Ústav pro jazyk český. Prague

Pays : Tchécoslovaquie
Langue : tchèque
Autres formes du nom : Československá akademie věd. Ústav pro jazyk český
Československá akademie věd. Ústav pro jazyk český. Prague

Ústav pro jazyk český. Prague : œuvres (42)

Auteur du texte (29)

Nová slova v češtině́ 2
Nová slova v češtině́ 1
Nová slova v češtině́
Akademický slovník cizích slov
Pravidla českého pravopisu
Slovník spisovného jazyka českého IV
Slovník spisovného jazyka českého VII
Slovník spisovného jazyka českého VIII
Slovník spisovného jazyka českého I
Slovník spisovného jazyka českého V
Slovník spisovného jazyka českého VI
Slovník spisovného jazyka českého
Slovník spisovného jazyka českého III
Slovník spisovného jazyka českého II
Mluvnice češtiny
Aktuální otázky jazykové kultury v socialistické společnosti
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost
Staročeský slovník 9-14
Pravidla českého pravopisu
Slovník spisovného jazyka českého 4
Pravidla českého pravopisu
Konkordanční a frekvenční index k Slezským písním Petra Bezruče
Staročeský slovník 1-8
Úvodní stati, soupis pramenů a zkratek
Staročeský slovník
Slovník spisovného jazyka českého 3
Slovník spisovného jazyka českého 2
Slovník spisovného jazyka českého
Slovník spisovného jazyka českého 1

Éditeur scientifique (13)

Studie k nejstarším romanismům ve slovanských jazycích
Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení
Nový akademický slovník cizích slov A-Ž
Čeština, jak ji znáte i neznáte
Jazykové sloupky
Retrográdní slovník současné češtiny
Čeština všední i nevšední
Česká jazykověda... [3]
Česká jazykověda... [2]
Česká jazykověda...
Česká jazykověda... [1]
O stylu moderní české prózy
Bibliografie české linguistiky za léta 1945-1950. Jazykověda obecná, indoevropská, slovanská a česká. Zpracoval Zdeněk Tyl

Voir aussi (2)