Polska akademia umieje̜tności

Pays : Pologne
Langue : polonais
Création : 11-11-1919
Adresse : Sławkowska 17, Kraków.
Note :
La "Akademia umieje̜tności" devient en 1919 après l'indépendance de la Pologne : "Polska akademia umieje̜tności". - Après la Seconde Guerre mondiale, ses activités reprennent jusqu'en 1951. - En 1952 les autorités polonaises décident de transférer son patrimoine au compte de la nouvelle "Polska akademia nauk" (PAN) fondée à Varsovie la même année avec entre autres une section ("oddział") à Cracovie. - Cependant, la "Polska akademia umieje̜tności" ne sera jamais officiellement abolie et reprendra ses activités en 1989. - La collectivité se compose de six classes
Domaines : Savoir et érudition. Musées
Autres formes du nom : Académie polonaise des sciences et des arts
Académie polonaise des sciences et des lettres
PAU
Polish academy of arts and sciences
Polska akademia umieje̜tności. Cracovie, Pologne (1919-1951)
Polska akademia umieje̜tności. Cracovie, Pologne (1990-....)

Polska akademia umieje̜tności : œuvres (265)

Auteur du texte (38)

Wspólna sprawa
Drukowana książka hebrajska a religia
Prace komisji prehistorii Karpat
Pesymizm filozoficzny Mariana Zdziechowskiego
Prace Komisji jȩzykoznawstwa
Prace Komisji socjologicznej
Prace Komisji słowianoznawstwa
Prace Komisji archeologicznej
Prace Komisji Filologii Klasycznej
Prace Komisji nauk ekonomicznych
Materiały do powstania Akademii Umieje̡tności w Krakowie w roku 1873
Katalog wydawnictw Polskiej Akademii umieje̡tności, 1873-1947 2
Katalog wydawnictw Polskiej Akademii umieje̡tności, 1873-1947 1
Katalog wydawnictw Polskiej Akademii umieje̡tności, 1873-1947. Tome 2. Wydawnictwa wydziałów matematyczno-przyrodniczego i lekarskiego
Corpus nummorum Poloniae...
Corpus nummorum Poloniae... 1
Jak Polska Akademia Umieje̡tności rza̡dzi swoimi maja̡tkami. [Signé Stanisław Kutrzeba]
Historja Śląska od najdawniejszych czasów do roku 1400
Akta sejmikowe województwa krakowskiego
Ludomir Sawicki. Atlas jezior Tatrzanskich-Mapy
Omaggio del l'Accademia polacca di scienze e lettere all' Università di Padova nel settimo centenario della sua fondazione
Archiwum filologiczne Polskiej Akademii Umiejętności
Encyklopedia polska...
Encyklopedia polska... T. 1
Katalog polskiej literatury matematyczno-przyrodniczej. Catalogue of Polish scientific literature
Pamie̡tnik pie̡tnastoletniej działalności Akademii Umie je̡tności w Krakowie 1873-1888. [Wste̡p Józefa Majera]
Dwa pierwsze publiczne posiedzenia Akademii umieje̡tności w Krakowie
Dwa pierwsze publiczne posiedzenia Akademii umieje̡tności w Krakowie

Documents sur Polska akademia umieje̜tności (3)

Livres (3)

Siła przeciw rozumowi...
Polska Akademia Umiejętności 1872-1952
Wydawnictwa Polskiej Akademii Umije̜tności

Voir aussi (6)