Bohuslav Havránek (1893-1978)

Pays : Tchécoslovaquie
Langue : tchèque
Sexe : masculin
Naissance : Prague, 30-01-1893
Mort : Prague, 02-03-1978
Note :
Linguiste. - Spécialiste de la langue tchèque et de de la grammaire comparée des langues slaves. - Principal concepteur de la théorie de la linguistique fonctionnelle et structurale du Cercle de Prague. - Académicien (en 1952). - Professeur à la Faculté des lettres, Université Charles, Prague (en 1945). - Directeur, puis chercheur à l'Institut de la langue tchèque, Académie des sciences tchécoslovaque, Prague (en 1952). - Recteur de l'École supérieure de la langue et de la littérature russe, Prague (1953-1961). - Époux de la philologue Zdeňka Havránková (1909-....) et oncle de l'historien Jan Havránek (1928-2003)
ISNI : ISNI 0000 0001 0862 5193

Bohuslav Havránek (1893-1978) : œuvres (33)

Éditeur scientifique (16)

Spojky, častice, zájmena a zájmenná adverbia
Etymologický slovník slovanských jazyků
Pravidla českého pravopisu
Deutsch-tschechische Beziehungen im Bereich der Sprache und Kultur [1.]
Výbor z české literatury doby husitské
Příspěvky k historii a dialektologii českého jazyka, k vydání připravil... Josef Kurz, úvod napsal... Bohuslav Havránek
[Spisy Boženy Němcové 5
[Spisy Boženy Němcové 8
Janu Mukařovskému k šedesátce. [Sborník redigovali Boguslav Havránek a František Černy.]
Božena Němcová. Povídky, I. [K vydání připravila Zdeňka Havránková a Felicitas Wünschová za odborně jazykové spolupráce Bohuslava Havránka.]
Božena Němcová. Národopisné a cestopisné obrázky z Čech. [K vydání připravil Karel Krejčí za odborně jazykové spolupráce Bohuslava Havránka.]
Spisy Boženy Němcové
[Spisy Boženy Němcové 2
[Spisy Boženy Němcové 1
Slovo a slovensnost. List Pražského linguistického kroužku. Vycházi čtyřikrát do roka. Red. : Bohuslav Havránek. Ročník XI. Čislo 1, 1948
Sbirka slovniků jazyků slovanských

Auteur du texte (9)

Stručná mluvnice česká
Česká mluvnice
C̕eská mluvnice
Studie o spisovném jazyce
Bohuslav Havránek. Alois Jedlička. Česká mluvnice
O básnickém jazyce
Genera verbi v slovanských jazycích
Genera verbi v slovanských jazycích 1
Genera verbi v slovanských jazycích 2

Rédacteur (6)

Staročeský slovník 9-14
Etymologický slovník slovanských jazyků 1
Etymologický slovník slovanských jazyků
Staročeský slovník 1-8
Staročeský slovník
Úvodní stati, soupis pramenů a zkratek

Directeur de publication (1)

Výbor z české literatury od počátků po dobu Husovu

Préfacier (1)

Philologia slavica in Universitate Carolina Pragensi. - Slovanská filologie na Universitě Karlově

Documents sur Bohuslav Havránek (1893-1978) (3)

Livres (3)

Bohuslav Havránek
Pražský lingvistický kroužek v korespondenci
Bohuslav Havránek

Voir aussi (5)