Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra. Bratislava

Pays : Slovaquie
Langue : slovaque
Note :
Institut linguistique de l'Académie slovaque des sciences
Autres formes du nom : Slovenská akadémia. Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra. Bratislava, Tchécoslovaquie
Slovenská akadémia vied. Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra. Bratislava, Tchécoslovaquie
Slovenská akadémia vied. Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra. Bratislava, Tchécoslovaquie

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra. Bratislava : œuvres (47)

Auteur du texte (31)

Slovník súčasného slovenského jazyka [3]
Slovník súčasného slovenského jazyka [2]
Historický slovník slovenského jazyka VII
Slovník slovenských nárečí II
Slovník súčasného slovenského jazyka 1
Slovník súčasného slovenského jazyka
Historický slovník slovenského jazyka VI
Historický slovník slovenského jazyka V
Pravidlá slovenského pravopisu
Krátky slovník slovenského jazyka
Historický slovník slovenského jazyka IV
Historický slovník slovenského jazyka III
Slovník slovenských nárečí I
Slovník slovenských nárečí
Pramene k dejinám slovenčiny
Historický slovník slovenského jazyka
Historický slovník slovenského jazyka
Atlas slovenského jazyka Flexia, čast prvá, mapy
Tvorenie slov, čast prvá, mapy
C̕esko-slovenský slovník
Z teórie spisovného jazyka
Flexia, čast druhá, úvod, komentáre
Tvorenie slov, čast druhá, úvod, komentáre, dotazník, indexy
Aktuálne problémy lingvistickej terminológie
Atlas slovenského jazyka
Atlas slovenského jazyka 1, I
Atlas slovenského jazyka 1, 2
Kultúra spisovnej slovenčiny

Éditeur scientifique (16)

Slovesá pohybu v slovenčine a angličtine
Sémantická analýza predponového slovesa v ruštine a slovenčine
Spoločenské fungovanie vlastných mien
Slováci v dejinách jazykových vztahov
VI. [Siesta] Slovenská onomastická konferencia
Dolnotrenčianske nárečia
Sémantická štruktúra slovenských deverbatív
Stúdie o porovnávacej gramatiky a lexikológie
IV. [C̕tvrtá] Slovenská onomastická konferencia
Zložené súvetie v slovenčine
Názvy obcí na Slovensku za ostatných dvesto rokov
Vznik a vývin slovenskej botanickej nomenklatúry
Bernolákov autentický slovníček spred roku 1790
Katarina Habovštiaková. Bernolákovo jazykovedné dielo
Reč Slovákov v Jukoslavii
Väzba slovies v slovenčine

Voir aussi (2)