P. J. Blok (1855-1929)

Pays : Pays-Bas
Langue : néerlandais; flamand
Sexe : masculin
Naissance : Den Helder (Pays-Bas), 10-01-1855
Mort : Leyde (Pays-Bas), 24-10-1929
Autres formes du nom : Pieter Johannes Blok (1855-1929)
Petrus Johannes Blok (1855-1929)
ISNI : ISNI 0000 0001 2019 6336

P. J. Blok (1855-1929) : œuvres (33)

Auteur du texte (24)

Michel Adriaanszoon de Ruyter, door P. J. Blok,... 3de uitgave...
Geschiedenis van het nederlandsche volk, door... P. J. Blok. 3... druk
Holland, von P. J. Blok,...
Willem de eerste, Prins van Oronje, door Prof. Dr. P. J. Blok...
Geschiedenis eener hollandsche Stad [Leiden], door P. J. Blok...
Verspreide Studiën op het gebied der geschiedenis, door P. J. Blok
Geschichte der Niederlande...
Parijsche handschriften oven den Nederlandschen handel omstreeks 1700. Bijdrage van den heer P. J. Blok
Verslag van onderzoekingen naar archivalia in Italië belangrijk voor de geschiedenis van Nedeland, op last der regeering ingesteld door Prof. P. J. Blok,...
Een merkwaardig Aanvalsplan, gericht tegen visscherij en handel der Vereenigde Nederlanden in de eerste helft der 17de eeuw, medegedeeld door P. J. Blok
Verslag aangaande een voorloopig onderzoek te Parijs naar archivalia belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, op last der regeering ingesteld door Dr. P. J. Blok,...
Rekeningen der stad Groningen uit de 16de eeuw, uitgegeven door Dr. P. J. Blok
Pays-Bas (1885-1895). (Signé : P.-J. Blok.)
Geschiedenis van het nederlandsche volk, door P. J. Blok
Verslag aangaande een voorloopig onderzoek in Engeland naar archivalia belangrijk voor de geschiedenis van Nederland... door Dr. P. J. Blok,...
Het Advies der spaansche Inquisitie, door Dr. P. J. Blok
Lodewijk van Nassau, door Dr P. J. Blok,...
Verslag aangaande een onderzoek in Duitschland en Oostenrijk naar archivalia belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, door Dr. P. J. Blok,... 1888
Verslag aangaande een onderzoek in Duitschland naar archivalia belangrijk voar de geschiedenis van Nederland, door Dr P. J. Blok,... 1886-1887
Correspondentie van en betreffende Lodewijk van Nassau en andere onuitgegeven documenten, verzameld door Dr P. J. Blok
Leidsche Rechtsbronnen uit de middeleeuwen
Eene hollandsche Stad in de middeleeuwen, door Dr P. J. Blok,... Eerste gedeelte
Sextus Pompeius Magnus, Cnaei filius. Specimen litterarium inaugurale quod... in Academia Lugduno-Batava... submittet Petrus Johannes Blok,...
Over de "Mémoires de Hollande" door P. J. Blok

Éditeur scientifique (6)

Correspondance inédite de Robert Dudley, comte de Leycester, et de François et Jean Hotman
Nieuw nederlandsch biografisch Woordenboek...
Relazioni veneziane
Mémoire touchant le négoce et la navigation des Hollandais
Robert Fruin's verspreide Geschriften... [Oeuvres diverses.]
Drie Brieven... [Trois lettres sur l'état de la Hollande en 1660.]

Préfacier (3)

Catalogus van de tentooństelling ter herdenking van het driekonderdvijftig-jarig hestaan der leidsche Universiteit...
Amsterdam in de zeventiende eeuw...
De Kroniek van Sicke Benninge, 1e en 2e deel (Kroniek van Lemego), uitgegeven... door Mr. J. A. Feith,... met eene inleiding van Dr. P. J. Blok,...

Voir aussi (6)