Stanisław Pigoń (1885-1968)

Pays : Pologne
Langue : polonais
Sexe : masculin
Naissance : 27-09-1885
Mort : 1968
Note :
Historien de la littérature polonaise
Domaines : Littératures
ISNI : ISNI 0000 0001 0881 6838

Stanisław Pigoń (1885-1968) : œuvres (75)

Auteur du texte (22)

Dialog korespondencyjny (1958-1968)
Poprzez stulecia
Wiazanka historycznoliteracka
Formowanie "Dziadów" cze̜ści drugiej
Stanisław Pigoń. Formowanie "Dziadów" cze̡ści drugiej
Drzewiej i wczoraj
Stanisław Pigoń. Miłe życia drobiazgi, pokłosie
Stanisław Pigoń. Zawsze o Nim
Adama Mickiewicza wspomnienia i myśli, z rozmów i przemówień zebrał i opracował Stanisław Pigoń
Stanisław Pigoń. Władysław Orkan
Z Komborni w świat
Stanisław Pigoń. W pracowni Aleksandra Fredry
Stanisław Pigoń. Spuścizna literacka Aleksandra Fredry
Stanisław Pigoń. Studia literackie
Stanisław Pigon. Wśród twórców, studia i szkice z dziejów literatury i oświaty
Stanisław Pigoń. Z Komborni w świat, wspomnienia młodości z przedmowa̡ Franciszka Bujaka. Wydanie 2-gie
Stanisław Pigoń. Zarys nowszej literatury ludowej przed rokiem 1920...
Stanisław Pigoń. Zre̡by nowej Polski w publicystyce wielkiej emigracji
Z dziejów teatru szkolnego w Polsce w. XVII.
Stanisław Pigoń. Z epoki Mickiewicza, studja i szkice
Stanisław Pigoń. Do podstaw wychowania narodowego, ze słowem wstępnem Ign. Chrzanowskiego. Wydanie 2-e, rozszerzone
Dodatek

Préfacier (5)

W roztokach. Opracował Stanisław Pigoń
Bibliografia utworów Adama Mickiewicza do roku 1855. [Opracował i uzupelnił Piotr Grzegorczyk. Słowo wste̡pne Stanisława Pigonia. Indeksy opracowały Ksenia Kostenicz i Zofia Makowiecka.]
Te ksie̡gi proste, dzieje pierwszych polskich wydań ksia̡żek Mickiewicza. [Przedmowe̡ napisał Stanisław Pigoń.]
Ugory. Z życiorysem własnym autora. Słowem wstępnym poprzedził Stanisław Pigoń
Obóz kwarantanny, wspomnienia z Sachsenhausen. Z przedmową,... Stanisława Pigonia

Documents sur Stanisław Pigoń (1885-1968) (3)

Livres (3)

Non omnis moriar
Dialog korespondencyjny (1958-1968)
Wokół Stanisława Pigonia

Voir aussi (5)