David Van Hoogstraten (1658-1724)

Pays : Pays-Bas avant 1830
Langue : néerlandais; flamand
Sexe : masculin
Naissance : Rotterdam (Pays-Bas), 14-03-1658
Mort : Amsterdam, 21-11-1724
Note :
A aussi écrit en latin
Linguiste. - Poète. - Médecin. - Neveu de Samuel Van Hoogstraten (1627-1678)
Domaines : Linguistique générale
Autres formes du nom : David Van Hoogstraten (1658-1724)
David Van Hoogstraeten (1658-1724)
David Van Hoogstraeten (1658-1724)
David Hoogstratanus (1658-1724)
ISNI : ISNI 0000 0000 2463 1860

David Van Hoogstraten (1658-1724) : œuvres (38)

Auteur du texte (25)

Lijst der gebruikelijkste zelfstandige naamwoorden... door D. Van Hoogstraten. 5de druk, aangevuld uit de "Bijvoegselen" van G. Outhof, doorgans vermeerderd en opgehelderd door Adriaan Kluit
Lijst der gebruikelijkste zelfstandige naamwoorden... door D. Van Hoogstraten. 5de druk, aangevuld uit de "Bijvoegselen" van G. Outhof, doorgans vermeerderd en opgehelderd door Adriaan Kluit
Groot algemeen historisch, geographisch, genealogisch en oordeelkundig woordenboek, behelzende het voornaamste dat vervat is in de woordenboeken van Moreri, Bayle, Buddeus, enz., als de gehele kerkelyke en wereldlyke geschiedenis... onder het opzicht van David Van Hoogstraten en van Jan Lodewyk Schuer...
Lyst der gebruikelykste zelfstandige naamwoorden betekent door hunne geslachten, ten dienst der taellievenden opgemaekt door D. Van Hoogstraten. Hier komt een Brief des heeren Arnold Moonen en het antwoort op den zelven [door Adriaan Verwer]. De 4de druk
Lyst der gebruikelykste zelfstandige naamwoorden... opgemaekt door D. Van Hoogstraten... [met] een Brief des heeren Arnold Moonen... 4de druk
Beginselen, of Kort begrip der rederykkunst
Beschryving der heidensche goden en godinnen
Aenmerkingen over de geslachten der zelfstandige naemwoorden ter dienst der taellievenden tot een proeve opgestelt
Ondergang van Eigenbaat in het eiland van Vrye keur
Ondergang van Eigenbaat in het eiland van Vrye keur
Davidis Hoogstratani Carmina
Davidis Hoogstrateni Oda de motibus Europaeis et expeditione britannica celsissimi Arausionensium principis, nunc Magnae Britanniae regis, ad... Jacobum Gronovium,...
Davidis Van Hoogstraten Dissertatio epistolica de hodierno medicinae statu ad virum doctissimum Nicolaum Vander Kappen,...
De Lienteria. (Cand. Davide Van Hoogstraten)
Exercitationis medicae specimen inaugurale de lienteria, quod... pro gradu doctoratus summisque in medicina honoribus... publice disquirendum exhibet David Van Hoogstraten,... ad diem 13. octobris...
De Dood. "Omnes una manet nox". [Signé : D. Van Hoogstraten.]
In renovatam... Benjamini Broekhuzii Oeconomicam animalem recens editam
Het Kristelyk leven. [Signé : D. Van Hoogstraten.]
Nasporinge van den breeden en smallen weg, uit Matth. 7, v. 13-14. [Signé : D. Van Hoogstraten.]
Op de titelprent
Op de verhandelinge der geschapene dingen
Op de zelve [Zichtbaere wereld]
[Pièce en vers.]
Ter verjaring van den edelen heere Mr. Mattheus Brouërius Van Nidek, wanneer hy aengevangen had te beschryven het Kabinet... - Op de afbeeldinge van den edelen heere Mr. Mattheus Brouërius Van Nidek, geschildert door Christoffel Lubiënitski
De Verryzenisse. "Post fata superstes". [Signé : D. Van Hoogstraten.]

Éditeur scientifique (7)

Alle de treurspelen...
Gedichten
Alle de gedichten... Hier by komt het "Leven" des dichters. 3de druk.
Jani Broukhusii Poematum libri sedecim, editore Davide Hoogstratano. [Carminum numquam ante editorum appendix nova.]
Q. Horatius Flaccus dichtkunst op onze tijden en zeden gepast... 3de druk...
Q. Horatius Flaccus dichtkunst op onze tijden en zeden gepast... 3de druk...
Nieuw woordenboek der nederlantsche en latynsche tale... door S. Hannot,... vermeerdert door D. Van Hoogstraten,...

Documents sur David Van Hoogstraten (1658-1724) (1)

Livres (1)

De Archimedische punten van de taalbeschouwing

Voir aussi (7)