Academia română

Pays : Roumanie
Langue : roumain; moldave
Création : 1866
Site Web : http://www.academiaromana.ro
Adresse : Calea Victoriei 125, Sector 1, Cod 010071, Bucureşti.
Note :
Fondée en 1866 sous le nom : "Societatea literară româna" ; devient en 1867 : "Societatea academică româna" puis en 1879 : "Academia română" ; en 1948 devient : "Academia republicii populare române" puis en 1965 :"Academia republicii socialiste românia" ; reprend le nom de "Academia româna" en 1990
Domaines : Savoir et érudition. Musées
Autres formes du nom : Academia republicii populare române (roumain; moldave)
Academia Republicii populare române Bucarest
Academia Republicii populare române. Bucarest
Academia Republicii populare romine
Academia Republicii populare romine. Bucarest
Academia republicii populare Romîne Bucarest
Academia republicii socialiste România (roumain; moldave)
Academia republicii socialiste România. Bucarest
Academia român
Académie de la République populaire roumaine (français)
Académie de la République socialiste de Roumanie (français)
Académie roumaine (français)
Academy of the socialist republic of Romania (anglais)
Romanian academy (anglais)
Rumänische Akademie der Wissenschaften (allemand)
Societas academica dacoromana (latin)
Societatea academică română (roumain; moldave)
Societatea literară româna (roumain; moldave)

Academia română : œuvres (395)

Éditeur scientifique (240)

The history and significance of the names Romanian/Vlach and Romania/Wallachia
Documenta masonica Hungarica Seria a II-a. - Vol. I
Dicţionarul general al literaturii române
Dicţionarul general al literaturii române
Colonica Dacica Sarmizegetusa
Dicţionarul general al literaturii române
Dicţionarul limbii române Tomul I. - Partea a 4-a
Dicţionarul limbii române Tomul I. - Partea a 3-a
Le forum vetus de Sarmizegetusa I
Dicţionarul general al literaturii române
Dicţionarul general al literaturii române
Dicţionarul limbii române Tomul XIII. - Partea a 3-a
Dicţionarul general al literaturii române
Dicţionarul general al literaturii române
Dicţionarul limbii române Tomul XIII. - Partea a 2-a
Dicţionarul limbii române Tomul XII. - Partea a 2-a
Dicţionarul limbii române Tomul XIV
Dict̡ionarul limbii române Tomul XII
Dict̡ionarul limbii române (DLR) Tomul X. - Partea a 5-a
Dict̡ionarul limbii române (DLR) Tomul XII. - Partea a 1-a
Dict̡ionarul limbii române (DLR) Tomul X. - Partea a 5-a
Dict̡ionarul limbii române (DLR) Tomul X. - Partea a 4-a
Dict̡ionarul limbii române (DLR) Tomul X. - Partea a 3-a
Nouvelles études d'histoire [Volume 8]
Dict̡ionarul limbii române (DLR) Tomul X. - Partea a 2-a
Dict̡ionarul limbii române (DLR) Tomul X. - Partea a 2-a
Dict̡ionarul limbii române (DLR) Tomul X. - Partea a 1-a
Dict̡ionarul limbii române (DLR) Tomul VIII. - Partea a 5-a
Dict̡ionarul limbii române(DLR) Tomul XI. - Partea a 3-a
Dict̡ionarul limbii române (DLR) Tomul XI. - Partea a 2-a
Dict̡ionarul limbii române (DLR) Tomul VIII. - Partea a 4-a
Nouvelles études d'histoire
Opere 9
Dict̡ionarul limbii române (DLR) Tomul XI. - Partea a 1-a
Dict̡ionarul limbii române (DLR) Tomul VIII. - Partea a 3-a
Opere 7
România în Războiul de independent̡ǎ 1877-1878
Dict̡ionarul limbii române (DLR) Tomul IX
Dict̡ionarul limbii române (DLR) Tomul VIII. - Partea a 2-a
Elementele de origine sîrbocroatǎ ale vocabularului dacoromân
Insemnǎri despre români
Jurisdict̡iile speciale în Republica socialistǎ România
Opere
Depozitele mezozoice din munt̡ii Vîlcan
Opere alese
Dict̡ionarul limbii române(DLR) Tomul VIII. - Partea a 1-a
Le Frioulan à partir des dialectes parlés en Roumanie
Arta iranianǎ în colect̡iile din Republica socialistǎ România
Dict̡ionarul limbii române (DLR) Tomul VII. - Partea a 1-a
Lacurile din România
Lacurile glaciare din Carpat̡ii meridionali
Recherches logiques 1
Recherches sur l'Organon
Folclorul
Opera matematică
Biochimia dezvoltǎrii embrionare la vertebrate
Bolile plantelor ornamentale din România
Dict̡ionarul limbii române (DLR) Tomul VII. - Partea a 2-a
Evolut̡ia geologică a munt̡ilor metaliferi
Introducere în hidrodinamica corpurilor poroase
Istoria limbii române 2
Atlasul antropologic al Olteniei de...
G. Ibrăileanu
Opera matematică
Revolut̡ia de la 1848-1849 in Banat
Académie de la République socialiste de Roumanie, organisation, recherche
Cultura Hamangia, noi contribuţii...
Georgios Sphrantzes @ 1401-1477, cum Pseudo-Phrantzes in appendice sive Macarii Melisseni Chronicon, 1258-1481, ex recensione Basilii Grecu. - Georgios Sphrantzes. Memorii, 1401-1477
Chimia compuşilor organici ai fosforului şi ai acizilor lui
Cronicile medievale ale României
Dicţionarul limbii române
Gavril Scridon. Ioan Domşa. George Coşbuc
Istoria limbii române
Istoria limbii române
Omagiu lui Alexandru Rosetti la 70 de ani
Omagiu lui P. Constantinescu-Iaşi
Emil Racoviţă. Opere alese
Industria Romîniei
Marxism-Leninismul
Adrian Fochi. Mioriţa
Pro Republica christiana, die Walachei im "langen" Türkenkrieg der katholischen Universalmächte, 1593-1606
Bibliotheca historica Romaniae
Cronicile medievale ale Romînei
L'Homme et la société contemporaine
Istoria arhitecturii in Rominia[puis România]...
Istoria arhitecturii in Romînia[puis România]... 1
Il Canzoniere petrarchesco e Sant'Agostino
Dicţionar enciclopedic romîn...
Études d'histoire et de philosophie des sciences
Carte romînească de învăt̡ătură
Cutremurele de pămînt din Romînia de Ion Atanasiu
Omagiu lui George Oprescu
50 [cincizeci] de ani de la apariţia operei lui V. I. Lenin "Materialism şi empiriocristicism"
90 [Nouăzeci] de ani de la naşterea lui V. I. Lenin
Biblioteca de biologie vegetalá
Darvinismul şi problema evolutiei în biologie
Introducere în documentarea ştiinţifică. [Prefaţă de Horia Hulubei.]
Istoria limbii romîne...
Istoria Romîniei...
Omagiu lui Constantin Daicoviciu cu prilejul împlinirii a 60 de ani
Opere alese
Dimitrie Pompeiu Opera matematică
Istoria artei feudale în t̡ările romîne
Recueil d'études romanes
Comptes rendus des travaux de la conférence internationale de Genève sur l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques
Omagiu lui Iorgu Iordan cu prilejul împlinirii a 70 de ani
Philosophes roumains contemporains
Biblioteca istorică
Mélanges linguistiques
G. M. Murgoci. Opere alese. [C̡uvînt înainte de Traian Săvulescu.]
Pravilniceasca condica 1780, editie critică
Académie de la République populaire roumaine. Revue d'histoire littéraire. Journal of history of literature. Zeitschrift für Literaturgeschichte. Red. : Gh. Călinescu. Tome I. 1956
Documente privind istoria Romîniei. B. Ţara romînească... Indicele numelor de locuri...
Quatre-vingt-dix années de vie académique en Roumanie, par Tr. Săvulescu,...
Académie de la République populaire roumaine. Revue de linguistique. Journal of linguistics. Zeitschrift für Linguistik. Red. : Iorgu Iordan. Tome I, 1956
Akademos
Culegere de studii de psihologie
Despre începuturile industriei capitaliste din Transilvania în prima jumătate a secolului al XIX-lea
Dict̡ionarul limbii romîne literare contemporane
Dicţionarul limbii romîne literare contemporane...
Documente privind istoria Romîniei. Comitetul de redact̡ie V. Cherestes̡iu, V. Maciu, S. S̡tirbu, Mihail Roller... Războiul pentru independent̡ă. Vol. IX. 16 ianuarie 1878. 3 martie 1878
Nouvelles études d'histoire...
Nouvelles études d'histoire présentées au 10e Congrès des sciences historiques. Rome, 1955
Pagini alese din opera lui Gh. [Gheorghe] Marinescu, cu studiu introductiv de... C. I. Gulian
V. Cherestes̡iu. Contributions à l'histoire des mouvements paysans de Transylvanie au cours de l'année révolutionnaire 1848. Présenté au X° Congrès des sciences historiques, Rome, 1955
Aspecte din trecutul medicinii romînes̡ti. [Prefat̡ă din Dr. Valeriu L. Bologa.]
Documente privind istoria Romîniei. Comitetul de redact̡ie V. Cherestes̡iu, V. Maciu, S. S̡tirbu, Mihail Roller redactor responsabil. Războiul pentru independent̡a. Vol. VIII. 1. Decembrie 1877-15 ianuarie 1878
Gramatica limbii romîne. Vol. 1. Vocabularul, fonetica s̡i morfologia. [Cuvînt înainte din Dimitrie Macrea.]
Încercare asupra fondului principal lexical al limbii romîne
Influent̡a limbilor slave meridionale asupra limbii române (sec. VI-XII)
Mes̡tes̡ugurile din Transilvania pînă în secolul al XVI-lea
Opere alese...
Opere alese...
Dionisie Lint̡ia. Păsările din R.P.R...
Antologie de literatură populară...
N. Bălcescu. Opere...
N. Bălcescu. Opere. Vol. 1. Studii s̡i articole. [-Vol. 2. Istoria Românilor sub Mihai-Vodă viteazul.]
N. Bălcescu. Opere, vol I
Flora Republicii populare romîne
Flora reipublicae socialisticae România... Flora Républicii socialiste România...
Lupta tinerutului mondial pentru viaţă, pace şi cultură, indrumător bibliografic
Probleme de fonetică
Nume de locuri românes̡ti în Republica populară română. Vol. 1
Documente privind istoria României. B : Ţara românească
Documente privind istoria Romîniei...
Cercetări asupra sus̡ei G 400 de "Penicillium chrysogenum"
Chimia sovietică în epoca stalinistă, de... M. M. Dubinin
Din activitatea̧ lui Hristo Botev şi a altor revoluţionari bulgari la Bucureşti, de... P. Constantinescu-Iaşi...
Geniul s̡tiint̡ific al lui I. V. Stalin
I. V. Stalin 70 de ani de la nas̡tere, comunicările sesiunii s̡tint̡ifice solemne din 15, 16, 17, decemvrie 1949
I. V. Stalin, creatorul economiei politice a socialismului, de C. V. Ostrovitianov,...
I. V. Stalin, marele corifeu al s̡tiint̡ei marxist-leniniste
I. V. Stalin s̡i problemele literaturii, de A. M. Egolin,...
Matematica sovietică
Matricele asociate sistemelor de ecuat̡ii cu derivate part̡iale, introducere în studiul cercetărilor lui I. N. Lopatinschi de... Gr. C. Moisil
Observat̡ii a supra limbii lui Miron Costin
Radioul în U.R.S.S.
Realizările biologiei sovietice
Realizările geologiei sovietice... V. A. Obrucev
Realizările s̡tiint̡ei soveitice în domeniul prelucrării combustibililor solizi
Comemorarea savantului I. P. Pavlov. [Pavlov, deschizator de drumuri, dr C. I. Parhon. - Bazele operei lui Pavlov in domeniul fiziologiei emisferelor cerebrale, de A. Kreindler. - I. Pavlov si bazele psihologiei materialiste, de Mihail Ralea.]
Inaugurarea celei dintâi sesiuni generale a Academiei Republicii populare române din Octomvrie 1948. [Din C. I. Parhon, Petru Groza, Gh. Gheorghiu-Dej si Tr. Săvulescu.]
Pentru o justă orientare a activităt̡ii s̡tiint̡ifice în R.P.R. [de Traian Săvulescu. Expunere făcută din 28 iunie 1949.]
Opere, 1904-1917...
L'Oeuvre scientifique de Fr. J. Rainer
Denkschrift betreffend Bessarabien und die Nord-Bukowina,...
Langue et littérature. Bulletin de la section littéraire
Opere
Opere...
Histoire des Roumains et de la romanité orientale, par N. Iorga, publiée... par l'Académie roumaine...
Académie roumaine. Bulletin de la section historique, publié... sous la direction de N. Iorga,... Tome XVIII. Contributions de N. Iorga et G. Bals̡
Academia Română Secţinnea literară. Texte de limbă din secolul XVI, reproduse în facsimile îngrijite de I Bianu,...
Académie Roumaine, études et recherches...
L'Académie roumaine, en 1910-1911. |Discours et rapports officiels
Académie roumaine. Lois, statuts, règlements, décisions. MCMVIII
Din vieat̡a poporului român. Culegeri s̡i studii
Academia română. Regule ortografice. 1904
Publicat̡iunile fonduluĭ "Principesa Alina S̡tirbeĭ"
Académie roumaine. Bulletin de la Section historique...
Actes et documents relatifs à l'histoire de la regénération de la Roumanie, publ. par Genadius Petrescu...
Adunarea izvoarelor vechiului drept rominesc scris
Analele Academiei Republicii populare române
Annalile Academici Române
Biblioteca antică. Studii
Biblioteca clasică
Cercetări privind istoria veche a R.P.R.
Clasicii greco-latini
Clasicii s̡tiint̡ei universale
Connaissance de l'âme et de la pensée roumaines
Documente si marturii privind istoria Republicii populare române
Académie Roumaine, études et recherches
Flora Republicii populare romîne. Redactor principal... Traian Săvulescu... Flora Reipublicae popularis romanicae...
Materiale arheologice privind istoria veche a R.P.R. Puis : Materiale s̡i cercetări arheologice
Materiale si cercetari de psihologie
Materiale s̡i cercetări linguistice
Oeuvres de Georges Tzitzeica
Opere 14
Voir les autres documents de Academia română en tant que éditeur scientifique

Auteur du texte (148)

Une histoire des Roumains
The Romanian academy
Opere fundamentale
Seria Istorie, documente, mărturii
Corpus international des timbres amphoriques
Analele 30
Micul atlas lingvistic român 4. - A. - B. - C. - D
Analele 28
Analele 23
Analele 29
Dictionarul literaturii române de la origini pînǎ la 1900
Analele 27
Analele 22
Analele 25
Analele 24
Analele 26
Analele 21
Numéro spécial publié à l'occasion du 12e congrès international des linguistes à Vienne du 29 août au 2 septembre 1977
Acta historica... 11
Analele 19
Istoria literaturii române... 3
Acta historica... 10
Siebenbürgisch-sächsisches Wörterbuch... 4
Atlasul linguistic roman pe regiuni Maramures de Petru Niescu, ... Grigore Rusu..., Ionel Stan, ...
Grupul de cercetari complexe "Portile de fier". The "iron gate" complex atlas
In memoriam Ion Ionescu de la Brad, 1818-1891
Siebenbürgisch-sächsisches Wörterbuch...
Siebenbürgisch-sächsisches Wörterbuch... 3
Analele 18
Istoria literaturii române...
Istoria literaturii române... 1
Acta historica... 9
Die Weihe der Bischöfe Presbyter und Diakone in vornicänischer Zeit
Acta historica... 8
Analele 17
Istoria literaturii române... 2
Acta historica... 7
Analele 16
Micul atlas lingvistic român 2. - A. - B. - C. - D
Noul atlas linguistic Roman pe regiuni
Acta historica... 5
Acta historica... 6
Analele
Analele 15
Académie de la République socialiste de Roumanie, organisation, recherche
Acta scientiarum socialium... 2
Analele 14
Analele 13
Bibliotheca historica Romaniae
Dict̡ionarul limbii române, D.L.R.
Acta historica... 3
Analele 12
Statut de l'Académie de la République populaire roumaine
Analele 11
Acta historica... 2
Analele 10
Analele 9
Analele 3
Analele
Analele 6
Analele 8
Analele 5
Analele 7
Analele 2
Analele 4
Analele 1
Acta historica... 1
Acta historica...
Acta historica...
Acta philologica 2
Acta scientiarum socialium... 1
Acta scientiarum socialium...
Analele 7
Analele 8
Acta philologica 1
Acta philologica
Analele 7
Contributions onomastiques publiées à l'occasion du 6° Congrès international des sciences onomastiques à Munich du 24 au 28 août 1958
Analele 5
Analele 6
Mélanges linguistiques publiés à l'occasion du 8e Congrès international des linguistes à Oslo, du 5 au 9 août 1957. [Comité de rédaction ; Iorgu Iordan, Emile Petrovici, A. Rosetti.]
Académie de la République Populaire Roumaine. Revue de géologie et de géographie
Académie de la République populaire roumaine. Revue d'histoire littéraire. Journal of history of literature. Zeitschrift für Literaturgeschichte. Red. : Gh. Călinescu. Tome I. 1956
Analele 5
Comunicările academiei republicii populare romîne... Comptes rendus de l'Académie de la République populaire roumaine. Red. : St. M. Milcu. Tomul VI. Nr. 1, 1956
Micul atlas lingvistic român 1. - A. - B. - C. - D
Micul atlas lingvistic român
Académie de la République populaire roumaine. Revue de linguistique. Journal of linguistics. Zeitschrift für Linguistik. Red. : Iorgu Iordan. Tome I, 1956
Academia republicii populare romîne... Studii s̡i cercetări de fizică
Academia Republicii populare romîne. Revista de psihologie... Revue de psychologie... @ ... Apare de două ori pe an. Red. : M. Ralea. Tomul I, 1955
Analele 4
Analele 3
Bibliografia lucrărilor lui Victor Babes
V. Babes̡. Opere alese. Vol. 1. [Prefat̡a de St S. Nicolau.]
P. Constantinescu-Ias̡i. Relat̡iile culturale romîno ruse din trecut
Culegere de studii de psihologie
Expoziţia arheologică, rezultatele săpăturilor arheologice din 1952 in Republica populară româna
Academia Republicii Populare Române. Buletin S̡tiint̡ific. A. Matematică fizică, chimie, géologie, geografie, biologie, s̡tiint̡e tehnice s̡i agricole. L'Académie de la République populaire roumaine. Bulletin scientifique. A. Mathématique, physique, chimie, géologie, géographie, biologie, sciences techniques et agricoles
Academia Republicii Populare Rômane. Buletin S̡tiint̡ific. B. S̡tiint̡e Medicale. L'Académie de la République Populaire Roumaine. Bulletin scientifique. B. Sciences médicales
Academia Republicii Populare Române. Buletin S̡tiint̡ific. C. S̡tiinte istorice, filosofice s̡i economico-juridice, s̡tiinl̡a limbii, literatură s̡i artă. L'Académie de la République Populaire Roumaine. Bulletin scientifique. C. Sciences historiques, philosophiques et économico-juridiques, linguistique, littérature et art
Connaissance de la terre et de la pensée roumaines
B[aruch] Spinoza. 250 ani de la moarte
L'académie roumaine... Discours et rapports officiels
Publicat̡iunile fondului Vasilie Adamachi
O Visita la câteva mănăstirĭ s̩i bisericĭ antice din Bucovina...
Academie de la République socialiste de Roumanie, 1866-1966, bref historique
Acta historica... 4
Acta scientiarum socialium
Recherches
Studii de etnografie s̡i artă populară

Éditeur commercial (7)

Banat
Oltenia
Oltenia
Maramures
Oltenia
Atlasul linguistic român pe regiuni
Oltenia

Documents sur Academia română (3)

Livres (3)

Istoria Academiei romane
Istoria Academiei române în date
Membrii Academiei române, 1866-1996

Voir aussi (3)