Guo li gu gong bo wu yuan. Taipei, Taiwan

Image non encore disponible
Pays : Taïwan
Langue : chinois
Création : 1965
Site Web : http://www.npm.gov.tw/
Adresse : 221 Chih-shan Rd., Sec. 2 ; Shih-lin, Taipei 11143.
Domaines : Savoir et érudition. Musées
Art
Autres formes du nom : Guoli gugong bowu yuan. Taipei, Taiwan
Guoli gugong bowuyuan. Taipei, Taiwan
Musée national du palais. Taipei, Taiwan
National palace museum. Taipei, Taiwan (anglais)
國立故宮博物院. Taipei, Taiwan

Guo li gu gong bo wu yuan. Taipei, Taiwan : œuvres (33)

Auteur du texte (14)

Guo bao jing hua
Ke zhi feng hua
Tian shang ren jian
Bi hua qian li
Le Bouddha de compassion
Huang cheng ju zhen
Tian lu lin lang
Jing wei tian xia
Qian long huang di de wen hua da ye
Trésors de la Chine impériale
Splendors of imperial China
Special exhibition of painting from Ming and Ching dynasties
Chinese cultural art treasures

Documents sur Guo li gu gong bo wu yuan. Taipei, Taiwan (35)

Livres (29)

He yue hai jiang
Guo bao jing hua
Ji qing ren jian
Wen yi shao xing
Hui yuan qiong yao
The essential collection of the National Palace Museum
Ke zhi feng hua
Tian shang ren jian
À la rencontre du nouveau musée national du Palais
Bi hua qian li
Le Bouddha de compassion
Chuan yi mo xie
Huang cheng ju zhen
Marvelous sparks of the brush
Tian lu lin lang
Da guan
Jing wei tian xia
Schätze der Himmelssöhne
Mémoire d'empire
Trésors du Musée national du palais, Taipei
Taipei
Trésors du Musée national du palais, Taipei
Trésors de la Chine impériale
Gu gong shu hua jing hua te ji
Possessing the past
Splendors of imperial China
Snuff bottles in the collection of the National palace museum
Xin shi qi shi dai yu qi tu lu

Documents électroniques (4)

Coeur de Chine
The dragon in chinese art
The National palace museum
The national palace museum experience

Films, vidéos (2)

Les plus belles peintures du Musée national du Palais
Le Musée national du Palais en transition

Voir aussi (6)