Opéras de Pékin

Thème : Opéras de Pékin
Origine : RAMEAU
Domaines : Musique
Arts du spectacle
Autres formes du thème : Beijing operas
Guoju
Guoqu
Jingju
Jingxi
Jing xi
Opéra de Pékin
Opéras chinois -- Chine -- Pékin (Chine)

Notices thématiques en relation (5)

Termes plus larges (1)

Documents sur ce thème (448)

Enregistrements (413)

Kong cheng ji
Wu Zishao guo Zhao guan
Fa men si
Fan ma ji
Qun ying hui jie donfeng
Rang Xuzhou
Gou jin gui
Shi kong zhan
Chu san hai
Wu jia po
Ma dian
Shi kong zhan
Shi kong zhan
Ji feng xun zi
Hua Mulan
Wen Zhao guan
Li Xiang jun
Huo shao zhan chuan
Chu san hai
Qi yuan bao
Qun ying hui jie dong feng
Jiang xiang he
Le yang zi
Le yang zi
Kong cheng ji
Kong cheng ji
Yu tang chun
Yu tang chun
Nü qi jie
Le yang zi
Si lang tan mu
Fa men si
Si lang tan mu
Si lang tan mu
Da yan song
Shi kong zhan
Yu tang chun
Fan wang gong
Rang Xuzhou
Wu jiao po
Wu jia po
San tang hui fan
Huqin qu paiji
Er jin gong
Da deng dian
Xiao he yue xia zui chao xin
Kong cheng ji
Zhuo fang Cao
Gui Fei zui jiu
Wu jia po
Wu jia po
Bao lian deng
Da gu ma Cao
Nü qi jie
Yu hou duan hou
Long Mei zhen
Zhan jing tang
Zhuo fang xin lu
Yuan men shi ji
Meng mei nü
Wo long diao xiao
Chun qiu pei
Da long pao
Fa men si
Zhao shi gu er
Chun qiu bi
Zhao shi gu er
Mu lan tu jun
Hong mei ge
Da gu ma Cao
Qing guan ce
Yu tang chun
Wu tai hui xiong
Fa men si
Fa men si
Xi xiang ji
Xi xiang ji
Chun qiu pei
Luo cheng jiao guan
Suo ling dai
Da xi xiang
Liu yue xue
Nü qi jie
Zhao shi gu er
Zhao shi gu er
Zhao shi gu er
Bai she zhuan
Fan ma ji
Mu Guiyin gua shuai
Shi kong zhan
Shi kong zhan
Da gu ma Cao
Hu lu gu
Hu lu gu [2ème partie]
Hu lu gu
Li ling bei
Lu hua he
Su Wu mu yang
Jiang xiang he
Wo long diao xiao
Si Lang tan mu
Xu mu ma Cao
Wen Qu gui han
Huang shan lei
Liu yue xue
Bai she zhuan
Tai Zhen wai zhuan
Feng huan chao
Si Lang tan mu
Wen Di chu jia
Sang yuan ji zi
Zhu jiu lun ying xiong
Mei fei [1ère partie]
Chu san hai
Mei fei [2ème partie]
Zhan tai ping
Shang ni hui
Lian po
Lu yao zhi ma dao
Nan tian men
Ding jun shan
Qin xiang lian
Qin xiang lian
Qin xiang lian
Qin xiang lian
Qin xiang lian
Hong yang dong
Hong yang dong
Mai ma yao jian
Bie huang gong
Da yan song
Yuan men zhan zi
Qiu chun bi
Xiao yao lu
Shang tian tai
Niao men an
Chu gong hen
Zhuang yuan mei
Shi mian mi fu
Mu hu guan
Zha bao mian
Chai tou feng
Da bao guo
Da bao guo
Wu jia po
Wu jia po
Bai men lou
Bai men lou
Jian jiu jin
Niu sao zhao qin
Niu sao zhao qin
Yu bei ting
Yu bei ting
Yu bei ting
Jiang xiang he
Jiang xiang he
Ding jia shan
San jia dian
Ming wei yi hen
Gan san lian
Sheng si hen
Tan mu zuo gong
Jiang xiang he
Tie gong yuan
Xiao wu long
Xi shi
Nü qi jie
Bai men lou
Zhu hen ji
Wu tai hui xiong
Kong cheng ji
Su he yue xia zui zan yan
Su he yue xia zui zan yan
Yu dang chun
Yu dang chun
Ma duan
Qin xiang lian
Qin xiang lian
Qin xiang lian
Qin xiang lian
Qin xiang lian
You san jie
Sheng si hen
Yu ji hen
Yu ji hen
Da yu sha jia
Shen dou ci yang
Shen dou ci yang
Shen dou ci yang
Tai zheng wai zhuan
Luo cheng jiao guan
Chun qiu pei
Gan lu si
Gan lu shi
Gan lu si
Liu yue xue
Da deng zhou
Da long pao
Da long pao
He hou ma dian
Voir plus de enregistrements sur ce thème

Films, vidéos (2)

Opéra de Pekin
The opera

Documents multimédia (1)

Le théâtre traditionnel chinois

Livres (31)

Chun shu qiao he ? ba luo ke yi da li zheng ge ju yu zhong guo jing ju zhi bi jiao
Peking opera
Jing ju kui tou yu cai su lian pu zhi zuo ji fa
Opéra de Pékin
Cao Cao and Yang Xiu
L'Opéra de Pékin
Lian pu liu bian tu shuo
Zhang Bo ju
Min guo jing kun shi liao cong shu
Jing ju ju mu chu tan
Drama kings
Opéra de Pékin
L'École de l'opéra de Pékin
Jiu jing lao xi dan
Zhong guo jing ju
Fascinating stage arts
Jing ju lian pu
Zhongguo jingju shi
L'opéra de Pékin
Opéra de Pékin
Jing ju, qiao he Zhong Guo de xing bie guan xi, 1902-1937
Zhong guo jing ju yi shu
Peking opera
Jingdian jingju juben quan bian
Zhong guo jing ju lian pu bao dian
Peking opera painted faces
Masques de l'Opéra de Pékin
Listening to theatre
Jing ju ju mu ci dian
Le théâtre traditionnel chinois
À propos de la révolution dans l'opéra de Pékin

Images (1)

Chinese opera and painted face, by Chang Pe-Chin, Ph.D

Auteurs en relation avec ce thème (50)

Distributeur (1)

Collectionneur (1)

Annotateur (1)

Dessinateur (1)

Producteur de vidéogrammes (2)

Voir aussi (2)