Instytut sztuki Polskiej akademii nauk

Pays : Pologne
Langue : polonais
Création : 11-1949
Site Web : http://www.ispan.pl
Adresse : Ulica Długa 26-28, 00-950, Warszawa.
Note :
Institut national d'histoire de l'art. - Le nom et la tutelle actuels depuis 1959
Autres formes du nom : Institut d'art de l'Académie polonaise des sciences. Varsovie
Instytut sztuki PAN. Pologne
Instytut sztuki. Varsovie
Państwowy instytut sztuki. Varsovie
Polʹskaâ Akademiâ Nauk. Institut iskusstv (russe)
Polska akademia nauk. Instytut sztuki
Polska akademia nauk. Instytut sztuki. Varsovie
Polska akademia nauk. Instytut sztuki. Varsovie
Polska akademia nauk. Wydział I nauk społecznych. Instytut sztuki
Польская Академия Наук. Институт искусств (russe)

Instytut sztuki Polskiej akademii nauk : œuvres (248)

Auteur du texte (160)

Słownik biograficzny teatru polskiego tom III
Almanach sceny polskiej XLIV
Almanach sceny polskiej XLII
Katalog zabytków sztuki Tom VIII. - część 1
Katalog zabytków sztuki w Polsce tom VIII, zeszyt 2
Almanach sceny polskiej XLI
Katalog zabytków sztuki Tom X. - Cze̜ść 1
Almanach sceny polskiej XXXIX
Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działaja̧cych zmarłych przed 1966 r.
Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działaja̧cych zmarłych przed 1966 r. Tom VII
Almanach sceny polskiej XXXVIII
Almanach sceny polskiej XXXVII
Katalog zabytków sztuki część 2
Polska bibliografia sztuki 1801-1944 4. - 2
Almanach sceny polskiej XXXVI
Katalog zabytków sztuki w Polsce Tom IV. - Część VIII
Katalog zabytków sztuki część II, I
Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działaja̧cych zmarłych przed 1966 r. Tom VI
Katalog zabytków sztuki Tom 4. - zeszyt 3
Almanach sceny polskiej XXXII
Katalog zabytków sztuki w Polsce T.12. - zeszyt 1
Almanach sceny polskiej XXXI
Almanach sceny polskiej XXX
Katalog zabytków sztuki w Polsce Tom IV. - Część VI
Katalog zabytków sztuki w Polsce Tom IV. - część VII
Almanach sceny polskiej XXIX
Katalog zabytków sztuki w Polsce Tom IV. - część V
Słownik biograficzny teatru polskiego Tom II
Katalog zabytków sztuki Tom V. - zeszyt 3
Katalog zabytków sztuki Tom XI. - Cze̜ść 1
Teatr żydowski w Polsce do 1939
Polska bibliografia sztuki 1801-1944 4. - 1
Katalog zabytków sztuki w Polsce T. 11. - Z. 18
Teatr polski w latach 1890-1918 2
Almanach sceny polskiej 1982/83
Almanach sceny polskiej 1983/84
Katalog zabytków sztuki w Polsce T. 4. - Cz. 4. - 1
Katalog zabytków sztuki w Polsce T. 10. - Z. 10
Teatr polski w latach 1890-1918 1
Katalog zabytków sztuki w Polsce T. 9. - Z. 2
Katalog zabytków sztuki w Polsce T. 1. - Z. 1
Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działaja̧cych zmarłych przed 1966 r. 4
Almanach sceny polskiej 1981/82
Katalog zabytków sztuki w Polsce T. 10. - Z. 9
Stanisław Ignacy Witkiewicz
Almanach sceny polskiej 1980/81
Katalog zabytków sztuki w Polsce T. 7. - Z. 1
Katalog zabytków sztuki w Polsce T. 4. - Z. 1
Katalog zabytków sztuki w Polsce T. 10. - Z. 11
Polish art studies 4
Almanach sceny polskiej 1979/80
Katalog zabytków sztuki w Polsce T. 10. - Z. 7
Katalog zabytków sztuki w Polsce T. 1. - Z. 2
Katalog zabytków sztuki w Polsce T. 11. - Z. 10
Katalog zabytków sztuki w Polsce T. 8. - Z. 17
Katalog zabytków sztuki w Polsce T. 9. - Z. 1
Opis przedstawienia teatralnego
Past and present
Almanach sceny polskiej 1978/79
Dzieje sztuki polskiej T. 4
Katalog zabytkow sztuki w Polsce T. 10
Katalog zabytkow sztuki w Polsce T. 5
Katalog zabytków sztuki w Polsce T. 2
Katalog zabytkow sztuki w Polsce T. 11
Polish art studies 2
Szanownemu... profesorowi Romanowi Reinfussowi w siedemdziesie̡ciolecie urodzin
Almanach sceny polskiej 1977/78
Katalog zabytkow sztuki w Polsce 10, 16
Katalog zabytkow sztuki w Polsce T. 6
Katalog zabytkow sztuki w Polsce T. 11
Katalog zabytkow sztuki w Polsce 11, 21
Katalog zabytkow sztuki w Polsce T. 11
Polish art studies
Polish art studies 1
Polska bibliografia sztuki 1801-1944 2
Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działaja̡cych, malarze, rzeźbiarze, graficy T. 3
Almanach sceny polskiej 1975/76
Almanach sceny polskiej 1976/77
Katalog zabytków sztuki w Polsce 3, 1
La peinture contemporaine polonaise
Studia etnomuzykologiczne
Dzieje teatru polskiego
Hudožestvennye processy v russkom i polʹskom iskusstve XIX-načala XX veka
Katalog zabytkow sztuki w Polsce 5, 20
Katalog zabytkow sztuki w Polsce 11, 14
Katalog zabytkow sztuki w Polsce 10, 1
Katalog zabytków sztuki w Polsce 1, 1
Katalog zabytków sztuki w Polsce
Katalog zabytkow sztuki w Polsce 11, 3
Almanach sceny polskiej 1974/75
Katalog zabytkow sztuki w Polsce 11, 4
Katalog zabytkow sztuki w Polsce 8, 11
Polska bibliografia sztuki 1801-1944 1, 2
Polska bibliografia sztuki 1801-1944 3
Szkice o kulturze muzycznej XIX wieku 3 /
Almanach sceny polskiej 1973/74
Katalog zabytkow sztuki w Polsce 5, 12
Katalog zabytkow sztuki w Polsce 8, 18
Katalog zabytkow sztuki w Polsce 10, 3
Polska bibliografia sztuki 1801-1944
Polska bibliografia sztuki 1801-1944 1, 1
Ze studiów nad metodami etnomuzykologii
Almanach sceny polskiej 1972/73
Katalog zabytkow sztuki w Polsce 6, 3
Katalog zabytkow sztuki w Polsce 11, 7
Katalog zabytkow sztuki w Polsce 10, 28
Katalog zabytkow sztuki w Polsce 10, 12
Katalog zabytkow sztuki w Polsce 13, 2
Katalog zabytkow sztuki w Polsce 11, 8
Almanach sceny polskiej 1971/72
Katalog zabytkow sztuki w Polsce 5, 11
Katalog zabytkow sztuki w Polsce 11, 6
Katalog zabytkow sztuki w Polsce 10, 24
Słownik biograficzny teatru polskiego [1]
Słownik biograficzny teatru polskiego
Szkice o kulturze muzycznej XIX wieku 2 /
Almanach sceny polskiej 1970/71
Bibliografia dramatu polskiego, 1765-1964...
Bibliografia dramatu polskiego, 1939-1964, indesksy
Katalog zabytkow sztuki w Polsce 11, 16
Almanach sceny polskiej... 1969/70
Dzieje sztuki polskiej 1
Dzieje sztuki polskiej
Katalog zabytkow sztuki w Polsce 11, 12
Katalog zabytkow sztuki w Polsce 11, 2
Katalog zabytkow sztuki w Polsce 10, 23
Katalog zabytkow sztuki w Polsce 5, 21
Katalog zabytkow sztuki w Polsce 10, 5
Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających, malarze, rzeźbiarze, graficy 1
Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działaja̧cych zmarłych przed 1966 r.
Studia i materiały do dziejów teatru polskiego
Almanach sceny polskiej 1968/69
Katalog zabytkow sztuki w Polsce 10, 17
Katalog zabytkow sztuki w Polsce 8, 14
Katalog zabytkow sztuki w Polsce 11, 15
Katalog zabytkow sztuki w Polsce 5, 28
Szkice o kulturze muzycznej XIX wieku
Almanach sceny polskiej 1967/68
Katalog zabytkow sztuki w Polsce 11, 9
Teatr narodowy w dobie Oświecenia
Słowacki na scenach polskich
Historia muzyki powszechnej 1
O Wyspiańskim i artystach okresu Młodej Polski
Stanisław Wyspiański, artysta teatru 1907-1957
Leonowi Schillerowi założycielowi pisma-Pamíȩtnik teatralny
W 125 rocznicȩ śmierci Wojciecha Bogusławskiego (1829-1954)
Studia z historii sztuki polskiej
Katalog zabytkow sztuki w Polsce 4, 3
Katalog zabytkow sztuki w Polsce 11, 13
Katalog zabytkow sztuki w Polsce 4, 2
Materiały do studiów i dyskusji
Studia z dziejów polskiego rzemiosła artystycznego
Sztuka i krytyka

Éditeur scientifique (88)

Katalog zabytków sztuki w Polsce Tom XII. - zeszyt 2
Polskie życie artystyczne w latach 1944-1960
Katalog zabytków sztuki w Polsce Tom IV. - 11. - Część XI
Polskie życie artystyczne w latach 1944-1960 Tom 1
Polskie życie artystyczne w latach 1944-1960 Tom 2
Polskie życie artystyczne w latach 1944-1960 Tom 4
Polskie życie artystyczne w latach 1944-1960 Tom 3
Katalog zabytków sztuki w Polsce Tom IV. - Część X
Teatr Witolda Gombrowicza
Bramy nieba
Katalog zabytków sztuki Tom VI. - część 1
Materiały do dziejów rezydencji Cz. 2. - T. 11. - Dawne województwo kijowskie, uzupełnienia do tomów I-XI
Repertuar teatru polskiego we Lwowie
Teatr polski od schyłku XVIII wieku do roku 1863
Materiały do dziejów rezydencji Cz. 2. - T. 9. - Dawne województwo podolskie
Polskie życie artystyczne w latach 1945-1960
Ikonografia dawnego Lwowa część pierwsza
Materiały do dziejów rezydencji Cz. 2. - T. 8. - Dawne województwo ruskie
Materiały do dziejów rezydencji Cz. 3
Materiały do dziejów rezydencji Cz. 2. - T. 10. - Dawne województwo bracławskie
Materiały do dziejów rezydencji Cz. 2. - T. 7. - Dawne województwo ruskie
Historiografia architektury i urbanistyki dawnego Lwowa
Materiały do dziejów rezydencji Cz. 2. - T. 6. - Dawne województwo bełskie
Materiały do dziejów rezydencji Cz. 2. - T. 5. - Dawne województwo wołyńskie
Postać sceniczna i jej przemiany w teatrze XX wieku
Materiały do dziejów rezydencji Cz. 1. - T. 3. - Dawne województwa, Trockie, Ksie̜stwo Żmudzkie, Inflanty Polskie, Ksie̜stwo Kurlandzkie
Materiały do dziejów rezydencji Cz. 1. - T. 4. - Dawne województwo wileńskie
Papirusy Tebańskie
Materiały do dziejów rezydencji Cz. 1. - T. 1. - Dawne województwa, Płockie, Witebskie, Mścisławskie, Mińskie
Materiały do dziejów rezydencji
Materiały do dziejów rezydencji Cz. 1. - T. 2. - Dawne województwa, Brzesko-Litewskie, Nowogródzkie
Drewno w polskiej architekturze i rzeźbie ludowej
Konstruktywizm polski
Polacy w Paryżu : z dziejów polskiego życia kulturalnego w Paryżu na przełomie XIX i XX wieku
Współczesna rzeźba ludowa Karpat Polskich
Współczesna rzeźba ludowa Karpat polskich / Antoni Kroh ; Instytut Sztuki PAN, 1979
Pamie̡ć wojny w sztuce
Kantyczki z re̡kopisów karmelitańskich
Kryzys języka w dramacie współczesnym
Śpiewy proletariatu polskiego
Zarys dziejów teorii filmu pierwszego pięćdziesięciolecia 1895-1945
Szkice o kulturze muzycznej XIX wieku 33
Budynek teȧtru
Film o sztuce
O Małopolskim malarstwie ikonowym w XIX wieku
Melpomena polska na paryskim bruku
Tylman z Gameren: architekt polskiego baroku
Kłopoty krytyka
Wie̡zi artystyczne Polski ze Spiszem i Słowacja̡ od połowy XV do pocza̡tków XVI wieku
Historia sztuki filmowej 4
O sztuce
W Krg̡u Gauguina
Nowa forma w architekturze polskiej 1900-1925
Proces historyczny w literaturze i sztuce
Słownik muzyków polskich Tom drugi
Teofil Kwiatkowski, 1809-1891
Historia Akademii sztuk pie̡knych w Warszawie: 1904-1964
Wojtkiewicz i nowa sztuka
Z dziejów malarstwa pejzażowego od Renesansu do pocza̡tków XX wieku
Stanisław Szymański. Sylwester August Mirys
Słownik muzyków polskich Tom pierwszy
Słownik muzyków polskich...
Tadeusz Makowski, życie i twórczość
Pamie̡tnik. Opracowała, wste̡pem i komentarzem opatrzyła Władysława Jaworska
Shakespeare w Polsce, bibliografia
Historia muzyki powszechnej, , pod redakcja Józefa M. Chomińskiego, Zofii Lissy, Stefanii Łobaczewskiej. I...-IV
Jan Matejko, szkice, studia, wielki cykl historyczny, sceny z życia dawnej Polski, portrety, polichromie. [Wste̡p napisał Juliusz Starzyński. Wyboru ilustracji dokonali Mieczysław Pore̡bski i Marta Bonikowa. Opracowanie graficzne przez Andrzeja Rudzińskiego.]
Kultura muzyczna polski ludowej, 1944-1945
Studia z dziejów w Polsce
Tadeusz Makowski 1882-1932. [Władysława Jaworska : Nad pamie̡tnikiem Tadeusza Makowskiego. Tadeusz Makowski : Karty z pamie̡tnika. Juliusz Starzyński : Malarstwo Tadeusza Makowskiego.]
Drzwi gnieźnieṅskie... Praca zbiorowa pod redakcją Michała Walickiego
Dürer. Jan Białostocki
Vermeer
Antologia polskiej krytyki muzycznej XIX i XX wieku do roku 1939. Opracował Stefan Jarociński
Historia sztuki filmowej
Historia sztuki filmowej...
Zagadnienia estetyki filmowej
Materiały do nauki historii teatru
Bibliografia tytułów czasopism teatralnych
Dramat mieszczański epoki pozytywizmu warszawskiego : Zygmunt Sarnecki [Febris aurea], Edward Lubowski [Nietoperze, Jacuś], Kazimierz Zalewski [Przed ślubem, Friebe]. Wybrał, wste̡pem i przypisami opatrzył Tadeusz Sivert. [Rozdział VII wste̡pu przez Jacka Lipińskiego]
Jósef Michał Chomiński. Tom. I, 1953
Polskie druki ludowe na płótnie
Teksty źródłowe do dziejów teorii sztuki
Źródła do dziejów sztuki polskiej
Katalog zabytków sztuki w Polsce
Jan Kosiński, 1916-1974
Studja z historii sztuki polskiej
Teksty zródłowe do dziejów teorii sztuki

Voir aussi (3)