Ben-Gurion research institute for the study of Israel and Zionism. Sde-Boker, Israël

Pays : Israël
Langue : anglais, hébreu
Création : 1982
Site Web : http://cmsprod.bgu.ac.il/Eng/centers/bgi
Adresse : Sde-Boker campus, 84990, Sde-Boker.
Note :
Centre de recherches créé en 1982 comme rattaché au "Ben Gurion heritage institute" créé en 1976 et dépendant de la "Ben Gurion university of the Negev"
Autres formes du nom : Ben-Gurion heritage institute. Ben-Gurion Research institute for the study of Israel and Zionism. Sde-Boker, Israël (anglais)
Ben-Gurion institute for the study of Israel and Zionism. Sde-Boker, Israël (anglais)
Ben-Gurion research center. Sde-Boker, Israël (anglais)
Ben-Gurion research centre. Sde-Boker, Israël (anglais)
Ben-Gurion university of the Negev. Ben-Gurion Research institute for the study of Israel and Zionism. Sde-Boker, Israël (anglais)
HaMerkaz lmwrešet Ben-Gwrywn. Qiryyat Śdeh-Bwqer (hébreu)
Mkwn Ben-Gwrywn lḥeqer Yiśraʾel, haṢiywnwt wmwrešet Ben-Gwrywn. Qiryyat Śdeh-Bwqer (hébreu)
Mkwn Ben-Gwrywn lḥeqer Yiśraʾel, haṢiywnwt wmwrešet Ben-Gwrywn. Sde-Boker, Israël (hébreu)
Mkwn Ben-Gwrywn lḥeqer Yiśraʾel whaṢiywnwt. Qiryyat Śdeh-Bwqer (hébreu)
ʾWniybersiyṭat Ben-Gwrywn baNegeb. Mkwn Ben-Gwrywn lḥeqer Yiśraʾel, haṢiywnwt wmwrešet Ben-Gwrywn. Qiryyat Śdeh-Bwqer (hébreu)
המרכז למורשת בן-גוריון. שדה-בוקר, ישראל (hébreu)
מכון בן-גוריון לחקר ישראל, הציונות ומורשת בן-גוריון. שדה-בוקר, ישראל (hébreu)
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות. שדה-בוקר, ישראל (hébreu)

Ben-Gurion research institute for the study of Israel and Zionism. Sde-Boker, Israël : œuvres (86)

Éditeur scientifique (82)

'Bimherah byameynw...'
Hazaz
Hayah raʿ ltipʾeret
ʿAmram Blwy
Taḥat kiypat halʾwm
Mišpaṭ kaḥwl-laban
Hamaʿarakah ʿal Yapw bTaŠa"Ḥ
ʿAl daʿat haMaqwm
Ḥalwṣiym bpwʿal
Bahiyr wgabwha kzemer
Kesep hašwd miydey hahwreg
ʾAnšey kaʾn wʿakšayw
Derek rabat paniym
Lipqwdah tamiyd ʾanaḥnw ?
Miyamay loʾ qaraʾtiy lʾištiy
'Haṣwdqiym whanirdapiym'
Ḥaber minyyar
Pliyṭiym Yhwdiym bMilḥemet haʿaṣmaʾwt
Biyqwriym bgeyʾ haharegah
Melek-mhandes
ʿWliym bimeśwrah
Baʿwlam šel Natan Zak gam parṣwp mukar hwʾ zar
Hamaʾabaq ʿal haqwl
Mordkay rwkeb ʿal sws
Sabiyb lamdwrah basalwn
MiNiṣanah ʿad ʾEylat
Tnaʿiym šel šwtapwt
Hatḥiyyah halʾwmiyt haPalasṭiyniyt
Baderek hademwqraṭiyt
Bedeq bayit
Meʾah šnwt gan yladiym bʾEreṣ Yiśraʾel
Yaldey hazman
Migdar bYiśraʾel
Mḥapśey mwledet
Šiyʿwr mwledet
An Israel studies book
'Ḥayeynw mḥayybiym ʾomanwt'
HaṢiywnwt lʾezwreyha
Mamlaktiywt
Mispar midbar lmeṭrwpwliyn
Ṣwrpwt bkwr hiytwk
HaYhwdiym bahwweh
Traʾwmah lʾwmiyt
Harḥeq mehamsiylah
ʿItwt šel šiynwy
Maṭiyp ṣiywniy
Misabiyb lanqwdah
Qardwm laḥpwr bw
Raq šbiyl kabšw raglay
Korʿah barwaḥ
Mipwliyṭiyqaʾiym ʾetniyyim lmanhiygiym lʾwmiyyim
Lqadeš ʾereṣ
ʿEt laʿaśwt lhaṣalat Yiśraʾel
Ḥeypah haʿarbit bTaŠa"Ḥ
Beyn hanwdriym wbeyn handariym
Lipney bwʾ haʾapelah
Yiśraʾel whamwderniywt
Heyśeg hiysṭwriy bitmwrwtayw
Hamnahaliym haḥadašiym
Ḥebrah wkalkalah bYiśraʾel
Tel-ʾAbiyb haʿiyr haʾamiytiyt
ʿWlam yašan ʾadam ḥadaš
Našiym baDarwm
Meʾambiywwalenṭiywt libriyt biltiy ktwbah
Biyṭaḥwn wtiqšwret
Breʾšiyt hayah ḥalwm
Šibʿah yamiym baNegeb
Beyn Diymwnah lWwošiyngṭwn
Maṣwr btwk maṣwr
Ywṣʾiym bḥodeš haʾabiyb
Miytws šel kepel hahabṭaḥwt Kerek ʾ.
Bšem haʾwmah
ʿIywniym baswṣyaʾliyzm hayhwdiy
ʾIyḥwd mpwlag
Giybwriym lmwpet
MehaNakbah laNaksah
Qešer Gwrdiy
Mšiyḥiywt wmamlaktiywt
HaNegeb
Zehwt yhwdiyt bḥebrah mištanah
Wšabw baniym ligbwlam
Israel studies

Auteur du texte (4)

Sipriyyat ʾAsiyp
Sipriyyat Ḥeqer
ʿIywniym bitqwmat Yiśraʾel
Ziykrwnwt min haʿiyzabwn

Voir aussi (2)