Lietuvos istorijos institutas. Vilnius

Pays : Lituanie
Langue : lituanien
Création : 09-04-1990
Adresse : Kražių g. 5, 2001, Vilnius.
Note :
L'institut est devenu indépendant de l'Académie en 1991
Domaines : Histoire de l'Europe
Autres formes du nom : HaMakwn lhiysṭwryah šel Liyṭaʾ. Vilnius (hébreu)
Lietuvos Mokslų Akademiją. Istorijos Institutas. Vilnius
LII
Lithuanian institute of history. Vilnius

Lietuvos istorijos institutas. Vilnius : œuvres (123)

Éditeur scientifique (90)

Lietuvos erdvinės sampratos ilgajame XIX šimtmetyje
Žmogus ir metalas priešustorėje
Lietuva ir Napoleonas
Lietuvos Didžioji kunigaikštystės iždas XVI amžiaus antroji pusė - XVII amžiaus vidurys
Napoleono armija Lietuvoje
Žemaičių vyskupijos vizitacijų aktai 1611-1651 m.
Žemaičių vyskupo Kazimiero Paco 1675-1677 m. sudaryti vizitacijų aktai
Pabaisko dekanato vizitacija 1782-1784 m. atlikta Vilniaus vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio parėdymu
Dienoraštis
Lietuvos kultūra
Ukmergės dekanato vizitacija 1784 m atlikta Vilniaus vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio parėdymu
Vilniaus naujieji miestiečiai 1661-1795 metais
Tarp Lenkijos ir Lietuvos
Trakai
Gotikinis kursyvas
Lietuva antrajame pasauliniame kare
Merkinė
Alytus
Didžiosios knygnešių bylos
Lietuva vokiečų okupacijoje Pirmojo pasaulinio karo metais 1915-1918
Senosios lietuvos šventvietės
Sionistinis sąjūdis Lietuvoje
SSSR i Litva v gody vtoroj mirovoj vojny
Tarp rytų ir vakarų
Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2002 metais
Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2003 metais
Baltijos valstybių geopolitikos bruožai XX amžius
Didysis Vilniaus seimas
Dvaras modernėjančioje Lietuvoje
Dvasininkija ir lietuvybė
Kai ksenofobija virsta prievarta
Lietuvos archeologija 27
Lietuvos didikės proginėje literatūroje
Valstybės kultūros politika Lietuvoje 1927-1940 metais
Vilniaus naujieji miestiečiai 1661-1795 m.
Lietuvos archeologija 25
Lietuvos archeologija 26
Lietuvos istorijos metraščio 1971-2000 metų bibliografija
Napoleonas ir Vilnius
Raidžių draudimo metai
The French period in Vilnius
Kaimas ir dvaras Lietuvoje XIX amžiuje
Lietuvos bajorų savivalda XIX a. pirmojoje pusėje
Mes, Lietuva
Žemaitijos valsčių surašymas 1537-1538 m.
Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2000 metais
Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2001 metais
History of Lithuania
Keturi Gotfrydo Ostermejerio rankraščiai
Pogrindžio kunigų seminarija
Lietuvių etnologijos bibliografija
Lietuvos miestų istorijos šaltiniai
Vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio Kauno dekanato vizitacija 1782 m.
The history of Lithuania before 1795
Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998 ir 1999 metais
Ganytojiški laiškai
Iš baltų kultūros istorijos
Lietuva ir jos kaimynai
Lietuvos archeologija 19
Lietuvos didžioji kunigaikštystė vidaus karo išvakarėse
Žemaičių vyskupas Juozapas Arnulfas Giedraitis
Lietuvos archeologija 17
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestų antspaudai
Praeities baruose
Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1996 ir 1997 metais
Autoritarinis režimas tarpukario Lietuvoje
Lietuvos didžiojo kunigaikščio leičiai iš Lietuvos ankstyvųjų valstybinių struktūrų praeities
Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pasiuntinybių tarnyba XV-XVI amžiais
Napoleono administracija Lietuvoje
Senosios lietuvos šventvietės
1645 m. Juzefo Naronovičiaus-Naronskio Birzų kunigaikštystės žemėlapis
Kretinga, Skuodas, Šiauliai, Šventoji, Varniai, Veliuona, Viekšniai, Virbalis, Vladislavovas
Lietuvos respublikos ministrai pirminkai 1918-1940
Lietuvos valstybė XII-XVIII a.
Vakarų baltai
Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1994 ir 1995 metais
Didysis X Lietuvos užsienio politikoje
Lietuvos archeologija 14
Lietuvos metrika knyga nr. 564
Lietuvos totoriai XIX amžiuje
Tarpukario lietuvos užsienio politikos ir diplomatijos problemos
Lietuvos archeologija 11
Lietuvos archeologija 13
Lietuvos istorija iki 1795 metų
Religinis tautinis sąjūdis Lietuvoje XIX a. antrojoje pusėje-XX a. pradžioje
Vilniaus akademijos spaustuvės šaltiniai
Joniškis, Jurbarkas
Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai

Auteur du texte (33)

Lietuvos archeologija 39
Lietuvos archeologija 38
Lietuvos archeologija 37
Lietuvos archeologija 36
Lietuvos archeologija 34
Lietuvos archeologija 35
Lietuvos archeologija 33
Lietuvos archeologija 31
Lietuvos archeologija 32
Lietuvos archeologija 30
Lietuvos archeologija 28
Lietuvos archeologija 29
Lietuvos archeologija 24
Ignotas Domeika
Lietuvos archeologija 22
Lietuvos archeologija 23
Lietuvos užsienio politikos dokumentai
Lietuvos archeologija 21
Lietuvos archeologija 20
Lietuvos archeologija 18
Lietuvos archeologija 16
Lietuvos archeologija 15
Historiae Lituaniae fontes minores
Lietuvos etnologija
Tarpukario lietuvos užsienio politikos ir diplomatijos problemos
Lietuvos archeologija 12
Lietuvos kovų ir kančių istorija
Lietuvos archeologija 06
Lietuvos archeologija 05
Lietuvos archeologija

Documents sur Lietuvos istorijos institutas. Vilnius (1)

Livres (1)

Į save ir istoriją pažvelgus

Voir aussi (2)