já dobré mysli vždycky chci uživat
Sobie śpiewam a Muzom...
Dzieła polskie
Pieśni
Dzieła polskie
Szcresliwy człowiek. - [45]
Szachy
Psalm 124. - [44]
Dzieła polskie. Opracował Julian Krzyżanowski
Psałterz Dawidów. Opracował Jerzy Ziomek
Foricoenia czyli Fraszki łacińskie
Dzieła polskie. [Wydanie 2-gie zupełne. Wste̡pem i przypisami opatrzył Julian Krzyżanowski. Okładke̡ projektował Marek Rudnicki.]
Elegie. Przełożył Leopold Staff. [Wybór z "Elegiarum libri IV". Tekst łaciński opracowany na podstawie pierwodruku z r. 1584. Słowem wste̡pnym poprzedził Julian Krzyżanowski. Okładke̡ i inicjały projektował Marek Rudnicki.]
Fraszki Iana Kochánowskiégo... [Do druku przysposobił i posłowiem opatrzył Władysław Floryan]
Dzieła polskie. [Wydanie 2-gie zupełne. Wste̡pem i przypisami opatrzył Julian Krzyżanowski. Okładke̡ projektował Marek Rudnicki.]
Utwory łacińskie. Przełożył Julian Ejsmond. [Okładke̡ projektował Marek Rudnicki
Pieśni i wybór innych wierszy. Opracował Tadeusz Sinko,... Wydanie 2-gie przejrzane
Wybór pism Jana Kochanowskiego
Chants. Traduits du polonais avec une introduction et un commentaire par Jacques Langlade
Choix de poèmes, suivi du Renvoi des ambassadeurs grecs. Version française d'André Mary. Portrait gravé sur bois par François Pro[...]haska
Choix de poèmes, suivi du Renvoi des ambassadeurs grecs. Version française d'André Lary. Portrait gravé sur bois par François Prohaska
Choix de poèmes, suivi du Renvoi des ambassadeurs grecs...
Poems, by Jan Kochanowski, translated... by Dorothea Prall Radin, Marjorie Beatrice Peacock, Ruth Earl Merrill, Hazel Halma Havermale, George Rapall Noyes
Dryas Zamchana, podobizna autografu przechowanego w Bibljotece ordynacji Zamoyskiej, Wydał... Witold Ziembicki
Juljan Ejsmond, przekład łacińskich utworów Jana Kochanowskiego...
Dokadmnie cheesz zapomniée. - [20]
Pana wzywaċ będę. - [22]
Pana wołam, Pana proszę. - [23]
Obroṅca uciśnionych. - [21]
Thrènes de Jean Kochanowski,... sur la mort de sa fille. Traduction en vers, par Venceslas Gasztowtt
Jana Kochanowskiego Pieśń świetojańska o sobótce, wedle wydania Andrzeja Piotrkowczyka r. p. 1617, objaśniona i oceniona przez prof. Dr. Jana Rymarkiewicza,... Wydanie jubileuszowe
Le Congé des ambassadeurs grecs, pièce en 1 acte
Dzieła Jana Kochanowskiego...
Psałterz Dawidowy with Jan Kochanowski (1530-1584) as Translator
Poèmes sur le jeu des échecs : 1° latin, de l'évêque d'Albe Vida,... ; 2° polonais, de Jean Kochanowski ; 3° anglais, de sir William Jones ; 4° allemand, du recteur Fischer ; traduits en français, par Frédéric Alliey,...
Poèmes sur le jeu des échecs : 1° latin de l'évêque d'Athe, Vida,... ; 2° polonais, de Jean Kochanowski ; 3° anglais de sir William Jones ; 4° allemand, du recteur Fischer ; traduits en français par Frédéric Alliey,... Ces quatre poèmes sont précédés de la bibliographie complète du poème de Vida et d'un aperçu biographique de ce célèbre poète, par le même with Jan Kochanowski (1530-1584) as Autre
Dzieła Jana Kochanowskiego
Elegie Jana Kochanowskiego z lacińskiego, przelożone przez Kazimierza Brodzińskiego
Le congé des ambassadeurs grecs. - [6]
Le congé des ambassadeurs grecs. - [5]
Anakreon pòéta grecki with Jan Kochanowski (1530-1584) as Translator
Satyr przeciwko zdaniom y zgorszeniom wieku naszego. Tom I. Za powodem Satyra Jana Kochanowskiego
Jana Kochanowskiego Rymywszytkie...
[Dziela.]
Fraszki Jana Kochanowskiego
Fragmenta abo pozostále pisma Jana Kochanowskiego
Psałterz Dawidow. Przekłádánia Jana Kochanowskiego with Jan Kochanowski (1530-1584) as Autre
Fragmenta abo pozostále pisma Jana Kochanowskiego
[Dziela.]
Fraszki Jana Kochanowskiego