Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917)

Pays : Pologne
Langue : espéranto, polonais, russe, yiddish
Sexe : masculin
Naissance : Białystok (Pologne), 15-12-1859
Mort : Varsovie (Pologne), 14-04-1917
Note :
Linguiste, créateur de l'espéranto, penseur critique du sionisme. - Médecin ophtalmologiste de formation
Domaines : Linguistique générale
Autres formes du nom : Ludwik Lejzer Zamenhof (1859-1917)
Lazare Louis Zamenhof (1859-1917)
Docteur Espéranto (1859-1917)
ISNI : ISNI 0000 0001 0915 3407

Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) : œuvres (102 ressources dans data.bnf.fr)

Œuvres textuelles (94)

Fundamento de esperanto, nau̇a eldono kun enkondukoj, notoj kaj lingvaj rimarkoj de D ro A. [Dr André] Albault,...
Lingvaj respondoj, konsiloj kaj opinioj pri esperanto. Editoris : G. [Gaston] Waringhien. Sesa eldono
Lereroj de L. L. Zamenhof. La tragedio de lia vivo rivelita de lia ĵus retrovika korespondo kun la Francaj eminentuloj, prezentado k. komentado de Prof. G. Waringhien...
Leteroj... La tragedio de lia vivo rivelita de lia ĵus retrovita korespondo kun la Francaj eminetuloj... 1901-1906 [, 1907-1914]
La Bela historio de Jozef el la Biblio... avec Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) comme Traducteur
Lingvaj respondoj (plena kolekto), aperintaj en "La Esperantisto" (1889-1893), "La Revuo" (1906-1908), la "Oficiala gazeto" (1911-1912) kaj aliaj gazetoj. Letero pri la deveno de esperanto
Fabeloj Tria parto avec Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) comme Traducteur
Fundamento de esperanto, antaŭparolo, gramatiko, ekzercaro. Esperanta parto, sen traduko
Fundamento de esperanto, gramatiko, ekzercaro, universala vortaro
Fundamenta krestomatio de la lin5vo esperanto
Georgo Dandin, komedio en 3 aktoj... 3a eldono avec Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) comme Traducteur
Ifigenio en Taŭrido ["Iphigenie auf Tauris"], dramo en 5 aktoj... 2a eldono avec Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) comme Traducteur
Poezioj de L. L. Zamenhof, skribitaj en esperanta stenografio Duployé Flageul...
Fundamento de esperanto, gramatiko, ekzercaro, universala vortaro
La Revizoro, komedio en 5 aktoj, et rusa linguo tradukis L. L. Zamenhof... 2. eldono avec Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) comme Traducteur
La Rabistoj ["Die Raüber"], dramo en 5 aktoj... avec Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) comme Traducteur
Marta, rakonto el pola linguo... avec Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) comme Traducteur
La Revizoro @ , komedio en 5 aktoj... avec Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) comme Traducteur
Lingvaj respondoj (plena kolekto), aperintaj en "La Esperantisto" (1889-1893), "La Revuo" (1906-1908), la "Oficiala gazeto" (1911-1912) kaj aliaj gazetoj. Letero pri la deveno de esperanto
L. L. Zamenhof. Linguaj respondoj, plena kolekto... Letero pri la deveno de esperanto. 2a eldono
Fabeloj Dua parto avec Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) comme Traducteur
Fabeloj. Plena Kolekto. Tradukis doctoro L. L. Zamenhof. Unua parto. Dua parto. Dua eldono avec Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) comme Traducteur
Fabeloj Unua parto avec Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) comme Traducteur
Proverbaro esperanta laŭ la verko "Frazeologio rusa-pola-franca-germana" de M. F. Zamenhof, aranĝis L. L. Zamenhof
Lingvaj respondoj (plena kolekto), aperintaj en "La Esperantisto" (1889-1893), "La Revuo" (1906-1908), la "Oficiala gazeto" (1911-1912) kaj aliaj gazetoj. Letero pri la deveno de esperanto
Hamleto, reĝido de Danujo, tragedio en 5 aktoj... 3a eldono avec Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) comme Traducteur
La Rabeno de Baĥaraĥ ["Der Rabbi von Bacharach"]. Ŝalom Alejĥem. La Gimnazio ["Di Gymnazye"]... avec Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) comme Traducteur
La Rabeno de Baĥaraĥ ["Der Rabbi von Bacharach"]. Ŝalom Alejĥem. La Gimnazio ["Di Gymnazye"]... avec Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) comme Traducteur
Fundamento de esperanto ("Fundament van esperanto"), tradukita de Frans Schoofs,...
Ifigenio en Taurido avec Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) comme Traducteur
Fundamento de esperanto
Fundamento de esperanto, gramatiko, ekzercaro, universala vortaro
La Biblio el la originalo tradukis Do L.-L. Zamenhof avec Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) comme Traducteur
La Biblio. Kvara libro. Nombroj... avec Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) comme Traducteur
La Biblio. Kvina libro. Readmono... avec Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) comme Traducteur
Fundamento de esperanto, tradukita... de Vicente Inglada
Lìnĝuaj respondoj (nova serio)....
Universala vortaro de la lingvo internacia Esperanto
La Biblio. Dua libro. Eliro... avec Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) comme Traducteur
Fundamenta krestomatio de la lin5vo esperanto
Lingvaj respondoj, aperintaj en "La Revuo"
La Biblio. Unua libro. Genezo... avec Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) comme Traducteur
La Biblio. Unua libro : Genezo, El la originalo tradukis Dre L.-L. Zamenhof avec Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) comme Traducteur
Marta, rakonto el pola linguo... avec Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) comme Traducteur
Proverbaro esperanta laŭ la verko "Frazeologio rusa-pola-franca-germana" de M. F. Zamenhof, aranĝis L. L. Zamenhof
Lingvaj respondoj, aperintaj en "La Revuo"
Fundamento de esperanto, gramatiko, ekzercaro, universala vortaro
Fundamento de esperanto, tradukita... de Eduard Kühnl,...
La Sentencoj de Salomono, libro el la Biblio, el la originalo tradukis Dro L. L. Zamehof avec Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) comme Traducteur
Hamleto, regido de danujo avec Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) comme Traducteur
Fundamento de esperanto ("Az Esperanto alapkönyve"), tradukita... de Paul de Lengyel,...
Fundamento de esperanto, tradukita... de Eduard Kühnl,... Eldono bohema
La Rabistoj ["Die Raüber"], dramo en 5 aktoj... avec Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) comme Traducteur
Molière. Georgo Dandin, homedio en tri aktoj el la franca linguo traduki Drs L. L. Zamenhof avec Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) comme Traducteur
Ifigenio en Taurido avec Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) comme Traducteur
La Rabistoj avec Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) comme Traducteur
Rakontoj pri feinoj ["Les Contes des fées"]... esperantigitaj de sinjorino Sarpy,... korektitaj de... Doktoro Zamenhof,... "2me édition" avec Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) comme Traducteur
La Psalmaro el la Biblio... Kun... klarigoj kaj notetoj pri la hebrea muziko de F. de Ménil avec Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) comme Traducteur
La Psalmaro el la Biblio, el la originalo tradukis Dro L.-L. Zamenhof, kun antauparolo klarigoj kaj notetoj pri la hebrea muziko de F avec Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) comme Autre
Fundamento de esperanto, tradukita... de Dro. G. R. [Robin] kaj D. M...
Traduzione italiana dell'"Ekzercaro de la lingvo internacia Esperanto" de L. L. Zamenhof, di Rosa Junck
Ekzercaro de la linguo internacia esperanto...
Ekzercaro de la lingvo internacia Esperanto
Fundamento de esperanto, tradukita... de Konstantino Kuluri. Eldono greka
Fundamento de esperanto, tradukita... de Rosa Junck. Eldono itala
Pri reformoj en esperanto, artikoloj publikigitaj de Dro Zamenhof en la Nurnberga gazeto "Esperantisto" dum la unua duonjaro de 1894, kopiitaj kaj represitaj per zorgo de Dro Emile Javal
Fundamenta krestomatio de la lin5vo esperanto
"Kolekto esperanta"... corrigé de l'"Ekzercaro de la lingua internacia esperanto"...
Fundamento de esperanto, gramatiko, ekzercaro, universala vortaro
Universala vortaro de la lingvo internacia Esperanto
La Revizoro @ , komedio en 5 aktoj... avec Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) comme Traducteur
Fundamento de esperanto. Eldono hispana
La revizoro avec Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) comme Traducteur
La Virineto de maro ["Den lille Havfrue"]... ilustrita de Hilda May Brodie,... avec Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) comme Traducteur
La Predikanto avec Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) comme Traducteur
Rakontoj pri feinoj ["Les Contes des fées"]... esperantigitaj de sinjorino Sarpy,... korektitaj de... Doktoro Zamenhof,... "2me édition" avec Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) comme Traducteur
Fundamento de esperanto, gramatiko, ekzercaro, universala vortaro
Fundamenta krestomatio de la lin5vo esperanto
Universala vortaro de la lingvo internacia Esperanto
Ekzercaro de la lingvo internacia Esperanto
Rakontoj pri feinoj ["Les Contes des fées"]... esperantigitaj de sinjorino Sarpy,... korektitaj de... Doktoro Zamenhof,... "2me édition" avec Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) comme Traducteur
Fundamenta krestomatio de la lin5vo esperanto
Fundamento de esperanto, gramatiko, ekzercaro, universala vortaro
W. Shakespeare Hamleto, regîdo de Danujo, tragedio en 5 aktoj, tradukis L. Zamenhot, 3a eldono avec Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) comme Traducteur
Fundamenta krestomatio de la lin5vo esperanto
Langue internationale "Esperanto", manuel complet avec double dictionnaire... 3e édition
Langue internationale "Esperanto", manuel complet avec double dictionnaire, traduit sur l'ouvrage russe du Dr L. Zamenhof, par L. de Beaufront. 3me édition
Aldono al la "Dua libro de l'lingvo internacia"
Dro Esperanto. Dua libro de l'lingvo internacia Kajero No 1...
Dr Esperanto. Langue internationale, préface et manuel complet. "Por franc,o,j"...
La Revuo, internacia monata literatura gazeto... [Ĉefo kunlaboranto : D° Lazaro Ludoviko Zamenhof. Direktoro : Carlo Bourlet ("puis" Félicien de Ménil)...] Volumo I, septembro 1906-aǔgusto 1907 [ - Volumo VIII, septembro 1913-aǔgusto 1914] avec Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) comme Éditeur scientifique
La Revizoro avec Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) comme Traducteur

Œuvres musicales (7)

Ho, mia Kor ! melodio. Poezio de Doktoro L. Zamenhof. Musiko de H. Commelin
Lorelej
En Songo ! (El Heine) Paezio, trad. de L. Zamenhof, muziko de Josée Guivy avec Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) comme Traducteur
La Kapelo !... Poezio de Uhland, traduko de L. Zamenhof, muziko de Victor Bendix avec Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) comme Traducteur
L'Espero !.... Hinno de D.ro Zamenhof, musiko de A. Motteau
La Vojo. Kanto esperantista... [à 1 voix et piano. Poemo de D.ro Ludoviko Zamenhof] avec Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) comme Auteur du texte

Œuvres mixtes (1)

Le hillélisme

Documents sur Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) (10 ressources dans data.bnf.fr)

Livres (9)

L.L.Zamenhof (1859-1917)
Les trois rêves humanistes du docteur Zamenhof
La homo, kiu defiis Babelon
L'homme qui a défié Babel
Zamenhof kaj judismo
L. L. Zamenhof
Zamenhof et le judaïsme
L'homme qui a défié Babel
Le hillélisme
[Recueil. Dossiers biographiques Boutillier du Retail. Documentation sur Lazare Louis et Léon Zamenhof]
Un nouveau système de langue internationale

Documents d'archives et manuscrits (1)

Espérantistes et idistes (AP-45)

Voir aussi