Történettudományi intézet. Hongrie

Pays : Hongrie
Langue : hongrois
Création : 1949
Site Web : http://www.tti.hu
Adresse : Úri u. 53, 1014, Budapest.
Note :
Institut d'histoire de l'Académie. - En 2012 les instituts de philosophie, de littérature, d'histoire de l'art, d'ethnologie, archéologie, de sociologue de musique et d'histoire ont été regroupés dans l'Institut de recherches en sciences humaines [Bölcsészettudományi kutatóintézet]
Autres formes du nom : Institut des sciences historiques. Hongrie
Institute for historical sciences. Hongrie
Institute for history. Hongrie
Institut für Geschichte. Hongrie
Institutum historicum. Hongrie
Magyar Történettudományi intézet
Magyar Tudományos Akadémia. Bölcsészettudományi kutatóintézet. Történettudományi intézet (2012-)
Magyar Tudományos Akadémia. Institut des sciences historiques
Magyar Tudományos Akadémia. Institute for historical sciences
Magyar Tudományos Akadémia. Institut für Geschichte
Magyar Tudományos Akadémia. Institutum historicum
Magyar Tudományos Akadémia. Történettudományi intézet
Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete
MTA BTK TTI
MTA TTI
TTI

Történettudományi intézet. Hongrie : œuvres (131)

Éditeur scientifique (96)

Hágár földjén
A hódoltságon kívüli "hódoltság"
Pannóniától Magyarországig
Szülejmán szultántól Jókai Mórig
A királyketteje és az ispán harmada
Magyar nemzetiszocialisták
Magyar történelmi emlékek
Az erdélyi örmények katolizációja, 1685-1715
Magyar történelmi emlékek
Lajos Thallóczy
Magyar várostörténeti atlasz
Litterae missionariorum de Hungaria et Transilvania (1572-1717) V
Franciaország és a magyar forradalom 1956
Litterae missionariorum de Hungaria et Transilvania (1572-1717) III-IV
Kisiklott történelem
Struktúra és városkép
Kovachich Marton György, a forrá́skutató́
Hétköznapok a polgári Magyarországon
Vissza a történelemhez
Történeti bibliográfia 1993
Az egyházi középréteg Mátyás és a Jagellók korában
A hatalmi politika másfél évszázada
Népiségtörténet
Óra, szablya, nyoszolya
Történeti bibliográfia 1991
Történeti bibliográfia 1992
Vichy-Franciaország (1940-1942)
Documents diplomatiques français sur l'histoire du bassin des Carpates, 1918-1932
Történeti bibliográfia 1990
Az utolsó Árpádok
A selected bibliography of modern historiography
Monumenta Zrínyiana
Soproni árak és bérek a Középkortól 1750-ig
Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok
Erdély története három kötetben
Az európai feudális rendszer genezise, működése és fejlődése
A fogyó félhold árnyékában
Magyarország és a levantei kereskedelem a XIV-XVII században
Economic theory and history
Esterházy Miklós
Magyar história
A Két világhaború közötti Magyarországról
La Pologne et la Hongrie aux XVI-XVIIIe siècles
A középkori magyar város
Szabadságharcunk és a francia közvélemény
Egy világbirodalom végvidékén
A Magyar tudományos akadémia másfél évszázada: 1825-1975
Histoire de la Hongrie
A History of Hungary
A Birtokrendezési periratok
Die Geschichte Ungarns
Magyar-lengyel kapcsolatok a két világháború között
Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába... 1
Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába...
Jászkunsági agrármozgalmak a kiegyezéstől a Milleniumig
Magyarország gazdasága az első világháború után 1919-1929
A Müncheni egyezmény létrejötte és Magyarország külpolitikaja
Nouvelles études historiques
Spira Gÿörgy. 1848 [ezernyolc száznegyvenny olć]. Széchenyije és Széchenyi 1848-a
Kővágó László. A Magyarországi Délszlávok 1918-1919-ben
Kovács Endre. A Krakkói egyetem és a magyar művelődés
Magyarország története
Juhász Gyula. A Teleki-kormány külpolitikája 1939-1941
Diplomáciai iratok Magyarország külpolitikájához 1936-1945
Rechnungsbücher türkischer Finanzstellen in Buda (Ofen)
Forradalom és ellenforradalom a Dunántúlon
Balázs Béla. Népmözgalom és nemzeti bizottságok
16. századi dézsmajegyzékek
A magyar forradalom 1848-49-ben
Magyarország és a Második világháboru
Bălcescu Miklós élete
Bevezetés a magyar történelem forrásaiba és irodalmába...
Gazdaságtörténeti értekezések
Magyarország gyáripara a második világháború előtt és a háború időszakában, 1933-1944
Értekések a történeti tudományok köréből
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában. 1867-1918
Makkai László. A Kuruc nemzeti Összefogás előzményei, népi felkelések Felső-Maggyarországon 1630-32-ben
Az 1929. - 1933. évi világgazdasági válság hatása Magyarországon. Szerkesztette : Incze Miklós. Írták : Incze Miklós, Karsai Elek, Kubitsch Imre, Petőcz Pál, Sipos Aladár
Felszabadulás, 1944. szeptember 26-1945. aprilis 4, dokumentumok hazánk felszabadulásának és a magyar népi demokrácia megszületésének történetéből
Magyarország gyáripara az imperalizmus Első Világháború előtti időszakában, 1900-1914
Szücz Jenő. Városok és kézművesség a XV. századi Magyarországon
Tanulmányok a magyar népi demokrácia történetéből
Kosáry Domokos. Bevezetés a magyar történelem forrásaiba és irodalmába. 1. [970-1711. - 2. 1711-1825.]
Kosáry Domokos. Bevezetés a magyar történelem forrásaiba és irodalmába. 1. [970-1711. - 2. 1711-1825.]
Molnár Erik. A Magyar nép őstörténete. 2... kiadás
Sándor Vilmos. Nagyipari fejlődés Magyarországon 1867-1900
Sándor Vilmos. Nagyipari fejlődés Magyarországon 1867-1900
Tanulmányok a parasztság történetéhez Magyarországon a 14. században. Szerkesztette : Székely György. Írták : Fügedi Erik, Györffy György, Mályusz Elemér, Székely György
Tanulmányok a parasztság történetéhez Magyarországon a 14. században. Szerkesztette : Székely Győrgy. Írták : Fügedi Erik, Györffy György, Mályusz Elemér, Székely György
Tanulmányok a parasztság történetéhez Magyarországon a 14. században. Szerkesztette : Székely György. Írták : Fügedi Erik, Györffy György, Mályusz Elemér, Székely György
Tanulmányok a parasztság történetéhez Magyarországon a 14. században. Szerkesztette : Székely György. Írták : Fügedi Erik, Györffy György, Mályusz Elemér, Székely György
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyar-országon...
Bevezetés a magyar történelem forrásaiba és irodalmába...
Bevezetés a magyar történelem forrásaiba és irodalmába...
Magyar történeti bibliográfia 1825-1867... Szerkesztette a [Magyar tudományos akadémia] Történettudományi intézet[ének] munkaközössége, I. Tóth Zoltán vezetésével
Településtörténeti tanulmányok

Auteur du texte (35)

História könyvtár
História könyvtár
Vállalkozó polgárok a Dunántúlon a dualizmus korában
Bibliotheca academiae hungariae in Roma
História könyvtár
História könyvtár
Historia könyvtár
Historia könyvtár
Előadások a Történettudományi Intézetben
Magyarország története tíz kötetben
Történeti bibliográfia
Magyarország történeti kronológiája 2
Magyarország történeti kronológiája 4
Magyarország történeti kronológiája 3
Magyarország történeti kronológiája
Magyarország történeti kronológiája 1
Magyarország története 1848-1890
Monumenta rusticorum in Hungaria rebellium anno MDXIV
Történetírók tára
Magyar história
Tanulmányok a Magyar Rádió történetéből
Magyar munkásszociográfiák
A Magyar történettudomány válogatott bibliográfiája
Magyarország története
A Magyarországi Tanácsköztársaság 50. évfordulója
Petőfi és kora
Allianz Hitler-Horthy-Mussolini
Magyar történeti bibliográfia 1825-1869...
Magyar történeti bibliográfia 1825-1869... 4. kötet
Bibliographie d'œuvres choisies de la science historique hongroises... 1945-1959.]
Értekezések a történeti tudományok köréböl
Tanulmányok a parasztság történetéhez Magyarországon 1711-1790, kidolgozta a Magyar tudományos akadémia Történettudományi intézetének munkaközössége. Szerkesztette Spira György
Bibliographie d'œuvres choisies de la science historique hongroises...
Diplomáciai iratok Magyarország külpolitikájához, 1936-1945

Voir aussi (3)