Serbe (langue)

Illustration de la page Serbe (langue) provenant de Wikipedia
Thème : Serbe (langue)
Origine : RAMEAU
Domaines : Langues
Autres formes du thème : Lingua serba (italien)
Monténégrin (langue)
Serbo-croate (langue) -- Monténégro
Serbo-croate (langue) -- Serbie

Notices thématiques en relation (18)

Documents sur ce thème (313)

Documents multimédia (2)

Kit de conversation serbe
Le serbe de poche

Documents électroniques (1)

Bibliotekarski terminološki rečnik

Livres (310)

Govorite li zajednički?
Anredeformen im Serbischen
Naùčimo àkcente
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 47, 3
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 47, 1
O frazeologiji odabranih Ćopićevih djela
Metodika nastave srpskog jezika i književnosti
Češko-srpski, srpsko-češki rečnik
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 46, 3
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 46, 1
Rasprave i građa
Francusko-srpski rečnik
Rasprave, studije, članci [Knj.] 3**
Vrste reči i gramatička praksa
Jezička geografija
Derywacja frazeologiczna w języku polskim i serbskim
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 45, 1. - 01
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 45, 3
Rasprave i građa
Slike u rečima
Srpski gramatički rečnik
Savremena proučavanja jezika i književnosti
Savremena proučavanja jezika i književnosti
Principi prije pravila
Rasprave, studije, članci [Knj.] 3*
Stilistika i gramatika stilskih figura
Turski za dembele
O vrednostima u srpskom jeziku
Testovi iz srpskog jezika
Frazeologizmi nemačkog porekla u savremenom srpskom jeziku
Fonetika i fonologija karaševskih govora danas
Gramatički i kognitivni aspekti leksičkog značenja
Govorimo srpski
Putevima srpskog jezika, književnosti i kulture
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 44,3
Rasprave i građa
Od naših Rusa do komšijine krave
Pravopis srpskog jezika
Ogovaranje kao govorni žanr svakodnevne komunikacije
Le Serbe pour les francophones
Japansko-srpski, srpsko-japanski rečnik
Francusko-srpski
Putopis po sećanju
Srpski jezik, književnost, umetnost
Srpski jezik u ogledalu Srpske književne zadruge
Pregled istorije srpskog jezika
Toponimi su čuvari našeg jezika
Italijansko-srpski rečnik
Rasprave i građa
Tursko-srpski, srpsko-turski rečnik
Naučni sastanak slavista u Vukove dane
Savremeno izučavanje srpskog jezika i književnosti i slovenskih jezika kao maternjih, inoslovenskih i stranih
Jezik Presada mudrosti Anastasija Petrovića (1858)
U vrtlogu matice
Dialektolozi i crnogorski jezik
Naučni sastanak slavista u Vukove dane
Leksičke i gramatičke kolokacije u srpskom jeziku
Rečnik pirotskog govora
Rečnik Vasojevića
Kategorija stepena u srpskom jeziku
Polemički i drugi srodni spisi
Najstariji srpski ćirilski natpisi
Slogovni glosar
Deutsch-serbische kontrastive Grammatik Teil II
Deutsch-serbische kontrastive Grammatik Teil III
Džepni rečnik srpsko-francuski
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 44,1
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 44,2
Srpski jezik kroz brojke
Dvorodnost kod imenica u ruskom i srpskom jeziku
Francusko-srpski rečnik
Francusko-srpski rečnik
Sociolingvistički aspekt raspada Jugoslavije i srpsko nacionalno pitanje
Esperanta-serba vortaro
Srpsko - nemački rečnik valentnosti glagola
Glagoli na -(j)eti, -īm u korelaciji sa glagolima na -iti, -īm u savremenom srpskom jeziku
Srpski jezik na Kosovu i Metohiji danas
Učimo srpski 1
Srpski pisci u ozračju stilistike
Pravopisni priručnik bosanskog-hrvatskog-srpskog jezika sa osnovama gramatike
Govor južnokosovskog sela Gatnje
Srpski jezik, književnost, umetnost
Grammatičeskie očerki
Prezimena su čuvari našeg jezika
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 42, 1
Dizionario serbo-italiano
Rasprave i građa
Srpsko-kineski rečnik
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 42
Srpsko jezičko nasljeđe na prostoru današnje Crne Gore i srpski jezik danas
Jezički savetnik
Deutsch-serbische kontrastive Grammatik Teil I
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 41, 1
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 41, 3
Studije i ogledi iz montenegristike
Njeguški rječnik
Srpske književne i jezičke teme
Rečnik srpskog žargona
Rasprave i građa
Udžbenik turskog jezika
Rečnik govora severne Metohije
Turcizmi u srpskom prizrenskom govoru
Portret jednog jezika
Frazeološki rečnik srpskog jezika
Jezik naš nasušni
Lingvostilistika književnog teksta
Srpski pogledi na odnose izmedu srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika I, 4
Rusko-srpski i srpsko-ruski teološki rečnik
Kontrastivna analiza bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika u zakonima Federacije Bosne i Hercegovine
Latiničjenje Srba
Parlons serbe
Rečnik urbane svakodnevice
Obratni asocijativni rečnik srpskog jezika Deo II
Srpski pogledi na odnose izmedu srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika I, 3
Francuski i srpski u kontaktu i kontrastu
Tematski rečnik srpskog jezika 1
Pravopis i škola
Odgonetanje srbskog jezika 2
Crnogorski jezik u javnoj upotrebi
Italijansko-srpski rečnik
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 40,1
Odgonetanje srbskog jezika 1
Srpski jezik u vrtlogu politike
Poluglasnici i jat u crnogorskim govorima
Srpska politika o etnosu, jeziku, književnom standardu i pismu
Rečnik francusko-srpski, srpsko-francuski
Montenegrin language in the past and present
Crnogorski jezik u prošlosti i sadašnjosti
Gramatička pitanja srpskoga jezika
Rečnik opscenih reči i izraza
Kontrastiranje turskog i srpskog jezika
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 40,3
Rječnik nikšićkog kraja
Pravopis crnogorskog jezika
Gramatika crnogorskog jezika
Fonologija srpskog jezika
Teorija jezičke kulture
Zbornik radova sa projekta Istraživanja srpskog jezika na Kosovu i Metohiji
Rečnki jezičkih nedoumica
Hrvatsko-srpski rječnik inačica i srpsko-hrvatski rečnik varijanata
Pravopis srpskoga jezika
Francusko-srpski, srpko-francuski rečnik
Srpske i južnoslovenske teme
Serbische und kroatische Schriftlinguistik
Teorija dijahronijske lingvistike i proučavanje slovenskih jezika
Leksikologija srpskog jezika
Kontrastivna proučavanja srpskog jezika
Srpski pogledi na odnose izmedu srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika
Hrvatski pogledi na odnose između hrvatskoga, srpskoga i bosanskoga-bošnjačkoga jezika Svezak 1
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 39, 3
Jezik srpskih pesnika
Srpski jezičko pravopisni sporovi
Trojanski konj u srpskom jeziku
Srpski lingvisti dvoazbučjem zatiru ćirilicu
Jezik, književnost, identitet
Genese und gebrauch von Höflichkeitsformeln im Serbischen und Deutschen
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 38, 1
Dependency in linguistic description
Kvantitativni opis strukture srpskog jezika
Jezikoslovne studije
Bosnisch, Kroatisch, Serbisch
Studije iz srpske srednjovekovne pismenosti
Francusko-srpski
Francusko-srpski rečnik
Rasprave i građa
Etnolingvistička proučavanja srpskog i drugih slovenskih jezika
Semantička proučavanja srpskoga jezika
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 36, 3. - 1
Srpsko-francuski rečnik idioma i izreka
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 37, 2
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 37, 1
Francuski i srpski u kontaktu
Leksikon stranih reči i izraza
Stari novi spisi
Spisi Odbora za standardizaciju srpskog jezika 9
Rečnik srpskoga jezika
Germanismen im Serbischen und Kroatischen
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 35, 3. - 4
Leksikon stranih reči
Epidráseis tīs neóterīs ellīnikī́s stis valkanikés glṓsses
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 36, 1
Zanimljiva gramatika
Epistemische Modalität
Srpski jezik u normativnom ogledalu
Veliki rečnik stranih reči i izraza
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 35, 2
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 35, 1
Srpski rječnik
Jezik i politika
Jezičke doumice
Bosnian, Croatian, Serbian, a grammar
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 33, 3. - 3
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 34, 1
Rasprave i građa
Jezik i kultura
Reči francuskog porekla u srpskom jeziku
Asocijativni rečnik srpskoga jezika Deo 1
Srpski jezički savetnik
Sintaksa savremenoga srpskog jezika
A syntax of Serbian
Voir plus de livres sur ce thème

Auteurs en relation avec ce thème (288)

Auteur du texte (194)

Collaborateur (1)

Continuateur (1)

Illustrateur (1)

Éditeur scientifique (83)

Auteur de la collation (1)

Voir aussi (6)