Institutul de studii istorice şi social-politice. Roumanie

Pays : Roumanie
Langue : roumain; moldave
Activité commerciale : Éditeur
Autres formes du nom : Institut d'études historiques. Roumanie
Institutul de studii istorice şi social-politice de pe lûngà CC al PCR. Roumanie
Partidul comunist din România. Comitetul central. Institul de studii istorice s̜i social-politice
Partidul comunist din România. Institutul de studii istorice şi social-politice

Institutul de studii istorice şi social-politice. Roumanie : œuvres (84)

Éditeur scientifique (49)

Din Cronica relaţiilor poporului român cu popoarele vecine
Deputaţii socialişti in Parlamentul român
Scrieri, articole, cuvîntări
Communa din Paris ‚si România
Opere complete 7
Romania în anii socialismului 1948-1978
Vechimea, permanenta s̡i unitatea poporului român in scrierile socialistilor
Opere complete 6
Tradit̡ii de solidaritate revolut̡ionarǎ româno-ungarǎ
Opere complete 5
Stúdii economice s̡i social-politice 1925-1945
Opere complete 4
Opere complete 3
Scrieri social-politice 1900-1916
Opere complete
Opere complete 2
Opere complete 1
Texte social-politice 1921-1938
Comuna din Paris s̡i mis̡carea muncitorească s̡i democratică din România
Crearea Uniunii tineretului comunist
Karl Marx în publicistica româná
Pentru eliberarea patriei
Romania, 1944-1947
Sofia Nădejde
Tineretul comunist în act̡iune
1933 luptele revolut̡ionare ale muncitorilor ceferis̡ti s̡i petrolis̡ti
Apǎrarea patriotică
Crearea Partidului comunist Român, Mai 1921
Intelectuali ies̡eni în lupta antifascistǎ
Istoria Comunei din Paris
Lupta popurului român împotriva dictatului fascist de la Viena august 1940
Mis̡carea muncitoreascǎ din România 1916-1921, crearea Partidului Comunist român
Mis̡carea muncitorească din România în anii 1921-1924
Partidul comunist român in viat̡a social-politica a României 1921-1944
Purtători de flamuri revolut̡ionare
Voluntari români în Spania 1936-1939
The Creative force of the Leninist ideas
Fort̡a creatoare a ideilor leniniste
In numele libertatii si prieteniei
Lenin văzut de Români
Sub trei dictaturi
Contribut̡ii bibliografice privind unirea Transilvaniei cu România
Români în rezistenta franceză în anii celui de al doilea război mondial
Studii privind politica externă a României 1919-1939
Un veac de frǎmîntǎri sociale, 1821-1907
Lucrări s̡i publicat̡ii din România despre marea revolut̡ie socialistă din octombrie
Marea Revolut̡ie socialistă din Octombrie s̡i mis̡carea revolut̡ionară s̡i democratică di România
Documente din istoria miscării muncitoreşti din România, 1916-1921
Istoria Patriei şi a Partidului communist român in opera Preşedintelui Nicolae Ceauşescu

Auteur du texte (34)

Marea răscoală a ţăranilor din 1907
Documente privind marea răscoală a ţăranilor din 1907 5
Documente privind marea răscoală a ţăranilor din 1907 Vol. 4. - B
Comitetul Naţional Antifascist Român
Gindirea revolu‚tionarǎ din România despre religie
Doftana
Rolul maselor populare in fǎurirea unirii Principatelor Române 1859
1918 unirea Transilvaniei cu România
Documente privind marea răscoală a ţăranilor din 1907 1
Documente privind marea răscoală a ţăranilor din 1907
Documente din istoria mis̡cării muncitores̡ti revolut̡ionare din România [4]
80 de ani de la crearea Partidului politic al clasei muncitoare din România
Documente din istoria mis̡cării muncitores̡ti revolut̡ionare din România [2]
Presa muncitorească s̡i socialistă din România 3, 2
Rezistenta europeanǎ în anii celui de -al doilea război mondial 1938-1945
Rezistenta europeanǎ în anii celui de -al doilea război mondial 1938-1945 1
Tradit̡ii ale poporului român de solidaritate s̡i prietenie cu poporul chinez
Unirea Transilvaniei cu România 1 decembrie 1918
Documente din istoria mis̡cării muncitores̡ti revolut̡ionare din România [1]
Presa muncitorească s̡i socialistă din România 3, 1
Les Roumains dans la Résistance française
Documente din istoria mis̡cării muncitores̡ti revolut̡ionare din România [7]
Alianta clasei muncitoare cu t̡ărănimea muncitoare in România
August 1944-Mai 1945
Documente din istoria mis̡cării muncitores̡ti revolut̡ionare din România [3]
Documente din istoria mis̡cării muncitores̡ti revolut̡ionare din România [5]
Presa muncitorească s̡i socialistă din România 2, 2
Marea rǎscoalǎ a t̡ǎranilor din 1907
Marea revolut̡ie socialistă din Octombrie s̡i România
Documente din istoria mis̡cării muncitores̡ti revolut̡ionare din România [6]
Documente din istoria mis̡cării muncitores̡ti revolut̡ionare din România
România în războiul antihitlerist, 23 august 1944-9 mai 1945
Presa muncitorească s̡i socialistă din România
Biblioteca de istorie

Collaborateur (1)

Romania 1918

Voir aussi (3)