Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza. Poznań, Pologne

Pays : Pologne
Langue : polonais
Création : 1919
Activité commerciale : Éditeur
Site Web : http://www.amu.edu.pl
Adresse : ul. H. Wieniawskiego, 61-712, Poznań.
Domaines : Éducation
Autres formes du nom : Adam-Mickiewicz-Universität. Poznań, Pologne
Adam Mickiewicz university. Poznań, Pologne
UAM
Universitas studiorum Posnaniensis
Université Adam Mickiewicz. Poznań, Pologne
Université de Poznań
Universitet im. Adama Mickevicza. Poznań, Pologne
Uniwersytet Adama Mickiewicza. Poznań, Pologne
Uniwersytet A. Mickiewicza. Poznań, Pologne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Poznań, Pologne
Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza. Poznań
Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza Poznan Pologne
Uniwersytet Poznański

Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza. Poznań, Pologne : œuvres (515)

Auteur du texte (443)

Miscellanea arabica posnaniensia 02
Miscellanea arabica posnaniensia
Miscellanea arabica posnaniensia 01
Kto się boi Nałkowskiej ?
Polsko-żydowskie, żydowsko-polskie
Dialogi Miłosza
Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za
Poeci za bramą utopii
Poznańskie studia polonistyczne Tom 19. - 39. - zeszyt 2
Poznańskie studia polonistyczne Tom 19. - 39. - zeszyt 1
Elegia i elegijność
Poznańskie studia polonistyczne Tom 18. - 38. - zeszyt 2
Poznańskie studia polonistyczne Tom 18. - 38. - zeszyt 1
Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za
O przyjaźni
Poznańskie studia polonistyczne Tom 17. - 37
Poznańskie studia polonistyczne XVI. - XXXVI
Poznańskie studia polonistyczne XV. - XXXV
Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za lata akademickie 1996/1997-1998/1999
Seria Badania Interdyscyplinarne
Probleme der literarischen Übersetzung
Poznańskie studia polonistyczne VIII. - XXVIII
Poznańskie studia polonistyczne VI. - XXVI
Seria Filologia słowiańska
Festschrift für Andrzej Zdzisław Bzdęga zum 70. Geburtstag
Poznańskie studia polonistyczne 4
Poznańskie studia polonistyczne 4
Poznańskie studia polonistyczne 3
Poznańskie studia polonistyczne 3
Przyczynki do metodologii lingwistyki
Epigram grecki i łaciński w kulturze Europy
Eufonia i logos
Literaturindizierung im 19. und 20. Jahrhundert
Poznańskie studia polonistyczne 2
Poznańskie studia polonistyczne
Poznańskie studia polonistyczne 2
Poznańskie studia polonistyczne 1
Poznańskie studia polonistyczne 1
Poznańskie studia polonistyczne
Materiały do studiów nad sztuką XIX wieku Tom I
Seria etnologia i antropologia kulturowa
Les influences étrangères en Pologne du Moyen-Âge à nos jours
Pisma filozoficzne
Prace Biblioteki uniwersyteckiej
Balcanica posnaniensia
Prace Wydziału prawa 108
Prace Wydziału prawa 113
Prace Wydziału prawa 111
Seria Filologia romańska 11
Seria Filologia rosyjska 17
Prace Wydziału prawa 109
Prace Wydziału prawa 110
Prace Wydziału prawa 104
Prace Wydziału prawa 106
Prace Wydziału prawa 105
Prace Wydziału prawa 99
Prace Wydziału prawa 101
Prace Wydziału prawa 103
Prace Wydziału prawa 107
Prace Wydziału prawa 102
Romanistyka poznańska w latach 1945-1980
Seria Archeologia 18
Seria Archeologia 19
Seria Filologia klasyczna 12
Seria Filologia rosyjska 15
Seria Filologia skandynawska 2
Seria Filologia skandynawska 3
Seria Filozofia i Logika 32
Seria Filozofia i Logika 33
Prace Wydziału prawa 94
Prace Wydziału prawa 98
Prace Wydziału prawa 97
Prace Wydziału prawa 100
Prace Wydziału prawa 96
Seria Archeologia 17
Seria Archeologia 16
Seria Filologia rosyjska 16
Seria Filologia rosyjska 14
Seria Filologia skandynawska
Seria Filologia skandynawska 1
Seria Filozofia i Logika 27
Artium quaestiones
Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za rok akademicki... 1975 / 76-1977 / 78
Prace Wydziału prawa 90
Prace Wydziału prawa 92
Prace Wydziału prawa 82
Prace Wydziału prawa 93
Prace Wydziału prawa 95
Prace Wydziału prawa 79
Prace Wydziału prawa 89
Problemy konserwacji i renowacji zbiorów bibliotecznych
Rewolucja Październikowa a rozwój filozofii marksistowskiej : materiały z
Seria Archeologia 14
Seria Filologia romańska 10
Seria Filologia rosyjska 11
Seria Filozofia i Logika 21
Etnografia
Prace Wydziału prawa 77
Prace Wydziału prawa 91
Prace Wydziału prawa 80
Prace Wydziału prawa 88
Prace Wydziału prawa 84
Seria Filologia Bałtycka 3
Seria Filologia rosyjska 12
Seria Filozofia i Logika 19
Prace Wydziału prawa 76
Prace Wydziału prawa 81
Prace Wydziału prawa 86
Prace Wydziału prawa 75
Prace Wydziału prawa 87
Prace Wydziału prawa 78
Prace Wydziału prawa 83
Prace Wydziału prawa 85
Rozwój badań naukowych w Instytucie psychologii
Seria Filologia Bałtycka
Seria Filologia Bałtycka 2
Seria Filologia Bałtycka 1
Seria Filologia rosyjska 8
Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za rok akademicki... 1972 / 1975
Metodologia bibliotekoznawstwa i nauki o informacji naukowej: materiały z
Prace Wydziału prawa 73
Archeologia
Biblioteczny katalog alfabetyczny Cze̡ść 2
Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za rok akademicki... 1969 / 70-1971 / 72
O poetyce Aleksandra Puszkina
Prace Wydziału prawa 68
Prace Wydziału prawa 70
Prace Wydziału prawa 67
Prace Wydziału prawa 62
Prace Wydziału prawa 66
Prace Wydziału prawa 69
Prace Wydziału prawa 72
Prace Wydziału prawa 71
Seria Archeologia 7
Prace Wydziału prawa 64
Prace Wydziału prawa 63
Prace Wydziału prawa 65
Prace Wydziału prawa 57
Prace Wydziału prawa 59
Prace Wydziału prawa 58
Prace Wydziału prawa 60
Prace Wydziału prawa 61
Seria Filologia rosyjska 4
Seria Filologia rosyjska 5
Dzieje Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza: 1919-1969
Prace Wydziału prawa 56
Prace Wydziału prawa 55
Prace Wydziału prawa 54
Prace Wydziału prawa 53
Seria Filologia rosyjska
Antropologia
Działalność poste̡powych organizacji poznańskiego środowiska akademickiego, 1919-1969
Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za rok akademicki... 1968 / 1969
Matematyka, fizyka i chemia na Uniwersytecie poznańskim, 1919-1969
Prace Biblioteki Głównej
Prace Wydziału prawa 51
Prace Wydziału prawa 52
Problematyka polsko-niemiecka i polskich ziem zachodnich w badaniach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1919-1969
Dzieje UAM
Generał Jan Henryk Da̡browski
Model socjalistycznego uniwersytetu
Prace Wydziału prawa 47
Rozwój przemysłu rolno-spożywczego na ziemiach polskich w XIX i XX w.
Seria Filologia rosyjska
Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za rok akademicki... 1965 / 68
Katalog wydawnictw
Materiały z sesji naukowej U.A.M., 3-4.X.1967 r
Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 1962/63-1964/65
Literatura niemiecka w Polsce
Literatura niemiecka w Polsce 1945-1958
Prace Wydziału Filologicznego
Seria filologia klasyczna
Materiały z Sesji naukowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu poświe̡conej sprawom pedagogiczno-dydaktycznym szkoły wyższej. [14-16.XI., 1963.]
Munera poznaniensia
Seria Filologia romańska
Seria Filologia romańska
Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 1959/1962
Seria Filologia germańska
Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 1958/1959
Seria Filozofia i Logika
Filologia Polska
Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 1957/1958
Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 1956/57
Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 1945-1954/55
Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za rok akademicki...
Prace Wydziału prawa
Seria Filologia romańska
Voir les autres documents de Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza. Poznań, Pologne en tant que auteur du texte

Éditeur scientifique (72)

Poetyckie żywioły sacrum
Gemma gemmarum
Powinowactwa retoryki
Studia romanica Posnaniensia
Defamiliaryzatorzy
From grammar to discourse
Genre and literacies
Phonotactics and morphonotactics of Polish and English
Skąd się bierze lekcja polskiego ?
Sukcesja władzy cesarskiej w okresie rządów dynastii julijsko-klaudyjskiej
Twórczość Włodzimierza Odojewskiego w kręgu powojennych orientacji literackich
Les aristocraties en Europe du Moyen âge à nos jours
Odsłony myśli
Second language learning and teaching
Histoire et fiction
Conscience nationale, État et religions
Bliżej umysłu
Myśli oderwane od zadania
Kamień w religii, kulturze i sztuce
Słownik filozofów polskich
Explorations de la mémoire collective
Linguam amicabilem facere
Studien zur barocken Gartenskulptur
Mniejszość niemiecka na Pomorzu w okresie międzywojennym
Mniejszość niemiecka w Wielkopolsce w latach 1919-1939
Omonimiâ proizvodnyh slov v russkom âzyke
Poznań jako ośrodek wydawniczy w dwudziestoleciu 1919-1939
Wojna radziecko-fińska (zimowa) 1939-1940
Antologia poezji łacińskiej w Polsce 2
Litteris vivere
Mołdawia i Wołoszczyzna wobec Polski, We̜gier i Turcji w XIV i XV wieku
Bibliografia przekładów z literatury niemieckiej na język polski
Polszczyzna Poznania po odzyskaniu niepodległości a obecnie
Studia historyczno- i teoretycznoliterackie nad dialogiem pseudo-Plutarcha "o muzyce"
Artysta mię̜dzy rewolucją i reakcją
Église et États
Nationale und internationale Aspekte der polnischen Verfassung vom 3. Mai 1791
Adam Mickiewicz w opiniach rosyjskich i radzieckich
Inscriptions latines de Novae
Mały atlas językowy województwa gorzowskiego
Rodzina poznańska w I połowie XIX wieku
Polʹskaâ i russkaâ lingvističeskaâ terminologiâ v svete slovoobrazovatelʹnogo i leksičeskogo âvlenij
Polska bajka ezopowa
L'État dans les doctrines économiques et politiques de la Renaissance à nos jours
Kultura amfor kulistych w rejonie Kujaw
Doświadczenie, kultura i rozwój psychiczny jednostki
Prusy wobec kwestii polskiej
Églises, États, nations
Églises, États, nations 2
Nowe teorie ewolucji globu ziemskiego
Niemcy za Łaba̜
Studia Tocharica
Nowożytna kultura umysłowa Francji
Polityka naukowa i oświatowa hitlerowskich Niemiec na ziemiach polskich "wcielonych" do Trzeciej Rzeszy w okresie okupacji
Z problematyki szkolnictwa wyższego
Eléments tragiques dans le théâtre de Jean Cocteau
Fragen der Methodik im Lehrfach Wissenschaftlicher Kommunismus
Lenin a zagadnienia historii je̡zyka i literatury
Podre̡cznik programowany rosyjskiej terminologii botanicznej
Materiały z sesji naukowej U.A.M., 3-4.X.1967 r
Materiały z Seminarium metod sedymentologicznych
Ryszard Łangowski. Rola portów handlowych Pomorza Zachodniego w gospodarce morskiej Polski Ludowej, 1945-1960
Przemysł drzewny Polski Zachodniej w latach 1918-1939
Seria : Prace z zakresu dziejów Uniwersytetu
Polityka polskich klas posiadaja̡cych w Wielkopolsce w erze Capriviego, 1890-1894
Kronika Uniwersytetu poznańskiego za lata akademickie 1945-1954/55. [Słowo wste̡pne... Alfonsa Klafkowskiego.]
Międzynarodowe prawo prywatne
Fragment powieści
Kolekcja europejska
Kolekcja teatralna

Documents sur Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza. Poznań, Pologne (14)

Livres (14)

Poczet rektorów Almae Matris Posnaniensis
Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za
Utopie einer besseren Tyrannis
Wokół jezuickiej fundacji uniwersytetu z 1611 roku
Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za
Starania o polski uniwersytet w Poznaniu
Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za lata akademickie 1996/1997-1998/1999
Les Reichsuniversitäten de Strasbourg et de Poznan et les résistances universitaires
Muzykologia na Uniwerytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1974-1999
Skład Osobowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1996/1997
Bibliografia publikacji Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 1967-1986 tom 2
Dzieje poznańskiej polonistyki uniwersyteckiej 1842-1988
Bibliografia publikacji Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 1967-1986 tom 1
Entwicklungsrichtungen der Historiographie an den Universitäten in Halle und Poznan

Voir aussi (5)