Daniel Vrijdag (1765-1822)

Illustration de la page Daniel Vrijdag (1765-1822) provenant de Wikipedia
Pays : Pays-Bas
Sexe : masculin
Naissance : 1765
Mort : 1822
Autre forme du nom : Daniel Vrydag (1765-1822)
ISNI : ISNI 0000 0000 6660 8335

Daniel Vrijdag (1765-1822) : œuvres (90)

Graveur (88)

[Tafereelen van de Staatsomwenteling in Frankrijk]
[Tafereelen van de Staatsomwenteling in Frankrijk]
Ontzetting van eenige leden des Uitvoeren den Bewinds van hunne posten...
Dood van den Generaal Marceau...
[Tafereelen van de Staatsomwenteling in Frankrijk]
[Tafereelen van de Staatsomwenteling in Frankrijk]
Het Sluiten van de vergaderplaats der Jakobijnen...
Heldenmoed van eene vrouw, te St. Mithier, tegen de oproerige Vendeeers in 1794
[Tafereelen van de Staatsomwenteling in Frankrijk]
[Tafereelen van de Staatsomwenteling in Frankrijk]
Robespierre overgebragt in de vóórzaal van het Committé van Algemeen Welzijn, na dat hij zich zelf had gewond...
Vertrek der gewezene Volks-Vertegenwoordigers, Billaud, Collot en Barrère, ter ontvoeringe buiten s'lands...
Condorcet, stervende in zijne gevangenis...
Aimée-Cecile Renault, in hechtenis genomen, ten huise van Robespiere...
[Tafereelen van de Staatsomwenteling in Frankrijk]
Verdrinkingen in de Loire...
Het Binnen Verblijf van een Committé van Omwenteling, in de jaaren 1793 & 1794
Loizerolles offert zich ten dood, in de plaats van zijnen zoon...
[Tafereelen van de Staatsomwenteling in Frankrijk]
[Tafereelen van de Staatsomwenteling in Frankrijk]
Herneming van Toulon, door het Fransche leger...
Afzondering van den zoon van Lodewijk XVI van de Koningin, zijne moeder, in de gevangenis...
Terechtstelling van Maria Antoinetta van Oostenrijk, vöörmaals Koningin van Frankrijk...
Tafereelen van de Staatsomwenteling in Frankrijk
Aanval op Nantes, door de Vendeërs...
Moord van J.P. Marat, door Charlotte Corday. ..
Moord van L.M. le Pelletier de Saint-Fargeau...
Afsheid des Konings van zijnen biegtvader Edgeworth op het laatste oogenblik
Verschijning van Lodewijk XVI , met zijnen Raad ad voor de balie der Nationaale Conventie...
Het in hechtenis nemen van de afgevaardigden der Nationa.le Conventie, door Dumouriez...
Tafereelen van de Staatsomwenteling in Frankrijk
[Tafereelen van de Staatsomwenteling in Frankrijk]
Laatste ontmoeting tuschen den Koning en zijn gezin, in den Tempel...
Veldflag met de Ooftenrijkers, bij Neerwinden...
[Tafereelen van de Staatsomwenteling in Frankrijk]
Moord van 2, 3, 4, 5 en 6 van Herfstmaand 1792
[Tafereelen van de Staatsomwenteling in Frankrijk]
Overwinning van Gemmapes...
Overvoering van Lodewijk Capet, en van zijn Gezin, naar den Tempel...
Beleg der Stad Rijssel, in de eerste dagen van Wijnmaand 1792
Afzondering des Konings van zijn gezin...
Eerste Vrijheid-feest, gewijdaan de Zwitzers van Chateau-vieux...
Genveldenaarijen van den 10den van Oogstmaand 1792
Het Gemeen dringt in het koninglijk Palleis. ..
Lijkfeest, ter eere der gesneuvelden op den 10den van Oogstmaand, gevierd in den Nationaalen Tuin...
Ontbijt der Marseillaanen, in de Elijseesche Velden...
[Tafereelen van de Staatsomwenteling in Frankrijk]
Vlucht van Lodewijk XVI .. .
[Tafereelen van de Staatsomwenteling in Frankrijk]
Moord van Lescuijer, in de Kerk der Franciskaanen, te Avignon...
Lijk-staatsie van Mirabeau...
Terugkomst des Konings, van Varennes, naar Parijs...
Afkondiging der Staatsregeling, op der Kinderen markt...
Aanhouding van Lodewijk de XVIde ...
[Tafereelen van de Staatsomwenteling in Frankrijk]
Heldendaad van den onder-luitenant, Desilles, bij het inrukken der troepen te Nancij...
Algemeene verbroedering der Franschen op het Veld van Mars
De Burgerlijke Hoofdschout van Parijs, gaande naar het gerigts-hof, om de papieren van het Parlement te verzegelen...
De Eerste Martelaars der Vrijheid, of de Vermoording der Nationale Garde te Montauban
Moord, te la Chapelle, door de Jagers der Slag-boomen...
[Tafereelen van de Staatsomwenteling in Frankrijk]
[Tafereelen van de Staatsomwenteling in Frankrijk]
Voorvallen te Vincennes, op den 28sten van sprokkelmaand van 1791
[Tafereelen van de Staatsomwenteling in Frankrijk]
[Tafereelen van de Staatsomwenteling in Frankrijk]
Optog der Parijsche Visch-Vrouwen naar Versailles, om den Koning as te haalen...
Overgave van het eerste vaderlandsch geschenk, door eenige Parijsche vrouwen, echtgenoten en dogters van konstenaars en winkeliers.. .
Burger-Eed van het district St Etienne du Mont...
Uitbundige vrolijkheid van de voormaalige Lijfwachten des Konings...
[Komst des Konings te Parijs]
Te Rechtstelling van Foulon op de Plaats de Greve...
Kanonnen, van Parijs naar Montmartre gebragt...
Feest der alliantie
Bezenval, overgebragt naar het Kasteel te Brie-Comte-Robert
[Tafereelen van de Staatsomwenteling in Frankrijk]
Het Omdragen der Hoofden van de Launaij en de Flesselles...
Feest der Vrijheid
De Fransche Gardes door net Volk uit de Abtdije van St. Germain verlost...
Verloste Gevangenen der Bastille
[Tafereelen van de Staatsomwenteling in Frankrijk]
Misnoegen der Parijsche Burgers, wegens het bijéénbrengen der Troepen op het Veld van Mars...
Bestorming der Bastille...
Opening van de Algemeene Vergadering te Versailles
Plegtige omgang van de drie Standen te Versailles
[Tafereelen van de Staatsomwenteling in Frankrijk]
Eedverbindnis in de Kaatsbaan, te Versailles
[Recueil. Illustrations pour "Tafereelen van de staatsomwenteling in Frankrijk..."]
Tafereelen van de Staatsomwenteling in Frankrijk

Dessinateur du modèle (1)

[Tafereelen van de Staatsomwenteling in Frankrijk]

Illustrateur (1)

[Recueil. Oeuvre de Daniel Vrydag]

Voir aussi (4)