Chaïm Rosenberg school of Jewish studies. Tel-Aviv

Pays : Israël
Autre forme du nom : Tel Aviv university. Chaim Rosenberg school of Jewish studies

Chaïm Rosenberg school of Jewish studies. Tel-Aviv : œuvres (64)

Éditeur scientifique (59)

Ḥwqriym ʿibriyt mdwberet
Miytws, riyṭwʾal wmiysṭiyqah
Baʾareṣ wbatpwṣwt biymey Bayit šeniy wbitqwpat haMišnah
Paniym wkiywwniym bmadaʿey haYahadwt
Minḥah lMiykaʾel
Qanwn wkitbey qwdeš
Kitbey Nwriyt Gwbriyn
Corpus linguistics and modern Hebrew
Mdabriym ʿibriyt
Meḥqariym basiprwt haʿbvriyt biYmey habeyynayim wbitqwpat haRenesans
Ywm qrab wʿarbw, whabwqer šelmoḥarat
Meḥqariym bmadaʿey haYahadwt
Seper hazikrwnwt
ʾAlMisawwadeh ʾ
Hasiprwt haʿibriyt bpetaḥ hameʾah haʿeśriym
Ḥebrah birʾiy haḥiynwk
Maʿaśeh šehayah
ʿIywniym biyṣiyrat Y"L Gwrdwn
Mqwrwt ʿarbiyyim ldiqdwqw šel R' Ywnah ʾibn G'anaʾḥ
Taḥbiyr wmašmaʿwt
Hamiyswy baqhiylah hayhwdiyt bʾIyzmiyr bameʾwt hašbaʿ ʿeśrah whašmwneh ʿeśreh
Praqiym btwldwt haḥiynwk hayhwdiy bPwliyn
Biśdwt zariym
Mošeh Almwśniynw ʾiyš Śalwniyqiy
Praqiym nibḥariym bšiyrat našiym ʿibriyt
Tpiylat Qwmraʾn wšiyratah
Hatpwṣah hayhwdiyt batqwpah haheleniysṭiyt-rwmiyt
Biṣbat haqwmwniyzm
Swpw šeloʾ kitḥiylatw
Sadan
Dibrey hayamiym šel Peʾs
Seper ywbel liŠlomoh Siymwnswn
Ṣiywniym bgwb haʾaraywt
Bbwʾ haʾeymah
Mhagriym, pwʿaliym wgangsṭeriym
Štey hamwladwt
Zeʾbiym ṭwrpiym ʾet Binyamiyn
Btarbwt haRenesaʾns wbeyn ḥwmwt hageyṭw
Bisʿarat hayamiym
ʾIgrwt beyt Riyʾeyṭiy
Binyamiyn ʾAbendaʾnah
Sidrat meḥqariym
ʿEzer hadat
ʾIgrwt beyt Qarmiy
ʾIgrwt Mošeh Ḥywg
Rabiy ʾEliyahw Qapśaʾliy, ʾiyš Qandiyʾah
Seder ʾEliyahw zwṭaʾ Kerek G
HaYhwdiym hasparadiym bRwmanyah
HaTustariym
ʾIrgwney "ʾWRṬ" biBriyt-hamwʿaṣwt bašaniym 1917-1938
Maʾabaq Yhwdey Pwliyn ʿal zkwywteyhem haʾezraḥiywt whalʾwmiywt (1918-1922)
Sidrat meḥqariym
Beyn mahpekah, reyʾaqṣyah wʾemanṣiypaʾṣyah
Twḥelet wšibrah
Yhwdey Briyt-hamwʿaṣwt mwl pney haŠwʾah
Šʾelwt wtšwbwt R. ʿAzriyʾel B"R Šlomoh Daʾyyenah
Jewish university students and professionals in Tsarist and Soviet Russia
Haḥaqiyqah neged haYhwdiym wniyšwlam min hakalkalah biMdiynat Slwbaqyah (1939-1945)
Sidrat MaBa"ʿ

Auteur du texte (5)

The Ketubba texts
Jewish marriage in Palestine
The Ketubba traditions of Eretz Israel
Tʿwdah
Mqwrwt wmeḥqariym balašwn haʿibriyt wbatḥwmiym hasmwkiym lah

Voir aussi (2)