Robert Jacob Fruin (1823-1889)

Pays : Pays-Bas avant 1830
Langue : néerlandais; flamand
Sexe : masculin
Naissance : Rotterdam, Pays-Bas, 11-11-1823
Mort : Leyde, Pays-Bas, 29-01-1899
Note :
Historien
Domaines : Histoire de l'Europe
Autres formes du nom : Robert Fruin (1823-1889)
Robert Jacobus Fruin (1823-1889)

Robert Jacob Fruin (1823-1889) : œuvres (41)

Auteur du texte (29)

Opstellen over Willem van Oranje. [11de druk.] Ingeleid door Dr J. W. Smit
Tien jaren uit de tachtigjarige oorlog, 1588-1598. [11de druck.]
Allerliefste van Hugo de Groot... [Huigh de Groots verlossing, door Joost Van Vondelen. - Robert Fruin. Hugo de Groot en Maria Van Reigersbergh. - Kort verhaal hoe subtiel en wonderlijk Mr. Hugo Grotius, April 1621. - ] Gevolgd door een keuze uit Maria's briefwisseling door Gerben Wytzes Hellinga, met een verantwoording door... W. Gs. Hellinga
Allerliefste van Hugo de Groot... [Huigh de Groots verlossing, door Joost Van Vondelen. - Robert Fruin. Hugo de Groot en Maria Van Reigersbergh. - Kort verhaal hoe subtiel en wonderlijk Mr. Hugo Grotius, April 1621.-] Gevolgd door een keuze uit Maria's briefwisseling door Gerben Wytzes Hellinga, met een verantwoording door... W. Gs. Hellinga
Allerliefste van Hugo de Groot... over het leven van Maria Van Reigersbergh en haar man...
Correspondentie... 1845-1899, uitgegeven door Dr. H. J. Smit en Dr. W. J. Wieringa
Correspondentie van Robert Fruin, 1845-1899. Uitgegeven door... H. [Homme] J. [Jakob] Smit en... W. [Wiert] J. [Jan] Wieringa
Het Voorspel van de 80-jarige oorlog
Manual for the arrangement and description of archives
An unpublished work of Hugo Grotius's
Tíz év a németalföldi szabadsàgharczból (1588-1598)
Dr S. Muller,... Dr J. A. Feith- et Dr R. Fruin,... Manuel pour le classement et la description des archives
Anleitung zum Ordnen und Beschreiben von Archiven, von Dr. S. Muller,... Dr. J. A. Feith und Dr. R. Fruin,... Für deutsche Archivare bearbeitet von Dr. Hans Kaiser. Mit einem Vorwort von Wilh. Wiegand...
Geschiedenis der staatsinstellingen in Nederland tot den val der Republiek, uitgegeven door Dr. H. T. Colenbrander
Robert Fruin's Verspreide geschriften, mit aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap. Uitgegeven door Dr P. J. Blok. ... Dr P. L. Muller,... en Mr S. Muller,...
Robert Fruin's verspreide Geschriften... [Oeuvres diverses.]
Verspreide geschriften...
Tien jaren uit den tachtigjarigen oorlog, 1588-1598, door R. Fruin...
A Word from Holland on the Transvaal question, a reply to Sir Bartle Frere and an appeal to the people of England, by Dr Robert Fruin,...
Het Beleg en ontzet der stad Leiden in 1574, door R. Fruin
Verhooren en andere bescheiden betreffende het rechtsgeding van Hugo de Groot, uitgegeven door R. Fruin
Antwoord van Dr R. Fruin op N°VIII en N°IX van de "Vliegende blaadjes aan de kiezers" van Mr. G. Groen Van Prinsterer
Naschrift van Dr R. Fruin op zijn open brief aan Mr G. Groen Van Prinsterer
Tien jaren uit den tachtigjarigen oorlog, 1588-1598, door R. Fruin...
Dissertatio philologica de Manethone Sebennyta librorumque ab eo scriptorum reliquiis, quam... defendet Robertus Jacobus Fruin,...
Les Films documentaires, mémoire de M. Fruin,...
[Voorbericht.]
[Voorbericht.]
[Voorbericht.]

Éditeur scientifique (10)

Brieven aan Johan de Witt, eerste deel 1648-1660, bewerkt door Robert Fruin, uitgegeven door N. Japikse
Brieven...
Dépêches van Thulemeyer (1763-1788), in de bewerking van Robert Fruin ingeleid en aangevuld door H. T. Colenbrander
Brieven...
De Cura reipublicae et sorte principis
Uittreksel uit Francisci Dusseldorpii Annales, 1566-1616
Brieven van Cobet aan Geel uit Parijs en Italië, Nov. 1840-Juli 1845, uitgegeven door Dr R. Fruin en Dr H. W. Van der Mey
De Oude verhalen van het beleg en ontzet van Leiden...
Brieven. IV. deel (1670-72)...

Autre (2)

Brieven aan Johan de Witt, tweede deel 1660-1672, bewerkt door Robert Fruin, uitgegeven door N. Japikse
Brieven aan Johan de Witt, eerste deel 1648-1660, bewerkt door Robert Fruin, uitgegeven door N. Japikse

Voir aussi (3)