Institut Van Leer. Jérusalem

Pays : Israël
Langue : arabe, anglais, hébreu
Création : 1959
Site Web : http://www.vanleer.org.il
Adresse : 43 Jabotinsky Street, P.O. Box 4070, 91040, Jerusalem.
Autres formes du nom : Bernhard Van Leer foundation. Jérusalem (anglais)
Leer foundation. Jérusalem (anglais)
Maʿhad Fān Līr fī al-Quds (arabe)
Makwn Wan Liyr biYrwšalayim (hébreu)
Mkwn Wan Liyr biYrwšalayim (hébreu)
Môsad Wan Lîr. Jérusalem (hébreu)
Mwsad Wan Liyr. Jérusalem (hébreu)
Van Leer foundation. Jérusalem (anglais)
Van Leer Jerusalem foundation (anglais)
Van Leer Jerusalem institute (anglais)

Institut Van Leer. Jérusalem : œuvres (88)

Éditeur scientifique (82)

Maktwb
Lanwʿa beyn hamerḥabiym
Mahwt habḥiyrah bahagwt hayhwdiyt biYmey habeynayyim
Śpwt hasʿiyaḥ hatalmwdiy
Smwywt min haʿayin
ʾEyn bbaʿalwtiy dabar milbad haḥalwmwt
"ʿArbiyt"
Qapiyṭaliyzm wmigdar
Nakbah whiyśardwt
Šʾelat qiywmah šel miysṭiyqah yhwdiyt
Merḥab siprwtiy ʾarbiy-yhwdiy
ʾEzraḥwt ʿal tnaʾy
Halakah khitraḥašwt
HaṢiywnwt whaʾiymperywt
HaŠwʾah whaNakbah
Ḥiylwn wḥiylwniywt
Marking evil
Kaʾn loʾ ʾApriyqah
Lewiynsqiy piynat ʾAsmarah
Siprwt wmaʿamad
HaYahadwt harepwrmiyt
ʾEqs liybriys
Šbwyyim
Bkwaḥ haʾEl
Giylanwt baḥebrah hayiśrʾeliyt
Marʾey maqwm
Lšwn rabiym
Wiylah bag'wngel
ʾAliymwt ʾelwhiyt
Šnayyim yaḥdayw
ʾArbaʿ harṣaʾwt ʿal teyʾwryah biyqwrtiyt
Habywrwqraṭyah šel hakiybwš
HaHalakah
HaʾIslaʾm
Meʿeber laḥiylwn
Mehiyśardwt lhitbasswt
Hanwṣriy mšwrer Ṣiywn
HaPiywṭ kṣwhar tarbwtiy
'Rwsiym' bYiśraʾel
ʾAḥdwt mitwk šwnwt
Hapiylwswp bamerḥab haṣiybwriy
Seper haḥebrah haʿarbiyt bYiśraʾel 4
Halakah, meṭah-halakah wpiylwswpyah
ʿIyr beyn ʿarbayyim
Ziykarwn, haškaḥah w(ha)bniyyat hamerḥab
Našiym Palasṭiyniywt bYiśraʾel
Ziykarwn wnšiyyah
HaʾElwhiym loʾ yyeʾalem dwm
Manhiygwt wsamkwt baḥebrah haḥarediyt bYiśraʾel
Lipniym mišwrat hadiyn
Hamlaṣwt lšiypwr maʿareket hahiynwk haʿarbiyt bYiśraʾel
Gizʿanwt bYiśraʾel
Seper haḥebrah haʿarbiyt bYiśraʾel 3
Miśḥeqey ziykarwn
Piylwswpyah šel haHalakah
ʾWbdiym wzariym
Seper haḥebrah haʿarbiyt bYiśraʾel 2
ʿIywniym ḥadašiym bapiylwswpyah šel haHalakah
Lʾwm milʾwm
Pʿarey ʾezraḥwt
Dwrwt, merḥabiym, zehwywt
Yšaʿyahw Leybwbiyṣ
ʿ(W)l haswblanwt
Miqṣwʿwt liymwd bmibḥan
Liqraʾt mahpekah ḥiynwkhyit ?
Habiyqwr šel Ḥanah ʾArendṭ
Qwlwnyaʾliywt whamaṣab hapwsṭqwlwnyaʾliy
Sidrat heqšerey ʿiywn wbiyqwret
Neṣaḥ bʿitwt šel šiynwy
Seper haḥebrah haʿarbiyt bYiśraʾel
Bizkwt hahebdel
Mʿarbwlet hazehwywt
Habiywgrapyah šel ʿAm Yiśraʾel
Biymat Wan Liyr lśiyaḥ ṣiybwriy
Miytws wziykarwn
Sidrat Heqšeriym
Psiykwlwgyah wśapah
The Chomskyan turn
Kulturen der Achsenzeit
Haʾomnam qašeh lihywt Yiśrʾeliy ?
Towards a rational philosophical anthropology
Kibbutz bibliography

Auteur du texte (6)

Zehwywt
ʾAsṭraṭegywt lqiydwm haḥebrah haʿarbiyt bYiśraʾel
Sidrat mdiyniywt ḥiynwk wpedagwgyah
Sidrat mdiyniywt, ḥiynwk wpedagwgyah
Siydrat Diywniym
The Van Leer Jerusalem foundation series

Voir aussi (2)