Rhijnvis Feith (1753-1824)

Image non encore disponible
Pays : Pays-Bas avant 1830
Langue : néerlandais; flamand
Sexe : masculin
Naissance : Zwolle, Pays-Bas, 07-02-1753
Mort : Zwolle, Pays-Bas, 08-02-1824
Note :
Poète, romancier et dramaturge. - Juriste et ancien maire de Zwolle
Autre forme du nom : Rhynvis Feith (1753-1824)
ISNI : ISNI 0000 0001 2122 4861

Rhijnvis Feith (1753-1824) : œuvres (49)

Auteur du texte (43)

De correspondentie van Rhijnvis Feith, 1753-1824
Reflexien over de gesteldheid der regering van de Republyk der Verenigde Nederlanden
Het Ideaal in de kunst, voor het eerst uitgegeven naar de handschriften, met een inleiding en aantekeningen door Dr P. J. Buijnsters
Het graf
Thirsa, ou le Triomphe de la religion, tragédie en 5 actes et en vers, traduite de Feith, d'après la 5e édition, par Auguste Clavareau
Le Tombeau, poème en 4 chants... 2e édition, suivi de l'Espérance de se revoir, poème en 2 chants, traduit de de Kruyff, et d'une traduction de quelques poésies de Feith...
Le Tombeau, poème en IV chants, traduit de Feith. 2e édition. Suivi de l'Espérance de se revoir, poème en II chants, traduit de De Kruyff, et d'une traduction de quelques poésies de Feith, par Aug. Clavareau
Dicht- en prozaïsche Werken, van Mr. Rhijnvis Feith,...
Dichten prozaïsche werken... 1ste deel
De Eenzaamheid en de wereld, door Mr. Rhijnvis Feith
Verlustiging van mijnen ouderdom, door Mr. Rhijnvis Feith
De Opwekking van Lazarus, door Mr. Rhijnvis Feith
Fannij, door Mr. Rhijnvis Feith, in muziek gebragt... door I. C. Röhner,...
Romanzes door Mr. Rhijnvis Feith, naar den besten smaak op muziek gebracht door C. F. Ruppe
Brieven aan Sophie, door Mr. Rhijnvis Feith
Proeve van eenige gezangen voor den openbaaren godsdienst, door Mr. Rhijnvis Feith
De Ouderdom, in zes zangen, door Mr Rhijnvis Feith
Oden en gedichten, van Mr. Rhijnvis Feith...
C. Mucius Cordus, of de Verlossing van Rome, treurspel, door Mr. Rhijnvis Feith
Aan Frankrijk. Lierzang
Ines de Castro, treurspel, door Mr. Rhijnvis Feith
Het Graf, in vier zangen, door Mr. Rhijnvis Feith
Ferdinand et Constance
Lady Johanna Gray, treurspel, door Mr. Rhijnvis Feith
Thirsa, of de Zege van den Godsdienst, treurspel, door Mr. Rhijnvis Feith
Fannij, een fragment, door Mr. Rhijnvis Feith. 2e druk
Romanzes door Mr. Rhijnvis Feith, naar den besten smaak op muziek gebracht door C. F. Ruppe
Julia, door Mr Rhijnvis Feith
De Patriotten, tooneelspel. [Door Rhijnvis Feith.]
Ferdinand en Constantia, door Mr. Rhijnvis Feith...
Thirsa, of de Zege van den Godsdienst, treurspel, door Mr. Rhijnvis Feith
Brieven over verscheide onderwerpen, door Mr. Rhynvis Feith,...
Mengelwerk van Mr. Rhijnvis Feith
Zegezang. Ter verjaringe der overwinning op de Doggersbank, den Vden van oogstmand 1781
Lierzang op het tweede eeuwgetijde van de Utrechtsche unie
Aan mijn vaderland, bij gelegenheid der oprichting van den huishoudelijken tak der Haerlemsche maatschappije
De vergankelijkheid van het heelal, en de voortreffelijkheid van het verstand
Ter Gelegenheid van het verbond tusschen Frankrijk en de Nederlanden aangegaan, den 10. november 1785, door Mr. Rhijnvis Feith
Het Heil van den vrede, door Mr. Rhijnvis Feith [en Joan de Stoppelaar]...
Verhandeling over het heldendicht, door Mr. Rhijnvis Feith,...
Mr Rhijnvis Feith. Julia
De Weezen aan God en aan de burgerij der stad Leyden, bij den aanvang des jaars 1787... [Door Rhijnvis Feith.]
Supplement tot de Dicht- en prozaïsche Werken, van Mr. R. Feith. Bijdragen ter bevordering der schoone kunsten en wetenschappen, uitgegeven door Mr. R. Feith en J. Kantelaar...

Éditeur scientifique (3)

Verzameling van eenige losse stukjes, van E. J. Greve,... uitgegeven door Mr R. Feith
Bydragen ter bevordering der schoone kunsten en wetenschappen...
Alle de Werken van Jacob Cats

Autre (2)

Bydragen ter bevordering der schoone kunsten en wetenschappen uitgegeven door Mr Rhijnvis Feith en Jacobus Kantelaar... (sept. 1793)
De Patriotten Tooneelspel...

Traducteur (1)

Orestes en Hermione, door Johan Jakob Dusch uit het hoogduitsch verryckt, met eene voorreden van Mr Rhijnvis Feith

Documents sur Rhijnvis Feith (1753-1824) (1)

Livres (1)

De correspondentie van Rhijnvis Feith, 1753-1824

Voir aussi (7)