Pieter Vreede (1750-1837)

Image non encore disponible
Pays : Pays-Bas avant 1830
Langue : néerlandais; flamand
Sexe : masculin
Naissance : Leyde, Pays-Bas, 08-10-1750
Mort : Heusden, Pays-Bas, 21-09-1837
Note :
Marchand, polémiste, écrivain et homme politique
Autres formes du nom : Frank De Vry (1750-1837)
Frank De Vrij (1750-1837)
Frank De Vrije (1750-1837)
Harmodius Friso (1750-1837)
Schryver der zamenspraken van Waarmond en Vryhart (1750-1837)
P. Vaderlander (1750-1837)
Frank de Vrij (1750-1837)
Frank de Vrije (1750-1837)
Frank de Vry (1750-1837)
Waermond en Vryhart (1750-1837)
ISNI : ISNI 0000 0000 3728 9216

Pieter Vreede (1750-1837) : œuvres (17)

Auteur du texte (15)

Mijn levensloop
Karel en Louise, of de Beoordeelingen der wereld, door Pieter Vreede
De Twist der mogenheden, of de Nydige keiser in zyne onregtvaerdigheden tegengegaan
De Heldendaden van Neêrlands admiral generaal etc. etc. etc
De Heldendaden van Neêrlands admiral generaal etc. etc. etc. in twaalf zangen. [Signé : Harmodius Friso.]
Waermond en Vryhart. Gesprek over de vryheid der Nederlandren, en den aert der waere vryheid
Aan :den Heere: +de Heer+ Andries Hartsinck thans in hechtenis zittende
De Oranjeboomen
Aanspraak aan Willem de Vde, erfstadhouder etc. etc. etc., door Harmodius Friso
De Advocaet van Frank de Vry, schryver der "Orangeboomen", voor de vierschaar der rede, pleidooi van andwoord
Bedenkingen van Frank de Vrije, omtrent het vertoog van jonker J. D. Van der Capellen over de onwettigheid der drostendiensten in Overysel
Lijkzang bij de begravenis van den hoog welgeboren heere Wolter Jan baron Bentinck,... overleden aen zijnen bekomen wonde in den beroemden zeeslag tegen de Engeslchen op den 5. augustus 1781. [Signé : Pieter Vreede.]
Request antidotaal van Frank de Vry, schryver der "Orange-boomen", "Aan etc.", ten provisioneele betooge zyner onschuld, zo omtrent het hem ten lasten gelegde fait van profaniteit, oproerigheid en schending van't Huis van Orange, als omtrent het uitbrengen van de twee vuilaertige stukken...
Tweetal brieven van een Rotterdammer aan een Hagenaar, met een opdragt aan de... heeren Daniel Pichot, vice-admiraal... en Andries Hartzinck, vice-admiraal... commandeerende officieren in Goede, Reede en Texel. Door Daadlief en Waarmond
Vrye zang voor vrye Batavieren, of Opwerking aan Neerlands burgers en overheden, met een slot-zang aan onzen stadhouder bekend onder den naam van Prins Willem de Vyfde, vrymoedig opgezongen door Frank de Vry,...

Autre (2)

Vrye Zang voor vrye Batavieren of Opwekkingaan Nederlands Burgers en Overheden. Met een Slot-Zang aan onzen Stadhouder bekend onder den Naam van : Prins Willam de Vyfde, vrymoedig opgezongen, door Frank de Vry, Neef van A. Contraduc, byna op de wys : Wilh. van Nassau wen etc. - Gedruckt op het Eiland, daar Frank de Vry Borger is, en daar de Wetten regeren naar geen Invload van Perzonen
Het laatste Vervolg en egte slot op het egte Vervoly op de Pranjetoomen onder het Byschrift : Tentrage als gy daar van eet zylt gy den Dood Sterven Door Frank de Vry Secundus

Documents sur Pieter Vreede (1750-1837) (1)

Livres (1)

Mijn levensloop

Voir aussi (6)