Aleksander Jełowicki (1804-1877)

Pays : Pologne
Langue : polonais
Sexe : masculin
Naissance : 18-12-1804
Mort : Rome, 15-04-1877
Note :
Libraire, éditeur, journaliste. - Prêtre
Domaines : Sciences de l'information et de la documentation
Religion
Autre forme du nom : Alexandre Jełowicki (1804-1877)
ISNI : ISNI 0000 0000 7138 9368

Aleksander Jełowicki (1804-1877) : œuvres (67)

Auteur du texte (45)

Moje wspomnienia
Mois de Marie, ou Méditations pour chaque jour du mois sur sa vie, ses gloires et sa protection... par Alexandre Jełowicki,... Traduction refondue par l'auteur...
Katechizm pośredni do wykładania nauki chrześciańskiej ż rozkazu Piusa IX... ułożony i Xiążkę do nabożeństwa...
Listy duchowne, 1843-1874
Kazania o świętych polskich i o Królowej korony polskiej... przez xiędza Alexandra Jełowickiego, pogrzedzone listami ojca świętego Piusa IX, a zakończone dokumentami odnoszącemi się do zalożenia seminaryum polskiego w Rzymie i nauką o roztropności chrześciańskiej ś. Wincentego a Paulo
Dwa kazania narodowe xiędza Alexandra Jełowickiego, pierwsze miane w początkach powstania narodowego drugie przy poswięceniu chorągwi polskich, a przy tem trzy listy do ojca świętego w rzeczy Kościola i Polski i laskawe Jego Światobłiwości odpowiedzi
Mowa pogrzebowa na cześć Róży z Potockich Andrzejowej Zamoyskiej (... 1803... 1862)
Dwa kazania narodowe miane w Paryżu, przez xiędza Alexandra Jełowickiego,... pierwsze na XXX rocznicę powstania narodowego, drugie na uroczystość zesłania ducha świętego a przytem do całéj Polski prożba o ofiary na zbudowanie kościoła polskiego w Paryżu
Mowa pogrzebowa na cześć X. A. Czartoryskiego (... 1770... 1861), miana w Paryżu na uroczystem nabożeństwie załobnem w kościele Wniebowzięcia ("de l'Assomption") dnia 29 lipca 1861 roku, przez X. Alexandra Jełowickiego,...
Mowa pogrzebowa na cześć Karola Sienkiewicza miana w Montmorency... dnia 21 maja 1860 roku, przez X. Alexandra Jełowickiego,...
Katechizm pośredni do wykładania nauki chrześciańskiej z rozkazu Piusa IX... ułożony i Xiążkę do nabożeństwa...
Miesiąc Maryi, czyli Rozmyślania na każdy dzień miesiąca o życiu ziemskiem i opiece niebieskiej Najświętszej Panny... [przez Alexandra Jełowickiego.]
Dwa kazania miane w Paryżu, przez xiędza Alexandra Jełowickiego, pierwsze na uroczystośé S. Jana Kantego, drugie na XXVI rocznicę powstania narodowego
Krolowa korony polskiej, kazanie na dwóchsetną rocznicę ślubu Jana Kazimierza, miane w Paryżu w kościele Wniebowzięcia dnia 1 kwietnia 1856 roku
Wianek duchowny Oddzial czwarty
Krolowa korony polskiej, kazanie na dwóchsetną rocznicę ślubu Jana Kazimierza, miane w Paryżu w kościele Wniebowzięcia dnia 1 kwietnia 1856 roku
Mois de Marie, ou Méditations pour chaque jour du mois sur sa vie, ses gloires et sa protection... par Alexandre Jełowicki,... Traduction refondue par l'auteur...
Wianek duchowny Oddzial pierwszy
Les Polonais à Notre-Dame-des-Victoires, lettre à S. É. le cardinal Villecourt, ex-évêque de la Rochelle et de Saintes... [Signé : Alexandre Jelowicki.]
Mowa pogrzebowa na cześć Piotra Michałowskiego,... miana w Paryżu w kościele Wniebowzięcia ("de l'Assomption") dnia 9 czerwca 1856 roku, przez X. Alexandra Jełowickiego...
Korona męki pańskiej
Miesiąc Maryi, czyli Rozmyślania na każdy dzień miesiąca o życiu ziemskiem i opiece niebieskiej Najświętszej Panny... [przez Alexandra Jełowickiego.]
Wianek duchowny Oddzial trzeci
Mois de Marie, ou Méditations pour chaque jour du mois sur sa vie, ses gloires et sa protection... par Alexandre Jełowicki,... Traduction refondue par l'auteur...
Mois de Marie, ou Méditations pour chaque jour du mois sur sa vie, ses gloires et sa protection... par Alexandre Jełowicki,... Traduction refondue par l'auteur...
Miesiąc Maryi, czyli Rozmyślania na każdy dzień miesiąca o życiu ziemskiem i opiece niebieskiej Najświętszej Panny... [przez Alexandra Jełowickiego.]
Kazanie z powodu pożaru Krakowa...
Wianek duchowny Oddzial pierwszy
Korona męki pańskiej
Wianek duchowny Oddzial drugy
Wianek duchowny
Wianek duchowny Oddzial osobny
Moje wspomnienia...
Moje wspomnienia...
Kalendarz pielgrzymstwa polskiego, na rok... [Przez A. Jełowickiego.]
Wiadomości krajowe i emigracyjne, pismo historyczne i literackie
Rocznik emigracji polskiej
O powstaniu
Pismo to w mnogich exemplarzach na wszystkie punkta Polski posłane, przesyłamy wszystkim redakciiom pism polskich w Paryżu z uprzeymą proźbą, aby ie swoim prenumeratorom rozdać raczyły
O towarzystwie wzaiemnéy pomocy. [Signé : Alexander Jelowicki.]
Les Polonais à Notre-Dame-des-Victoires, lettre à S. É. le cardinal Villecourt, ex-évêque de la Rochelle et de Saintes... [Signé : Alexandre Jelowicki.]
Appel au peuple français
[Réponse au journal "Nowa Polska", signée : A. Jełowicki, Paryż d. 29 grudnia 1834 r.]
Wiadomości emigracyjne [1834. Przez A. Jełowickiego]
Kilka słów z powodu oświadczenia jenerała Dwernickiego. [Signé : Alexander Jełowicki. Paryż d. 7 pażdżiernika 1834 r.]

Traducteur (5)

Filotea, droga do życia̡ probożnego napisana przez S. Franciszka Salezyusza,... przelożona na język polski... przez Xiędza Alexandra J. [Jelowickiego]
Walka duchowna
Slowa wieszcze, księdza Lamenego
Slowa wieszcze X. Lamenego, przełożyl Alexander Jełowicki. Wydanie 2ie
Słowa wieszcze. - [1]

Collaborateur (1)

Récit de Makrena Mieczyslawska... ou Histoire d'une persécution de sept ans soufferte pour la foi par elle et ses religieuses

Documents sur Aleksander Jełowicki (1804-1877) (1)

Images (1)

[ Alexandre Jelowicki ]

Voir aussi (5)