Univerzita Karlova. Prague

Image non encore disponible
Pays : République tchèque
Langue : tchèque
Création : 1882
Site Web : http://www.cuni.cz
Adresse : Ovocný trh. 5, 116 36, Praha 1.
Note :
Česká universita Karlo-Ferdinandova est née en 1882, de la division de la Universitas Carolo-Ferdinandea Pragensis en deux universités, l'une allemande et l'autre tchèque. - Devenue en 1918 Universita Karlova, elle a été fermée le 17 novembre 1939, puis réouverte en 1945 sous le nom de Univerzita Karlova
Domaines : Éducation
Autres formes du nom : Česká universita Karlo-Ferdinandova
Charles university. Prague
C.K. Česká universita Karlo-Ferdinandova
Karelsuniversiteit. Prague
Karlova universita. Prague
Karlova universiteta. Prague (russe)
Karlsuniversität. Prague
UK
Universita Karlova. Prague
Universitas Carolina Pragensis
Université Charles. Prague

Univerzita Karlova. Prague : œuvres (274)

Auteur du texte (226)

A history of Charles university
Germanistica Pragensia 10
Graecolatina Pragensia 13
Pocta Univerzity Karlovy J. A. Komenskému
Studia ethnographica 07
Studia ethnographica 06
Studia historica XXXVI
Studia psychologica 08
Studia historica 37. - V
Graecolatina Pragensia 12
Orientalia Pragensia vol. XI
Orientalia Pragensia vol. XII
Romanistica Pragensia 16
Slavica Pragensia 33
Slavica Pragensia 31
Slavica Pragensia 29
Slavica Pragensia 30. - 02
Studia historica 32. - IV
Studia historica XXXV
K teoretickým otázkám kulturně výchovné činnosti
Phonetica Pragensia 07
Příspěvky k dějinám umění 04
Slavica Pragensia 32
Studia historica XXXIII. - 1
Studia philosophica 09[bis]
Studia philosophica 10
Germanistica Pragensia 09
Graecolatina Pragensia 11
Komunistická výchova studentů
Prague studies in English 18
Slavica Pragensia 27
Slavica Pragensia 26
Studia historica 30
Studia historica 29. - 03
Studia logica 03
Graecolatina Pragensia 10
K filozofickému odkazu Karla Marxe
Studia historica 26. - 02
Studia historica 28. - 02
Studia historica 27
Studia sociologica 08
Studia sociologica 07
Graecolatina Pragensia 09
Linguistica generalia 04
Slavica Pragensia 25
Karolus Quartus, piae memoriae fundatoris sui Universitas Carolina d.d.d.
Linguistica generalia 03
Orientalia Pragensia 10
Phonetica Pragensia 06
Romanistica Pragensia 15
Studia historica 24
Studia historica 25
Studia psychologica 06
Germanistica Pragensia 08
Pedagogika dospělých 03
Romanistica Pragensia 13
Romanistica Pragensia 11
Romanistica Pragensia 10
Slavica Pragensia 23
Studia historica 22
Studia historica 21. - 01
Studia historica 20
Studia historica 23
Prague studies in English 17
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Slavica Pragensia 24
Graecolatina Pragensia 08
Příspěvky k dějinám umění 03
Studia aesthetica 03
Romanistica Pragensia 12
Slavica Pragensia 22
Studia historica 19
Studia philosophica 09
Studia philosophica 08
Studia psychologica 05
Pedagogika dospělých 02
Slavica Pragensia 21
Studia ethnographica 04
Studia historica 18
Studia philosophica 07
Linguistica generalia 02
Pedagogika dospělých
Pedagogika dospělých 01
Slavica Pragensia 20
Studia historica 16
Studia historica 17. - 02
Studia philosophica 06
Studia sociologica 06
Germanistica Pragensia 07
Graecolatina Pragensia 07
Phonetica Pragensia 05
Slavica Pragensia 19
Acta universitatis Carolinae 21
Acta universitatis Carolinae vol. 20
Acta Universitatis Carolinae. Philologica 1974, 1
Anatolian collection of Charles university... 1
Anatolian collection of Charles university...
Ibero-americana Pragensia
Linguistica generalia
Studia logica
Acta universitatis Carolinae vol. XIX, fasc. 1-4
Acta universitatis Carolinae vol. 18, fasc. 1/2-4
Les Etudes balkaniques tchécoslovaques... 4
Knihtisk a Universita Karlova, k 500
Studia ethnographica
Studia ethnographica I
Acta universitatis Carolinae vol. 17, fasc. 1/2-4
Acta universitatis Carolinae 1970
Studia historica IV
Studia psychologica
Acta universitatis Carolinae 1969
Folklorica Pragensia... 1
Folklorica Pragensia...
Sborník prací z trestního práva
Sociologica II
Acta universitatis Carolinae 1968
Album Academiae Pragensis Societatis Iesu 1573-1617 (1565-1624)
Bibliografie význačných slavistů - učitelů Univerzity Karlovy
Charles university on Far Eastern culture
Příspěvky k dějinám umění
Philologia slavica in Universitate Carolina Pragensi. - Slovanská filologie na Universitě Karlově
Studia historica
Studia philosophica
Studia sociologica
Acta Universitatis Carolinae. Juridica 1967. Vol. 14, fasc. 1-4
Universita Karlova. In memoriam profesora Alberta Pražáka
Phonetica Pragensia
Acta Universitatis Carolinae. Juridica 1965. Vol. 13, fasc. 1-4
Studia aesthetica
Acta Universitatis Carolinae. Juridica 1965. Vol. 12, fasc. 1-3
Acta Universitatis Carolinae
Sbírka pramenů a příruček k dějinám University Karlovy
Germanistica Pragensia
Germanistica Pragensia
Graecolatina Pragensia
Graecolatina Pragensia I
Graecolatina Pragensia
Orientalia Pragensia
Orientalia Pragensia...
Romanistica Pragensia
Slavica Pragensia
Slavica Pragensia...
Acta Universitatis Carolinae
Acta Universitatis Carolinae
Acta Universitatis Carolinae. Philologica
Acta Universitatis Carolinae. Philologica 1968, 4
Otázky studia obecných dějin
Acta universitatis Carolinae
Acta universitatis Carolinae
Acta Universitatis Carolinae. Juridica
Promotion solennelle
Prague studies in English
Prague studies in English...
Acta Universitatis Carolinae. Juridica 1962. 2
Acta Universitatis Carolinae. Juridica 1964. 3
Acta Universitatis Carolinae. Juridica 1964. 4
Acta Universitatis Carolinae. Juridica 1960. 3
Acta Universitatis Carolinae. Juridica 1961. 3
Acta Universitatis Carolinae. Juridica 1963. 1
Acta Universitatis Carolinae. Juridica 1960. 1
Acta Universitatis Carolinae. Juridica 1962. 1
Acta Universitatis Carolinae. Juridica 1964. 1
Acta Universitatis Carolinae. Juridica 1963. 2
Acta Universitatis Carolinae. Juridica 1964. 2
Acta Universitatis Carolinae. Juridica 1961. 2
Acta Universitatis Carolinae. Juridica 1960. 2
Acta Universitatis Carolinae. Juridica. Monographia
Acta Universitatis Carolinae. Philologica 1969, 1
Acta Universitatis Carolinae. Philologica 1974, 5
Acta Universitatis Carolinae. Philologica 1971, 1
Acta Universitatis Carolinae. Philologica 1975, 2
Acta Universitatis Carolinae. Philologica 1973, 1
Acta Universitatis Carolinae. Philologica 1968, 1-3
Acta Universitatis Carolinae. Philologica 1975, 1
Acta Universitatis Carolinae. Philologica 1971, 2-3
Acta Universitatis Carolinae. Philologica 1970, 2-4
Acta Universitatis Carolinae. Philologica 1971, 5
Acta Universitatis Carolinae. Philologica 1972, 5
Acta Universitatis Carolinae. Philologica 1968, 5
Acta Universitatis Carolinae. Philologica 1969, 2
Acta Universitatis Carolinae. Philologica 1975, 5
Acta Universitatis Carolinae. Philologica 1969, 4-5
Acta Universitatis Carolinae. Philologica 1970, 1
Acta Universitatis Carolinae. Philologica 1969, 3
Acta Universitatis Carolinae. Philologica 1971, 4
Acta Universitatis Carolinae. Philologica 1967, 6
Acta Universitatis Carolinae. Philologica 1973, 2
Acta Universitatis Carolinae. Philologica 1966, 4
Acta Universitatis Carolinae. Philologica 1973, 5
Acta Universitatis Carolinae. Philologica 1974, 2
Acta Universitatis Carolinae. Philologica 1972, 1
Acta Universitatis Carolinae. Philologica 1973, 3-4
Acta Universitatis Carolinae. Philologica 1974, 3-4
Acta Universitatis Carolinae. Philologica 1972, 2-4
Acta Universitatis Carolinae. Philologica 1970, 5
Acta Universitatis Carolinae. Philologica 1975, 3-4
Knižnice archívu Univerzity Karlovy
Voir les autres documents de Univerzita Karlova. Prague en tant que auteur du texte

Éditeur scientifique (48)

Kaiser Karl IV.
Jan Hus známý i neznámý
... ať je stůl k pohoštění prostřený
České národní povstání v květnu 1945
Můj deník z první světové války
Valenční slovník českých sloves
Vladislav Vančura
Frazeologie a idiomatika česká a obecná
Frekvenční slovník mluvené češtiny
Edvard Beneš
Sprachbund in the West African Sahel
Rakousko-uherská politika vůči sovětskému Rusku v letech 1917-1918
Jak psát a jak nepsat česky
Filosofické dílo René Descartesa
Probleme regionaler Sprachen
Vznik českého profesionálního divadla
Tituli latini Pannoniae Superioris annis 1967-1982 in Slovacia reperti
Romanistica Pragensia 14
U Tolstogo Kniga pâtaâ
Bernard Bolzano
U Tolstogo Kniga četvertaâ
U Tolstogo Kniga vtoraâ
U Tolstogo Kniga tretʹâ
Boj Francouzské komunistické strany za vytvoření programu Lidové fronty protiv fašismu a válce
U Tolstogo Kniga pervaâ
U Tolstogo
In memoriam Zdeňka Fialy
Státní zřízení Francie v letech 1789-1814
Kopanicové sídla a dedina
Pocta akademiku Václavu Vanečkovi k 70. [pi] arozeninám
Konfrontační studium ruské a české gramatiky a slovní zásoby
Slovanské spisovné jazyky v době obrození
Vznik národně osvícenské ideologie v českých zemích 18. století
Otroci ve franckých právních pramenech 6.-8. stoleti
Studia slavica Pragensia
Les Sculpteurs attiques anonymes 430-300
Generace buřičů, básníci z počátku 20. století
Sborník prací z veřejného práva
Z českých dějin
Petra z Mladoňovic Zpráva o mistru Janu Husovi v Kostnici
Le 17 novembre
Acta Universitatis Carolinae. Juridica. Monographia
Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica. Monographia
Acta Universitatis Carolinae. Juridica. Supplementum
Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Supplementum
Bibliografie prací ze slovanské jazykovědy za léta 1946-1947
Promotion solennelle du professeur Edouard Beneš, président de la République tchécoslovaque, au grade de docteur en droit honoris causa à l'Université Charles IV de Prague. [Allocution de Jan Matějka. Discours de Jean Bělehrádek, Jan Krčmář, Edouard Beneš.]

Documents sur Univerzita Karlova. Prague (29)

Livres (29)

Das Kuttenberger Dekret von 1409
Kaiser Karl IV.
Catalogi librorum vetustissimi Universitatis Pragensis
Dekret kutnohorský
... ať je stůl k pohoštění prostřený
Geschichtswissenschaft in Zentraleuropa
Die Präger Universität im Mittelalter
Petite histoire de l'Université Charles
A history of Charles university
Prager Professoren 1938-1948
Universität als 'Monument' und Politikum
Wissenschaftspolitik im Nationalsozialismus und die Universität Prag
Universitätsstift und Kollegium in Prag, Wien und Heidelberg
Praga caput regni
Bohemia, Ecclesia, Universitas
Die Universität zu Prag
Životopisný slovník pražské univerzity
Repertorium auctorum Bohemorum provectum idearum post Universitatem Pragensem conditam illustrans 1
Repertorium auctorum Bohemorum provectum idearum post Universitatem Pragensem conditam illustrans
Die Teilung der Prager Universität 1882 und die intellektuelle Desintegration in den böhmischen Ländern : Vorträge / der Tagung des Collegium Carolinum in Bad Wiessee vom 26. bis 28. November 1982
Repertorium biographicum universitatis pragensis praehussiticae 1348-1409
Bibliografie k dějinám pražské univerzity do roku 1622
Greek and Latin inscriptions on Stone in the collections of Charles university
Die Prager Universität und die Juden, 1348-1848
Bibliografie význačných slavistů - učitelů Univerzity Karlovy
Dejiny geografie na Universite Karlove
Archiv University Karlovy
Le Carolinum, gloire de l'Université Charles
Fondation de l'Université Charles, de Prague...

Voir aussi (6)