Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917)

Image non encore disponible
Pays : Pologne
Langue : espéranto, polonais, russe, yiddish
Sexe : masculin
Naissance : Białystok (Pologne), 15-12-1859
Mort : Varsovie (Pologne), 14-04-1917
Note :
Linguiste, créateur de l'espéranto, penseur critique du sionisme. - Médecin ophtalmologiste de formation
Domaines : Linguistique générale
Autres formes du nom : Ludwik Lejzer Zamenhof (1859-1917)
Lazare Louis Zamenhof (1859-1917)
Docteur Espéranto (1859-1917)
ISNI : ISNI 0000 0001 0915 3407

Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) : œuvres (100)

Auteur du texte (53)

Le hillélisme
Fundamento de esperanto, nau̇a eldono kun enkondukoj, notoj kaj lingvaj rimarkoj de D ro A. [Dr André] Albault,...
Lingvaj respondoj, konsiloj kaj opinioj pri esperanto. Editoris : G. [Gaston] Waringhien. Sesa eldono
Lereroj de L. L. Zamenhof. La tragedio de lia vivo rivelita de lia ĵus retrovika korespondo kun la Francaj eminentuloj, prezentado k. komentado de Prof. G. Waringhien...
Leteroj... La tragedio de lia vivo rivelita de lia ĵus retrovita korespondo kun la Francaj eminetuloj... 1901-1906 [, 1907-1914]
Lingvaj respondoj (plena kolekto), aperintaj en "La Esperantisto" (1889-1893), "La Revuo" (1906-1908), la "Oficiala gazeto" (1911-1912) kaj aliaj gazetoj. Letero pri la deveno de esperanto
Fundamenta krestomatio de la lin5vo esperanto
Fundamento de esperanto, antaŭparolo, gramatiko, ekzercaro. Esperanta parto, sen traduko
Fundamento de esperanto, gramatiko, ekzercaro, universala vortaro
Poezioj de L. L. Zamenhof, skribitaj en esperanta stenografio Duployé Flageul...
Fundamento de esperanto, gramatiko, ekzercaro, universala vortaro
L. L. Zamenhof. Linguaj respondoj, plena kolekto... Letero pri la deveno de esperanto. 2a eldono
Lingvaj respondoj (plena kolekto), aperintaj en "La Esperantisto" (1889-1893), "La Revuo" (1906-1908), la "Oficiala gazeto" (1911-1912) kaj aliaj gazetoj. Letero pri la deveno de esperanto
Lingvaj respondoj (plena kolekto), aperintaj en "La Esperantisto" (1889-1893), "La Revuo" (1906-1908), la "Oficiala gazeto" (1911-1912) kaj aliaj gazetoj. Letero pri la deveno de esperanto
Proverbaro esperanta laŭ la verko "Frazeologio rusa-pola-franca-germana" de M. F. Zamenhof, aranĝis L. L. Zamenhof
Fundamento de esperanto ("Fundament van esperanto"), tradukita de Frans Schoofs,...
Fundamento de esperanto
Fundamento de esperanto, gramatiko, ekzercaro, universala vortaro
Fundamento de esperanto, tradukita... de Vicente Inglada
Lìnĝuaj respondoj (nova serio)....
Universala vortaro de la lingvo internacia Esperanto
Fundamenta krestomatio de la lin5vo esperanto
Lingvaj respondoj, aperintaj en "La Revuo"
Fundamento de esperanto, gramatiko, ekzercaro, universala vortaro
Lingvaj respondoj, aperintaj en "La Revuo"
Proverbaro esperanta laŭ la verko "Frazeologio rusa-pola-franca-germana" de M. F. Zamenhof, aranĝis L. L. Zamenhof
Fundamento de esperanto ("Az Esperanto alapkönyve"), tradukita... de Paul de Lengyel,...
Fundamento de esperanto, tradukita... de Eduard Kühnl,...
Fundamento de esperanto, tradukita... de Eduard Kühnl,... Eldono bohema
Ekzercaro de la linguo internacia esperanto...
Fundamento de esperanto, tradukita... de Dro. G. R. [Robin] kaj D. M...
Traduzione italiana dell'"Ekzercaro de la lingvo internacia Esperanto" de L. L. Zamenhof, di Rosa Junck
Ekzercaro de la lingvo internacia Esperanto
Fundamenta krestomatio de la lin5vo esperanto
Fundamento de esperanto. Eldono hispana
Fundamento de esperanto, gramatiko, ekzercaro, universala vortaro
Fundamento de esperanto, tradukita... de Konstantino Kuluri. Eldono greka
Fundamento de esperanto, tradukita... de Rosa Junck. Eldono itala
"Kolekto esperanta"... corrigé de l'"Ekzercaro de la lingua internacia esperanto"...
Pri reformoj en esperanto, artikoloj publikigitaj de Dro Zamenhof en la Nurnberga gazeto "Esperantisto" dum la unua duonjaro de 1894, kopiitaj kaj represitaj per zorgo de Dro Emile Javal
Universala vortaro de la lingvo internacia Esperanto
Ekzercaro de la lingvo internacia Esperanto
Fundamenta krestomatio de la lin5vo esperanto
Fundamento de esperanto, gramatiko, ekzercaro, universala vortaro
Universala vortaro de la lingvo internacia Esperanto
Fundamenta krestomatio de la lin5vo esperanto
Fundamento de esperanto, gramatiko, ekzercaro, universala vortaro
Fundamenta krestomatio de la lin5vo esperanto
Langue internationale "Esperanto", manuel complet avec double dictionnaire... 3e édition
Langue internationale "Esperanto", manuel complet avec double dictionnaire, traduit sur l'ouvrage russe du Dr L. Zamenhof, par L. de Beaufront. 3me édition
Aldono al la "Dua libro de l'lingvo internacia"
Dro Esperanto. Dua libro de l'lingvo internacia Kajero No 1...
Dr Esperanto. Langue internationale, préface et manuel complet. "Por franc,o,j"...

Parolier (2)

Ho, mia Kor ! melodio. Poezio de Doktoro L. Zamenhof. Musiko de H. Commelin
Lorelej

Éditeur scientifique (1)

La Revuo, internacia monata literatura gazeto... [Ĉefo kunlaboranto : D° Lazaro Ludoviko Zamenhof. Direktoro : Carlo Bourlet ("puis" Félicien de Ménil)...] Volumo I, septembro 1906-aǔgusto 1907 [ - Volumo VIII, septembro 1913-aǔgusto 1914]

Auteur ou responsable intellectuel (1)

L'Espero !.... Hinno de D.ro Zamenhof, musiko de A. Motteau

Autre (1)

La Psalmaro el la Biblio, el la originalo tradukis Dro L.-L. Zamenhof, kun antauparolo klarigoj kaj notetoj pri la hebrea muziko de F. de Ménil

Documents sur Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) (12)

Livres (11)

L.L.Zamenhof (1859-1917)
Les trois rêves humanistes du docteur Zamenhof
L'homme qui a défié Babel
La homo, kiu defiis Babelon
L. L. Zamenhof
Zamenhof et le judaïsme
Zamenhof kaj judismo
Le hillélisme
L'homme qui a défié Babel
[Recueil. Dossiers biographiques Boutillier du Retail. Documentation sur Lazare Louis et Léon Zamenhof]
Un nouveau système de langue internationale

Documents d'archives et manuscrits (1)

Espérantistes et idistes (AP-45)