Dirk Boom (1646?-1680)

Pays : Pays-Bas
Sexe : masculin
Naissance : 1646
Mort : 1680
Activité commerciale : Imprimeur libraire
Note :
Imprimeur-libraire. - Âgé de 28 ans en mars 1674
Associé à son frère Hendrick Boom de 1669 à 1680
Autres formes du nom : Dirck Baum (1646?-1680)
Theodorus Boom (1646?-1680)
ISNI : ISNI 0000 0001 0928 4482

Dirk Boom (1646?-1680) : œuvres (17)

Rédacteur (6)

Catalogus van alderhande flagh van wel-geconditioneerde boecken, latijnse, franse, italiaense, spaense, engelse, hoog-en Nederduytse in veelderhande faculteyten / bysonder theologici, juridici, historici en miscellanii. Door een curieux liefhebber naergelaten. nevens een appendix van veel raere eb curieuse boecken. Waer van men verkoopinge sal houden op [donder] dagh den [28] maert, 's morgens ten acht, en's middags ten twee uuren preçijs, sonder wachten.
Catalogus van verscheyde boecken, meest nederduytsche historien met figuren als anders, daer onder atlas, stede-boeck; e, aitzema in folio en quarto, op groot papier, en veel andere raere boecken, dewelcke verkocht fullen verden op den 28. juny, 1680. ten huyse van Henderick en Dirck Boom, boeckverkoopers, op de Cingel, by de Janroon-poorts-tooren, 's morgens ten acht, en's namidags ten twee uuren precijs.
Catalogus variorum & insignium rarissimorumque librorum, inter quos excellunt juridici, historici & genealogici, graeci, latini, ital. & gallici, als mede veel hoog en nederduytsche boecken, welcke verkocht fullen werden in's Gravenhage, op de Groote Zael van't Hof, in de Boeckwinckel van Hendrik en Dirk Boom, den [bl.] February, 1680.'s morgens ten 9. uuren, en des naermiddags ten 2. uuren sonder wachten.
Catalogus variorum insignium rarissimorumque omnis generis & facultatum librorum, inter quos excellunt theologici, juridici & medici, miscellaneique praecipue vero, historici aliique authores graeco latini maxima parte optime compacti. Welcke verkocht fullen werden ten huyse van Hendrick en Dirck Boom, boeckverkoopers, op de Cingel, by de Jan-Roon-Poorts-Tooren. Op dingsdagh, den [25 juin] 1680. 's morgens ten acht, en's, amiddags ten twee uuren precijs.
Catalogus van heerlijke, uytmuntende en raare boeken, in allerhande faculteyten en talen / ook franse en engelse. Wel geconditioneert, en mooy gebonden. Op dingsdagh den 15 [22] augusti, 1673. 's morgens ten 8, en's namiddaghs ten 2 uuren preciis. Welke verkocht zullen worden ten huyze van Hendrik en Dirk Boom, boekverkoopers op de Cingel / by Janroon-Poorts toren.
Catalogus variorum insignium omnis generis librorum latinorum, theol. jurid. med. & miscell. qui restant ex officina Viduae Joannis Henrici Boom welcke verkoght sullen werden den [bl.]. october [9 novembre], 1671. ten huyse van Hendrick en Dirk Boom, boeck-verkoopers op de Singel, by de Jan Roonpoorts Tooren, 's middaghs ten 2. uren preçiis sonder wachten.

Voir aussi (5)