Michał Głowiński

Pays : Pologne
Langue : polonais
Sexe : masculin
Note :
Historien et théoricien de la littérature polonaise
Domaines : Littératures
ISNI : ISNI 0000 0001 2138 6908

Michał Głowiński : œuvres (56)

Auteur du texte (31)

Zła mowa
Totalitarian speech
Rozmaitości interpretacyjne
Realia, dyskursy, portrety
Kręgi obcości
Nowomowa i ciągi dalsze
Słownik terminów literackich
Monolog wewnętrzny Telimeny i inne szkice
Skrzydla i pięta
Gombrowicz ou La parodie constructive
Historia jednej topoli
Gombrowicz i nadliteratura
Magdalenka z razowego chleba
Przywidzenia i figury
Ekspresja i empatia
Powieść młodopolska
Prace wybrane Michała Głowińskiego
Narracje literackie i nieliterackie
Mowa w stanie oble̜żenia
Pismak 1863
Mity przebrane
Peereliada
Rytuał i demagogia
Nowomowa po polsku
Zaświat przedstawiony
Style odbioru
Gry powieściowe
Wiersze Bolesława Leśmiana
Powieść młodopolska
Porza̜dek, chaos, znaczenie
Zarys teorii literatury

Éditeur scientifique (13)

Groteska
Ironia
Studia z teorii literatury II
Ozimina
Poezja polska okresu mie̜dzywojennego
Badania nad krytyka̡ literacka̡ 2
Wypowiedź literacka a wypowiedź filozoficzna
Przestrzeń i literatura
Wiersze wybrane
Studia z teorii i historii poezji 2
Wiersze wybrane
Studia z teorii i historii poezji
Tematy teoretycznoliterackie

Rédacteur (6)

Pisanie Białoszewskiego
"Lalka" i inne
Studia o metaforze 2
Literatura wobec wojny i okupacji
Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu
Studia o Leśmianie

Préfacier (4)

This timecoloured place
Słowa i myśli Tom I
Utwory proz‚a
Pisma krytyczne Ostapa Ortwina... 2

Auteur de la collation (2)

Czarne sezony
Dzieło wobec odbiorcy

Documents sur Michał Głowiński (4)

Livres (4)

Kręgi obcości
Skrzydla i pięta
Czarne sezony
Przywidzenia i figury

Voir aussi (5)