Emanuel van der Hoeven (1660?-1727)

Pays : Pays-Bas avant 1830
Langue : néerlandais; flamand
Sexe : masculin
Naissance : 1660
Mort : 1727
Note :
Auteur dramatique
Autres formes du nom : Emmanuel Verhoeven (1660?-1727)
Emanuel Van Der Hoeven (1660?-1727)
ISNI : ISNI 0000 0000 0463 7640

Emanuel van der Hoeven (1660?-1727) : œuvres (15)

Traducteur (8)

De Hovenier door liefde ["Le Galant jardinier"]...
De Hovenier door liefde ["Le Galant jardinier"]...
Arlequyn Phaeton ["Arlequin Phaéton"]...
De Waarzegster
De Hovenier door liefde...
De Waarzegster
De Waarzegster...
Trapolyn ["Les Amours de Trapolin"]...

Auteur du texte (7)

De Drie Hamburgers, klugtspel door den heer Emanuel Van der Hoeven
Histoire de la vie et de la mort des deux illustres frères Corneille et Jean de Witt
Chronologische taafelen, van de schepping der waereld af, tot aan den jaare na de geboorte Jesu Christi 1700, en der zelver historische aanmerckingen, daar in begrepen de algemeene gedenkschriften van't volk godts, der Assyrische, Persische, Macedonische en Roomsche monarchyen, als mede en bysonder verhaal der koningen van Schotland, Sweden, Denemarken... nevens alle de pausen van Romen, der selver schismaas... In't Nederduyts door Emanuel Vander Hoeven,...
Leeven en dood der doorlugtige heeren gebroeders Cornelis de Witt, ruwaard van den lande van Putten, enz., enz., en Johan de Witt, raad pensionaris van Holland en Westvriesland, enz., enz., beschreeven door Emanuel Van der Hoeven,...
Hollands aeloude vryheid buyten het stadhouderschap, by deszelfs eerste vorm van staats-bestier, door de Eedelen en steeden verdeedigd tegen velerhande dwingelandyen, tot na de dood van Villem de Derde, koning van Groot Brittanie, verrykt met zin-tafreelen van Mr. Romyn de Hooge, met byvoeging der noodige bewys-stukken en voornaamste staat- en oorlogs-gevallen, beschreeven door Emanuel Van der Hoeven,...
Leeven en dood der doorlugtige heeren gebroeders Cornelis de Witt, ruwaard van den lande van Putten, enz., enz., en Johan de Witt, raad pensionaris van Holland en Westvriesland, enz., enz., beschreeven door Emanuel Van der Hoeven,...
Het Viervoudig huwelyk, klugtig blyspel door Emanuël Van der Hoeven

Voir aussi (3)