Polska akademia nauk. Oddział. Cracovie, Pologne

Pays : Pologne
Langue : polonais
Création : 1951
Fin d'activité : 1990
Autres formes du nom : Polska akademia nauk. Collegium Cracoviense
Polska akademia nauk. Filiale. Cracovie, Pologne
Polska akademia nauk. Oddział w Krakowie. Varsovie
Polska akademia nauk. Oddział w Krakowie. Varsovie. Cracovie

Polska akademia nauk. Oddział. Cracovie, Pologne : œuvres (37)

Auteur du texte (24)

Bibliografia słowianoznawstwa polskiego 1909-1918
Katalog rycin biblioteki Polskiej akademii nauk w Krakowie
Katalog rycin biblioteki Polskiej akademii nauk w Krakowie [1]
Prace Komisji Historycznej
Masters of Polish sociology
Literatury słowiańskie w okresie awangardowego przełomu
Studia z dziejów rusycystyki historycznoliterackiej w Polsce
Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych
Studia indoeuropejskie
Członkowie Akademii umieje̡tności oraz Polskiej Akademii umieje̡tności
Katalog wydawnictw Polskiej Akademii umieje̡tności, 1873-1947 3
Modernizm w literaturach słowiańskich zachodnich i popołudniowych
Studia rusycystyczne z epoki romantyzmu
Studia z archeologii Azjii przedniej i starożytnego Wschodu
Nauka dla wszystkich
Grecja współczesna i starożytna
Materiały Komisji Nauk Historycznych
Prace Komisji Nauk Historycznych
Źródła arabskie do dziejów słowiańszczyzny
Katalog wydawnictw Polskiej Akademii umieje̡tności, 1873-1947
Katalog wydawnictw Polskiej Akademii umieje̡tności, 1873-1947 2
Katalog wydawnictw Polskiej Akademii umieje̡tności, 1873-1947 1

Éditeur scientifique (13)

W stulecie utworzenia Akademii Umieje̡tności
Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe Małopolski II
Acta archaeologica Carpathica. Index nominum locorum, personarum, gentium
Je̡zyk Aleksandra Fredry...
Je̡zyk Aleksandra Fredry... 1
Je̡zyk Aleksandra Fredry... 2
Kultura amfor kulistych...
Nauka dla wszystkich
Protest against the intension of stopping the prosecution of Nazi war crimes, resolved and signed on February 18th, 1965 by the members of the Polish Academy of Sciences and the staff of the Kraków Branch of the Polish Academy of Sciences
Botanika w Krakowie w okresie wojny 1939-1945
Inwentarz archiwum Towarzystwa naukowego krakowskiego, 1815-1872. Opracowała Danuta Rederowa

Documents sur Polska akademia nauk. Oddział. Cracovie, Pologne (2)

Livres (2)

Siła przeciw rozumowi...
Wydawnictwa Polskiej Akademii Umije̜tności

Voir aussi (3)