Biblioteka Zakładu narodowego imienia Ossolińskich. Wrocław, Pologne

Pays : Pologne
Langue : polonais
Création : 1827
Site Web : http://www.oss.wroc.pl
Adresse : ul. Szewska 37, 50-139, Wrocław.
Domaines : Sciences de l'information et de la documentation
Autres formes du nom : Biblioteka PAN zakładu narodowego im. Ossolińskich. Wrocław, Pologne
Biblioteka Zakładu imienia Ossolińskich. Wrocław, Pologne
Ossolineum library. Wrocław, Pologne
Ossoliński national institute library. Wrocław, Pologne
Zakład narodowy im. Ossolińskich. Biblioteka. Wrocław, Pologne

Biblioteka Zakładu narodowego imienia Ossolińskich. Wrocław, Pologne : œuvres (56)

Auteur du texte (38)

Catalogue of ancient coins in the Ossoliński National institute Part 5
Katalog starych druków Biblioteki zakładu narodowego im. Ossolińskich T. IX
Inwentarz rękopisów Biblioteki Zakładu narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu Tom XIII
Catalogue of ancient coins in the Ossoliński National institute library 1
Catalogue of ancient coins in the Ossoliński National institute library
Bibliografia kalendarzy polonijnych
Inwentarz rękopisów Biblioteki Zakładu narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu Tom VIII
Inwentarz rękopisów Biblioteki Zakładu narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu Tom IX
Inwentarz re̡kopisów Biblioteki Zakładu narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu... T. 6
Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu
Inwentarz re̡kopisów Biblioteki Zakładu narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu... 5
Ksia̡żka polska wydawana na Śla̡sku w XV-XVIII wieku
Inwentarz re̡kopisów Biblioteki Zakładu narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu... 4
Literatura polska w autografach Biblioteki Zakładu narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, 1918-1970
Mezzotinta XVII-XIX w.
Moneta, medal, order, katalog wystawy
Problemy mie̡dzynarodowej wymiany wydawnictw Polskiej Akademii nauk
Katalog gazet pisanych z XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Zakładu narodowego
Katalogi rysunków w zbiorach Biblioteki Zakładu narodowego im. Ossolińskich... 2
Katalog kalendarzy XVII-XVIII w. w zbiorach Biblioteki Ossolineum
10 lat numizmatyki i sfragistyki Ossolineum...
Inwentarz re̡kopisów Biblioteki Zakładu narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu... 3
Katalog re̡kopisów geograficznych Biblioteki Zakładu narodowego imienia Ossolińskich we Wrocławiu
Katalog starych druków Biblioteki Zakładu narodowego im. Ossolińskich
Katalogi rysunków w zbiorach Biblioteki Zakładu narodowego im. Ossolińskich...
Ze Skarbca Kultury
Ilustracje do dzieł W. Szekspira w grafice angielskiej XVIII w.
Katalog inkunabułów Biblioteki Zakładu im. Ossolińskich we Wrocławiu na podstawie materiałów Kazimierza Piekarskiego
Materiały do III tomu Inwentarza re̡kopisów Biblioteki Zakładu im. Ossolińskich opracowane i przygotowane do druku przez Amelie̡ Dician i Janine̡ Loret. [Re̡kopisy 12438-12667. Przedmowa Edwarda Kiernickiego.]
Materiały do III tomu Inwentarza rȩkopisów Biblioteki Zakładu im. Ossolińskich opracowane przez Ameliȩ Dician, Zbigniewa Golińskiego, Mieczysława Klimowicza, Janinȩ Loret i Krystynȩ Stefanicka̧, przygotowane do druku przez Ameliȩ Dician i Krystynȩ Stefanicka̧, [Przedmowa Edwarda Kiernickie go. Rȩkopisy 12214-12437]
Materiały do III Tomu Inwentarza rȩkopisów Biblioteki zakładu narodowego im. Ossolińskich opracowane przez Mariana Górkiewicza i Ameliȩ Dician. [Rȩkopisy 11931-12213.]
Adam Fastnacht. Catalogus diplomatum Bibliothecae Instituti Ossoliniani. Supplementum I inde ab anno 1279 usque ad annum 1506
Inwentarz re̡kopisów Biblioteki Zakładu narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu... 2
Dzieje je̡zyka polskiego na Śla̡sku, wystawa urza̡dzona staraniem Zakładu narodowego im. Ossolińskich. Opracował Stanisław Rospond
Inwentarz re̡kopisów Biblioteki Zakładu narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu...
Inwentarz re̡kopisów Biblioteki Zakładu narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu... 1
Literatura polska w autografach Biblioteki Zakładu narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Katalog opracował Tadeusz Mikulski

Éditeur scientifique (18)

Katalog starych druków Biblioteki zakładu narodowego im. Ossolińskich T. 3
Zbiory i prace polonijne Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu część 1
Katalog starych druków Biblioteki Zakładu narodowego im. Ossolińskich T. 2
Katalog starych druków Biblioteki zakładu narodowego im. Ossolińskich
Katalog starych druków Biblioteki zakładu narodowego im. Ossolińskich T.1
Bibliografia polskich wydawnictw pamia̜tkowych 1908-1914
Zakład Narodowy im. Ossolińskich za dyrektury Adama Kłodzińskiego 1839-1849
Listy Jana Stapińskiego z lat 1895-1928
Wydawnictwo Ksia̡źek Szkolnych w Zakladzie Narodowym. im. Ossolińskich
Korespondencja Józefa Maksymiliana Ossolińskiego
Ludwik Bernacki
Bibliografia polskich wydawnictw pamia̡tkowych: 1801-1914
U początḳów działalności wydawniczej Ossolineum
Dziennik czynności urze̡dowych ksie̡gozbioru narodowego imienia Ossolińskich we Lwowie
Katalogi rysunków w zbiorach Biblioteki Zakładu narodowego im. Ossolińskich...
Katalogi rysunków w zbiorach Biblioteki Zakładu narodowego im. Ossolińskich... 1
Materiały do III Tomu Inwentarza re̡kopisów Biblioteki zakładu narodowego im. Ossolińskich opracowane przez Mariana Górkiewicza i Amelie̡ Dician. [Re̡kopisy 11931-12213.]
Wrocławskie wystawy biblioteczne

Documents sur Biblioteka Zakładu narodowego imienia Ossolińskich. Wrocław, Pologne (14)

Livres (14)

Catalogue of ancient coins in the Ossoliński National institute Part 5
Katalog der Leichenpredigten und sonstiger Trauerschriften in der Bbliothek des Ossolineums Wrocław (Breslau)
Katalog starych druków Biblioteki zakładu narodowego im. Ossolińskich T. IX
Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Inwentarz rękopisów Biblioteki Zakładu narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu Tom XIII
Katalog starych druków Biblioteki zakładu narodowego im. Ossolińskich T. 3
Zbiory i prace polonijne Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu część 1
Katalog starych druków Biblioteki Zakładu narodowego im. Ossolińskich T. 2
Rękopisy Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich cz. I
Katalog starych druków Biblioteki zakładu narodowego im. Ossolińskich T.1
Druki oficyny ossolińskiej
Catalogue of ancient coins in the Ossoliński National institute library 1
Inwentarz rękopisów Biblioteki Zakładu narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu Tom IX
Inwentarz rękopisów Biblioteki Zakładu narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu Tom VIII

Voir aussi (2)